Vispārizglītojošie mācību priekšmeti – KTTT

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Literārais pārgājiens 12. un 13.grupai

19.05. maijā 12. un 13. grupa kopā ar grupas audzinātāju Anitu Bērziņu un literatūras skolotāju Inesi Bauman ar devās kultūrvēsturiskā pārgājienā no “Mazbānīša pumpja” pie Alekšupītes pa šaursliežu dzelzceļa stigu līdz Kurmāles svētavotam jeb Baltavotam. Garšīgo pusdienu zupu ēda skolotājas Aijas Rutules mājās “Ķīšos”. Šī vieta ir ļoti ainaviska, jo māja atrodas kalna nogāzē. Tur tika apskatīti ne tikai Kurzemes saldie ķirši dižkoku apmērā, bet arī triece. Tā ir speciāla ietaise, kas triec ūdeni no avota kalnā, kur to izmanto augu laistīšanai, nav jātērē elektrība. Skolotājas garšaugu dārzā aug daudzgadīgie puravi, spinātu skābenes, vērmeles, lupstājs, raudene u.c. interesanti garšaugi. Pārgājiena dalībnieki paciemojās Imanta Ziedoņa “Dzeltenajā pasakā”. Svētavots “vārījās” pamatīgi, ūdens bija ļoti garšīgs, pat salds, nemanīja dzelzs nogulumus. Tika veikts kārtējais “rumulēšanās” rituāls (pirmais notika Kuldīgas strūklakā), tātad auglīga un bagāta vasara ir nodrošināta. Daudzi spēlēja volejbola “kartupeļus” un spēlējās ar sunīti Betu. Literārā ekspedīcija jāturpina rudenī, jo tika apzināts vēsturiskais šaursliežu dzelzceļš, pa kuru rakstnieka Mārtiņa Kalndruvas stāstu varoņi devās uz Ēdoli, kur Krauķu kalna krantītē “Avots” stāstīs…

KTTT rīta orientēšanās čempionāts

18.maijā notika KTTT rīta orientēšanās čempionāts, kurā kopā piedalījās rekordliels dalībnieku skaits – 14. Drosmīgie jaunieši pie tehnikuma satikās jau 6.00 no rīta, lai orientētos Kuldīgas ielās.

Rezultāti:

jaunietes – 1.vieta Laurita Logina (11 b grupa)

– 2.vieta Inga Ieva Tilka (11 b grupa)

jaunieši – 1. vieta Lenarts Oto Ore (21.grupa)

– 2.vieta Eduards Pētersons ( 6.grupa)

– 3.vieta Elans Krūzēns (6.grupa)

Apsveicam visus dalībniekus!

Paldies skolotājam Arvīdam Šefanovskim par čempionāta organizēšanu.

Jaunatnes radošais mākslu simpozijs “Sirdsvārdi Latvijai”

