Tikšanās biedrības “Dzīvesprieks” stipendiātiem – KTTT

Tikšanās biedrības “Dzīvesprieks” stipendiātiem

15.oktobrī tehnikuma audzēkņi un grupu audzinātāji tikās ar biedrības “Asociācija Dzīvesprieks” izpilddirektori Līgu Landišu, kura pastāstīj…a par biedrības atbalsta sniegšanas iespējām jauniešiem un pasniedza 27 stipendiātiem If Apdrošināšana dāvinātās veselības apdrošināšanas kartes.

DZĪVESPRIEKS tika dibināts 1994.gadā ar mērķi nodrošināt sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un arodizglītību bāreņiem, bez vecāku gādības palikušajiem un jauniešiem no disfunkcionālām un riska ģimenēm. Pašlaik biedrība atbalsta jauniešus vecumā no 16 līdz 24 gadiem, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē, vai nāk no daudzbērnu un maznodrošinātām ģimenēm ar stipendiju.

Materiālu sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha.