Tūrisma jomas pedagogu profesionālās pilnveides programma – KTTT

Tūrisma jomas pedagogu profesionālās pilnveides programma

 

  1. gada 10.augustā Valsts izglītības satura centrs un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums (turpmāk tekstā – KTTT) noslēdza Līgumu. Saskaņā ar Līgumu KTTT apņēmās īstenot šādu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu:

“Darba tirgū aktuālo prasmju ieviešana profesionālās izglītības saturā. Profesionālo izglītības pedagogu praktisko darba prasmju pilnveide tūrisma un viesmīlības nozarē: tūrisma maršruts un mērķgrupas analīze”.

  1. gada 31.augustā tika uzsākta pedagogu uzņemšana dalībai programmā. Pedagogu profesionālās pilnveides programma tika uzsākta 2023. gada 28.septembrī un ilga līdz 2023. gada 29.septembrim. Pilnveides programmā piedalījās 25 tūrisma un viesmīlības nozares pedagogi no 12 profesionālajām mācību iestādēm no visiem Latvijas kultūrvēsturiskajiem novadiem.

Programmas pirmajā dienā dalībnieki devās izbraukumā – mācību praktikumā, kur apskatīja Ziemeļkurzemes dažādus objektus un vietas, lai pārliecinātos, kā vienā ekskursijā iespējams apvienot objektus, kas var interesēt dažādas auditorijas un mērķgrupas – kultūrvēsturisku iepazīšanos ar Ludviga van Bēthovena draugu Kārli Amendu un viņa gaitām Talsu pilsētā, Krišjāņa Valdemāra gaitām Valdemārpilī, lībiešiem un viņu kultūras centru Kolkā, dabas objektiem kā Valdemārpils elku liepu, Slīteres Zilajiem kalniem un Kolkas ragu, industriālā mantojuma objektiem kā Pāces dzirnavām, Šlīteres bāku un Valdgales dzirnavām. Visas dienas garumā gide Inese Roze stāstīja gan faktus no vēstures, gan personu biogrāfijām, gan sniedza ceļa informāciju un rādīja attēlus no vēsturiskām vietām un objektiem.

Programmas otrajā dienā pedagogi klausījās Vidzemes Augstskolas asociētā profesora Dr.geogr. Andra Klepera lekciju par tēmu “Klientu mērķgrupu analīze – jaunākās tendences Latvijā, Eiropā un pasaulē”, kuras laikā dalībnieki varēja izmantot lektora piedāvātos interaktīvos interneta resursus, mobilās aplikācijas, tērzēt ar mākslīgo intelektu, diskutēt savā starpā un kopā ar lektoru. Lektors arī piedāvāja jaunākos paša un kolēģu,  kā arī citu avotu statistikas datus un citu pētījumu rezultātus.

Pēc praktiskās lekcijas programmas dalībnieki braukšus un ar kājām devās apskatīt jaunākās naktsmītnes Kuldīgas, nu jau pilntiesīgas UNESCO Pasaules mantojuma saraksta vietas, pilsētā. Tika apskatīta gan no jauna uzcelta apartamentu naktsmītne “Gothards”, gan atraktīva vieta Alekšupītes krastā, kur par naktsmītni pārveidots malkas šķūnītis, gan “Hotel Sīmanis”, kas izvietots restaurētā senatnīgā ēkā vecpilsētā, gan pašu mazāko namiņu Kuldīgā – brīvdienu apartamentus “i’Dille”. Visas izmitināšanas iestādes Kuldīgā atvērtas pēdējās sezonas laikā un iemantojušas katra savu klientu loku un ir gana pieprasītas un apmeklētas. Apmeklējumu laikā bija tikšanās ar visu naktsmītņu īpašniekiem vai pārvaldniekiem, iespēja uzklausīt viņus un saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. Programmas dalībniekus pavadīja un papildus informāciju sniedza ilggadēja Kuldīgas gide Inga Trumsiņa.

Apskatot dalībnieku aizpildītās anketas par programmas norisi, redzams, ka viņi augsti vērtē piesaistīto lektoru praktisko pieredzi, zināšanas un darbā izmantotās metodes.

 

 

Informāciju sagatavoja programmas vadītāja

Iveta Roga

Foto: Katrīna Spuleniece – Aišpure