Tūrisma pakalpojumu konsultants pēc pamatizglītības – KTTT

Tūrisma pakalpojumu konsultants pēc pamatizglītības

Izglītības programma – Tūrisma pakalpojumi

Profesionālā kvalifikācija – tūrisma pakalpojumu konsultants, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis, (4.LKI)

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 4 gadi

Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”. 

Tūrisma pakalpojumu konsultants apkopo klientu pieprasījumu, konsultē klientus par tūrisma pakalpojumu, sazinoties ar sadarbības partneriem un pakalpojumu sniedzējiem, sagatavo piedāvājumus klientam, veic pakalpojumu rezervācijas un tūrisma pakalpojumu pārdošanu. Tūrisma pakalpojumu konsultants strādā tūrisma uzņēmumā.

Mācību moduļi: vispārējās vidējās izglītības priekšmeti un profesionālās izglītības moduļi: profesionālo datu apstrādes un rezervēšanas sistēmu lietošana, lietišķās svešvalodas, tūrisma pakalpojumu pārdošanas process, klientu mērķgrupu analīze, lietišķā sarakste un komunikācija, tūrisma pakalpojumu komplektēšana un cenu veidošana, tūrisma uzņēmuma darbības pamatprincipi, reģionu specifiskā tūrisma piedāvājuma analīze, tūrisma informācijas apstrāde, tūrisma pakalpojumu konsultanta prakse.