2022. gada 12.maijā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā (KTTT) viesojās vairāk nekā 110 skolēnu un skolotāju no 24 izglītības iestādēm, kuri piedalījās jaunatnes radošajā mākslu simpozijā “Sirdsvārdi Latvijai”. Simpozija dalībniekus sveica UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītājas p.i. Alise Oļesika, Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas vietnieks Artis Roberts, KTTT konventa priekšsēdētājs Artūrs Bukonts un direktore Dace Cine u.c. Simpozija ievadā dalībniekiem bija iespēja noklausīties Liepājas Universitātes docentes Velgas Laugales lekciju “Jaunvārdi latviešu valodas attīstības gaitā”, K.Valdemāra dzimtas pārstāves Kristīnes Voldemāres stāstījumu par tēmu „Krišjāņa Valdemāra devums Ziemeļkurzemes piekrastei”, kā arī Krotes bibliotēkas un senlietu krātuves vadītājas Litas Vēkauses lekciju „Kronvaldu Ata dzimtas līkloči”. Turpinājumā notika jaunlatviešiem – Jura Alunāna 190.jubilejai un Ata Kronvalda 185.jubilejai – veltītā literāro darbu un pārspriedumu konkursa noslēguma pasākums. Konkursantus sveica konkursa žūrijas pārstāves Lilita Mačtama, Ligita Mežkalne, Dace Ozoliņa un Alise Oļesika, vēlot neapstāties pie jau sasniegtā. Konkurss noritēja vienā vecuma grupā, tajā varēja piedalīties ikviens interesents no 15 līdz 20 gadu vecumam). Konkursā piedalījās 108 skolēni no 27 Latvijas izglītības iestādēm. Kopā konkursam tika iesniegti 49 literārie darbi (faktiski vairāk, jo dzejas nominācijā bija jāiesniedz vismaz 3 dzejoļu kopa), 60 pārspriedumi. Daugavpils, Trikāta, Rencēni, Rīga, Ogre, Cēsis, Priekuļi, Ventspils un Viļāni, Rēzekne, Limbaži un Lutriņi, Skrīveri u.c.– no šīm vietām nāk konkursa darbu autori. Laureātiem noslēguma pasākumā tika dota iespēja uzstāties ar savu darbu lasījumiem, ko viņi arī labprāt izmantoja. Par māksliniecisko noskaņu pasākumā rūpējās tehnikuma ansamblis Līgas Aleksandras Jāvaldes vadībā un kokļu meistars Guntis Niedoliņš. Šī gada konkursa laureāti- literāro darbu nominācijā: Galvenā balva- Ievai Bērziņai (Priekules vidusskola); 1. vieta- Kevinam Rožkalnam (KTTT); 2. vieta- Ievai Gailei (Rīgas Centra humanitārā vidusskola); 3. vieta- Kristiānai Millerei (PIKC “Rīgas Mākslas un mediju tehnikums”). Žūrija nolēma piešķirt veicināšanas balvas-atzinības literāro darbu nominācijā- Rojam Ralfam Bidzānam (Rīgas Katoļu ģimnāzija), Katrīnai Skutelei (Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola), Edvardam Jānim Sokolovskim (Rīgas Centra humanitārā vidusskola), Līnai Robežniecei (PIKC “Rīgas Tehniskā koledža”), Sārai Tīdemanei (PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”), Arkādijam Mihailovam (PIKC “Rīgas Stila un modes tehnikums”). Pārspriedumu nominācijā- Galvenā balva- Sibillai Zubrickai (PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola”); 1. vieta- Liandai Lācgalvei (Andreja Upīša Skrīveru vidusskola); 2. vieta- Ērikam Ralfam Blaubergam (Jaunpiebalgas vidusskola); 3. vieta- Unai Krjučkovskai (Andreja Upīša Skrīveru vidusskola). Žūrija nolēma piešķirt veicināšanas balvas-atzinības arī pārspriedumu nominācijā- Maritai Vulānei (Viļānu vidusskola), Ellai Lindei (Limbažu vidusskola), Anetei Megijai Vērdiņai (Limbažu vidusskola), Jānim Straumem (Andreja Upīša Skrīveru vidusskola), Lilijai Kalniņai (Rencēnu pamatskola). “Šogad jaunieši guva iedvesmu no jaunlatviešiem – Ata Kronvalda un Jura Alunāna – un izteica vārdos un mākslā mīlestību pret dzimteni, darba tikumu, kā arī atzinību saviem skolotājiem un pārdomāja to, kādām īpašībām būtu jāpiemīt skolotājam. Īpaši ir tas, ka iepriekšminētās vērtības ir aktuālas kā pagātnē, tā arī mūsdienās,” pauda Alise Oļesika. A.Oļesika uzrunāja simpozija dalībniekus, iedvesmoja jauniešus turpināt iet literārās jaunrades ceļu un pasniedza UNESCO LNK simpātiju balvas četriem skolēniem no dažādām Latvijas izglītības iestādēm – Markusam Damulēvičam no Rīgas Katoļu ģimnāzijas, Kristeram Heidingeram no KTTT, Amandai Ievai Tutānei no PIKC „Ogres tehnikums” un Ralfam Jēkabam Verģim no KTTT. Kuldīgas novada pašvaldības simpātiju balvas ieguva: Signe Svārpstone (Rīgas Valsts 3. ģimnāzija); Agnese Bētiņa (Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola); Sintija Pokšāne (Viļānuvidusskola); Kristiāna Luste (Limbažu vidusskola). VISC simpātiju balva- KTTT audzēknim Kevinam Rožkalnam. Simpozija nobeigumā notika grāmatas „Pro Patria-VIII” atvēršanas svētki. Izdevumā apkopoti rakstnieka Ernesta Birznieka-Upīša 150.jubilejai veltītajam pārspriedumu, literāro darbu konkursam iesniegtie darbi. Simpozija dalībniekus sveica tehnikuma simbols- Arodiņš (viņa lomā iejutās tehnikuma skolotājs Mārtiņš Mednieks). Visus simpozija dalībniekus uzrunāja arī Tukuma muzeja direktore Agrita Ozola, kura ir grāmatas „Pro Patria- VIII”priekšvārda autore. Simpozija dalībnieki Arodiņam deva arī zvērestu: „Turiet savu valodu cieņā un godā un jums labi klāsies virs zemes, jo kas sevi paš negodā, to arī citi negodās.” (Juris Alunāns) Ierosme izdot konkursa darbus grāmatā pieder Rīgas Tehniskās universitātes profesorei Alīdai Zigmundei, kas grāmatas atvēršanas svētkos uzrunāja jaunos autorus un vēlēja viņiem saglabāt dzimtenes mīlestību un radošo dzirksti. Grāmatas „Pro Patria- VIII” izdotas sadarbībā ar Liepājas Universitātes izdevniecības “LiepA” vadītāju Ingu Ronči un tiks dāvinātas visiem konkursa dalībniekiem un viņu skolotājiem. Grāmata veidota kā mācību līdzeklis un izdota 210 eksemplāros par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma līdzekļiem. Paldies visiem simpozija dalībniekiem!

Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha. Foto: skolotāja Iveta Roga.

 

Māras Zālītes 70. jubilejai veltītais videokonkurss

  1. gada februārī-martā KTTT Studentu dome un bibliotēka organizēja dzejnieces M.Zālītes 70. jubilejai veltītu videokonkursu, kurā audzēkņi veidoja video par pašu izvēlētu M.Zālītes dzejoli. Studentu un pedagogu žūrija bija patīkami pārsteigta, atklājot audzēkņu oriģinālo un radošo dzejoļu interpretāciju. Paldies visiem 33 dalībniekiem! Apbalvošana notika 26. aprīlī Kuldīgas kafejnīcā “THE MARMALADE”.

1.vieta Līvai Vētrai ( 3.kurss 14.grupa) https://youtu.be/p-fqT3I-1Ls

2.vieta Madarai Klūģei (2.kurss 13.grupa) https://youtu.be/CSy_pkuuli8

  1. vieta Maijai Kanneniecei (3.kurss 14.grupa) https://youtu.be/jNlXIAOsG5w
  2. vieta 22. grupas audzēkņiem Valteram Vīksnem, Raivo Šteinbergam, Gatim Gūtmanim, Aleksim Gailim, Kristam Retigam https://failiem.lv/f/babg6xyjb

Literāro darbu un pārspriedumu konkursa 1.kārtas noslēguma pasākums

2022. gada 14.martā tehnikuma zālē notika jaunlatviešu Jura Alunāna 190. jubilejai un Ata Kronvalda 185. jubilejai veltītā literāro darbu un pārspriedumu konkursa 1.kārtas noslēguma pasākums tehnikuma audzēkņiem, kurā tika apbalvoti 1. kārtas laureāti. Konkursam tika iesniegti 33 darbi- 18 pārspriedumi un 15 literārie darbi.
Pārspriedumu nominācijā:

1.vieta- M.Kanneniecei
2.vieta- M.Klūģei
3.vieta J.R.Verģim un K.Heidingeram
Atzinības- P.Ostvaldei, U.Knopam, S.Ķiģelim, L.Vorobjovai, R.E.Ventniecei

Literāro darbu nominācijā:
1. vieta- K.Rožkalnam
2. vieta- B.Vaivadei
3.vieta- E.Tonei un K.Bergam
Atzinības- L.Z.Filipsonei, L.Luņevai, A.Riderei, A.Mangužai, J.A.Simsonaam
Apsveicam un lepojamies!

Konkursa darbus izvērtēja žūrija skolotājas, filoloģes Agra Kalniņa un Edīte Gīme.
Paldies visiem dalībniekiem, žūrija un skolotājām Inesei Baumanei un Zandai Šlegelmilhai!

