Tūrisma pedagogu profesionālās pilnveides seminārs – KTTT

Tūrisma pedagogu profesionālās pilnveides seminārs

23.februārī tiešsaistes platformā BigBlueButton norisinājās tūrisma jomas pedagogu profesionālās pilnveides seminārs “Moduļa “Reģionu specifiskā tūrisma piedāvājuma analīze” sinerģija ar Latviešu valodu un literatūru I”, kurā Kuldīgas tehnikuma skolotājas Gunita Meiere un Zanda Šlegelmilha dalījās pieredzē par profesionālā moduļa un vispārizglītojošā mācību priekšmeta sinerģiju, dodot klausītājiem detalizētu informāciju, kā nonākt pie modulī paredzētajiem sasniedzamajiem rezultātiem sadarbojoties savā starpā.

Seminārā piedalījās pedagogi no Ventspils tehnikuma Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikuma, Daugavpils tirdzniecības profesionālās vidusskolas un Kuldīgas tehnikuma. Noslēgumā ar labās prakses piemēriem dalījās arī citu tehnikumu pedagogi.