Tūrisma nodaļas pedagogu dalība seminārā – KTTT

Tūrisma nodaļas pedagogu dalība seminārā

7. un 8.novembrī Zvejniekciemā, Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu organizēja darbsemināru – “Mežtakas” un “Jūrtakas” pieejamības uzlabošana, kurā piedalījās tehnikuma tūrisma nodaļas skolotājas Iveta Roga, Gunita Meiere un Anete Puriņa.
Darbsemināra mērķis bija iepazīstināt ar projektu #AccessibleHikingTrails un tajā plānotajiem risinājumiem pieejamības sekmēšanai Mežtakā un Jūrtakā, tāpat padziļināt dalībnieku zināšanas par universālo dizainu, kā arī sniegt ieskatu Eiropā gūtajā praktiskajā pieredzē pieejamības uzlabošanai dabas takās un apskates vietās. Par Eiropas pieredzi pastāstīja ārvalstu eksperti no Norvēģijas, Itālijas, Lielbritānijas un Igaunijas.
Pēc semināra dalībnieki devās pārgājienā gar jūru Saulkrastos, lai praksē piedzīvotu seminārā uzzināto.