UNESCO LNK Vasaras skola – KTTT

UNESCO LNK Vasaras skola

No 26. līdz 28. jūnijam tehnikuma skolotāja Anita Bērziņa un metodiķe Līga Muceniece piedalījās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) Vasaras skolā Jēkabpilī, kuras mērķis bija papildināt zināšanas un prasmes par aktuālajiem kultūras, vides un sabiedrības izaicinājumiem Latvijā un pasaulē. Saturiski Vasaras skola tika organizēta, iedvesmojoties no atslēgas vārdiem, kas raksturo uz mieru vērstu sabiedrību: atbildība, sadarbība un vērtības. Trīs dienās notika gan kopīgas lekcijas, gan darbs mazākās grupās, ko vadīja Latvijas Universitātes, Vidzemes Augstskolas eksperti, nevalstisko organizāciju, tostarp “Zaļā brīvība”, “Latvijas stāstnieku asociācijas” pārstāvji, mediju eksperti un citi jomas profesionāļi. Šobrīd Latvijā darbojas UNESCO LNK tīkla 37 „Stāstu bibliotēkas”, 32 UNESCO asociētās skolas, t. sk. Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, 15 atmiņas institūcijas, kas glabā UNESCO programmas „Pasaules atmiņas” dokumentāro mantojumu, kā arī 5 UNESCO katedras augstskolās, aptverot visus Latvijas reģionus.

“Jēkabpilī kā košā kamolā savijas vairāki ar UNESCO vārdu saistīti pavedieni –šeit atrodas gan Strūves ģeodēziskā loka punkts, kas iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, gan Jēkabpils vēstures muzejs, kas lepni glabā UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautās Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss. Aktīvi darbojas UNESCO asociētā skola – Jēkabpils pamatskola, un tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībnieces – Jēkabpils pilsētas bibliotēka un Jēkabpils Galvenā bibliotēka, kuras ikdienā rūpējas par vērtībām, kas svarīgas mums – gan kā vienotai nācijai, gan kā neaizvietojamai pasaules kopienas daļai,” Vasaras skola norises vietas izvēli skaidro UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika.

Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha sadarbībā ar UNESCO LNK komunikācijas konsultanti Kitiju Balcari. Foto: UNESCO LNK arhīvs.