Darbība Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolā

Sākot ar 2021. gada septembri tehnikums ir iesaistījies un darbojas  as programmā. Programmas ietvaros audzēkņi un skolotāji sadarbojās ar Eiropas parlamenta deputātiem (Robertu Zīli un Sandru Kalnieti) ar mērķi vairot zināšanas par Eiropas savienību un Latvijas iespējām tajā, veicināt jauniešiem izpratni par parlamentāro demokrātiju un pilsoniskuma vērtībām. Visa mācību gada garumā iesaistītie jaunieši piedalās tiešsaistes semināros un diskusijās par masu mediju lomu, par jauniešu iesaistes iespējām pilsoniskajā aktīvismā, kā tas noder karjeras veidošanā, kā ir dzīvot pilsoniski aktīvā sabiedrībā. Tehnikums sadarbojas arī ar Europa Direct Kuldīgas biroju.

       30. martā tehnikuma jaunieši piedalījās Online Euroscola mācībās, kur bija iespēja virtuāi tikties ar vienaudžiem no visas Eiropas un spriest par Eiropai būtiskām lietām.
26. aprīlī tehnikumā notiks atklātā stunda, kuru vadīs Vēstnieku skolas audzēkņi un skolotāja Gunita Meiere, un piedalīsies ES parlamenta deputāte Sandra Kalniete.
9. maijā tehnikumā plaši tiks atzīmēta un organizēta Eiropas diena.

Eiropas savienības vēstnieku skolas reģionālais seminārs ar deputātu Robertu Zīli

11. februārī Kuldīgas tehnikuma Eiropas Savienības (ES) vēstnieku skolas komanda, kurā ir audzēkņi no 17a.,17b. un 24.grupas un skolotāja Gunita Meiere piedalījās reģionālajā seminārā ar deputāta Roberta Zīles piedalīšanos. Attālinātajā seminārā piedalījās arī politoloģe Žanete Ozoliņa. Jauniešiem bija iespēja uzzināt par aktuālo ES un Eiropas Parlamenta darbā, kā arī uzdot sevi interesējošos jautājumus.

Skolotāji bija aicināti savstarpēji dalīties pieredzē, kā skolās notiek pilsoniskuma veidošana un attīstība, bet jaunieši paralēli varēja piedalīties online simulācijas spēlē par pilsoniskuma idejām un to praktisku ieviešanu.

     

Pasaules lielākā mācību stunda tehnikumā

19. oktobrī Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā risinājās Pasaules lielākā mācību stunda- matemātikas stunda par tēmu “Laukumu aprēķināšana galda izgatavošanā”- 3.grupas audzēkņiem (topošajiem stila mēbeļu modelētājiem). Pasaules lielākajā mācību stundā, kuru vadīja skolotāja Guna Bergmane, īpaša uzmanība tika pievērsta ANO Ilgtspējīgās attīstības mērķiem (IAM), īpaši 4. mērķim (Kvalitatīva izglītība) un 13. mērķim (Planētas aizsardzība). Nodarbības sasniedzamais rezultāts: aprēķinot un izvērtējot koksnes atgriezumu procentuālo attiecību diviem galda modeļiem, prot ekonomiski un racionāli izmantot koksni kokizstrādājumu modelēšanā un izgatavošanā. Stundas laikā audzēkņi izstrādāja plānu un veica aprēķinus, lai iegūtu divu galda modeļu koksnes atgriezumu procentuālo attiecību, izteica savus viedokļus par koku racionālu izmantošanu ražošanā un analizēja dažādas problēmsituācijas. Stundas nobeigumā audzēkņi diskutēja par koku un mežu nozīmi klimata, augšņu un vides kvalitātes veidošanā, globālo sasilšanu, bioloģisko daudzveidību u.c. planētas aizsardzības jautājumiem. Starptautiskā izglītības akcija “Pasaules lielākā mācību stunda” Latvijā notiek jau kopš 2015. gada. Ik gadu tā tiek uzsākta 25. septembra nedēļā, simboliski iezīmējot dienu, kad ANO valstis kopīgi apņēmās sasniegt 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķus. Pasaules lielākās mācību stundas mērķis ir iepazīstināt gan bērnus un jauniešus, gan pieaugušos ar globālajiem mērķiem un iesaistīt ikvienu to sasniegšanā. Šeit apkopoti materiāli latviešu valodā, kurus var izmantot dažādās mācību stundās un dažādās vecuma grupās. Materiāli angļu, krievu un citās valodās atrodami šeit: The World’s Largest Lesson. Akciju Latvijā organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, to atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, kā arī nevalstiskās organizācijas, tostarp Latvijas platforma attīstības sadarbībai, Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija, Vides izglītības fonda Ekoskolu programma u.c.
Materiālu sagatavoja UNESCO ASP koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha