Vispārizglītojošie mācību priekšmeti – KTTT

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Metodiskais seminārs latviešu valodas un literatūras skolotājiem

29.augustā tehnikuma skolotājas Z.Šlegelmilha un A.Zeile piedalījās Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma organizētajā izbraukuma metodiskajā seminārā Limbažu novadā latviešu valodas un literatūras skolotājiem. Seminārā piedalījās 27 skolotāji no 15 izglītības iestādēm, t. sk. Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma, MIKC “Rīgas Mākslas un mediju tehnikums”, PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”, Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālās struktūrvienības, MIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola”, Rīgas Stila un modes tehnikuma, Liepājas Jūrniecības koledžas u.c., kā arī Rīgas Tehniskās universitātes profesore Alīda Zigmunde. Pašā rīta agrumā tika apmeklēts I.Ziedoņa muzejs Murjāņos un A.Eglīša ekspozīcija Inciemā, kā arī izstaigāts Inciems skolotājas Māras Ozolas vadībā. Pēc tam semināra dalībnieki apmeklēja Umurgu, kur iepazinās ar rakstnieka un mācītāja Jura Neikena dzīves gaitām. Turpinājumā skolotāji devās uz Bārdu dzimtas memoriālo muzeju, kur dzīves gaitas ritējušas dzejniekiem Fricim Bārdam, Antonam Bārdam un Paulīnai Bārdai. Tad skolotāji iepazinās ar “Ķaukuļu” saimnieku A.Spandegu, kurš pastāstīja par dzejnieces Aspazijas mājskolotājas dzīvi un literārajām gaitām “Ķaukuļos”. Tālāk ceļš veda uz Limbažiem, kur tika apmeklēts Sudraba muzejs un Limbažu muzejs un iepazīts Baumaņu Kārļa devums. Kultūras izglītības centrā “Melngaiļa sēta” semināra dalībnieki iepazinās ar Igates skolas vēsturi, E.Melngaiļa dzīves un daiļrades niansēm. Paldies semināra dalībniekiem, I.Priedei, D.Nipānei, M.Ozolai, A.Spandegam par spilgtajām emocijām, sniegtajām zināšanām un skaistajiem kopā būšanas mirkļiem!

Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha.

Izpētes brauciens pa Siguldas un Cēsu novadu

15. un 16.augustā latviešu valodas skolotāja Z.Šlegelmilha piedalījās latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskā darba organizēšanai un vadīšanai nepieciešamā izpētes braucienā pa Siguldas un Cēsu novada kultūrvēstures objektiem, literātu dzīves un atdusas vietām, kulta vietām u. tml., lai plānotu un maršrutētu 2023./2024. mācību gadā plānoto izbraukuma semināru skolotājiem. Brauciena laikā tika apmeklēta: 1) ekspozīcija „Gaujas plostnieka stāsts” (Gaujas plostnieku amata prasmes 2023.gadā tika iekļautas UNESCO Cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma reprezentatīvajā sarakstā) un kādreizējā plostnieka M.A.Mitrevica nodarbība par plostu siešanu, 2) Mālpils muiža, lai noskaidrotu turpmākās sadarbības iespējas, 3) Skulmju dzimtas mājas, kur notika tikšanās ar audēju, cimdu adītāju Laumu Krastiņu, 4) Zaube, rakstnieces M.Vanagas muzejs, Rakstnieku parks Spārē, Āraišu ezerpils arheoloģiskais parks, Āraišu vējdzirnavas, Drabešu muižas Amatu māja, mākslinieka V.Purvīša dzimtas mājas „Vecjauži” u.c. skaistas, interesantas, izzināšanas vērtas vietas.

Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha.

Grāmatas “Pro Patria-IX” atvēršanas svētki

2023.gada 19.maijā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā (KTTT) jaunatnes radošā mākslu simpozija “Sirdsvārdi Latvijai” ietvaros notika grāmatas “Pro Patria-IX”, kurā apkopoti iepriekšējā konkursa, kas bija veltīts jaunlatviešu J.Alunāna un A.Kronvalda konkursam iesniegtie darbi, atvēršanas svētki. Grāmatu “Pro Patria-IX”, skanot dziesmai “Nevis slinkojot un pūstot”, atvēra Alīda Zigmunde, grāmatas izdošanas idejas autore, KTTT skolotāja Inese Baumane un Edīte Gīme, kura labojusi kļūdas 8 no 9 grāmatām “Pro Patria”. Grāmatas atvēršanas svētkos jaunos literātus sveica skolotājas Līga Andronova, Ilze Roberta un Irēna Pārupe, skaidrojot, ka reizēm ikdienas darbu drūzmā reizēm pietrūkst laika iedvesmot skolēnus literārajai jaunradei, bet, kad tas izdodas un ir labi rezultāti, tad no sirds priecājas gan skolotājs, gan skolēns. Grāmatas „Pro Patria- IX” izdotas sadarbībā ar Liepājas Universitātes izdevniecības “LiepA” vadītāju Ingu Ronči un tika dāvinātas visiem konkursa dalībniekiem un viņu skolotājiem. Grāmata veidota kā mācību līdzeklis un izdota 200 eksemplāros par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma līdzekļiem. Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha. Foto: skolotāja Iveta Roga.

Noslēdzies R.Blaumanim veltītais literāro darbu konkurss

2023. gada 19.maijā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā (KTTT) jaunatnes radošā mākslu simpozija “Sirdsvārdi Latvijai” ietvaros tika cildināti un apbalvoti rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa 160.jubilejai veltītā literāro darbu un pārspriedumu konkursa- 10.jubilejas konkursa- dalībnieki un viņu skolotāji. Konkursa noslēguma pasākumā piedalījās 87 konkursa dalībnieki un viņu skolotāji, to skaitā 8 no 10 laureātiem. Konkursantus klātienē sveica konkursa žūrijas pārstāves Lilita Mačtama, Dace Ozoliņa, bet attālināti- UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (UNESCO LNK) Izglītības sektora vadītāja Ilze Dalbiņa-Sarma un Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vecākā eksperte Ineta Smilga, vēlot neapstāties pie jau sasniegtā. Konkurss noritēja vienā vecuma grupā, tajā varēja piedalīties ikviens interesents no 15 līdz 20 gadu vecumam). Konkursā piedalījās 196 skolēni no 45 Latvijas izglītības iestādēm. Kopā konkursam tika iesniegti 96 literārie darbi (faktiski vairāk, jo dzejas nominācijā bija jāiesniedz vismaz 3 dzejoļu kopa), 100 pārspriedumi. Daugavpils, Rencēni, Rīga, Ogre, Cēsis, Priekuļi, Kuldīga, Skrunda, Ventspils un Viļāni, Rēzekne, Skrīveri u.c.– no šīm vietām nāk konkursa darbu autori. Laureātiem noslēguma pasākumā tika dota iespēja uzstāties ar savu darbu lasījumiem, ko viņi arī labprāt izmantoja. Par māksliniecisko noskaņu pasākumā rūpējās tehnikuma ansamblis Līgas Aleksandras Jāvaldes vadībā, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra ģitāristu ansambļa “Akustika” jaunieši (vadītāja Sangrita Upeniece) un iepriekšējā konkursa laureāte, dziesminiece Kristiāna Millere. Šī gada konkursa laureāti: Literāro darbu kategorijā- galvenā balva Polinai Dunderei (Āgenskalna Valsts ģimnāzija), 1.vieta- Emīlam Salcevičam (Rīgas 49. vidusskola), 2.vieta- Elīnai Ozoliņai (Rīgas 64.vidusskola), 3.vieta- Alisei Alutei (Druvas vidusskola) un Viviānai Zariņai (Āgenskalna Valsts ģimnāzija). Atzinības- Elizabetei Staškunai (PIKC “Rīgas Tehniskā koledža”), Jūlijai Vitai Krollei-Murņikai (Bulduru tehnikums), Markam Ozoliņam (privātā vidusskola “Patnis”), Silvai Bumbulei (Liepājas Valsts 1. ģimnāzija), Agnesei Bērzkalnei (MIKC “Rīgas Mākslas un mediju tehnikums”), Norai Grišānei (Druvas vidusskola). Pārspriedumu kategorijā- galvenā balva Līvai Ozoliņai (Liepājas Mūzikas, Mākslas un dizaina vidusskola), 1.vieta-Kiārai Golverei (Limbažu vidusskola), 2.vieta- Evitai Vesmanei (Ogres tehnikums), 3.vieta- Amantai Annai Mezītei (Ogres 1. vidusskola) un Maksimam Paņuškinam (Rīgas Zolitūdes ģimnāzija). Atzinības- Mārim Priedem (Limbažu vidusskola), Paulai Virsei (MIKC “Rīgas Mākslas un mediju tehnikums”), Tīnai Gūtmanei (Druvas vidusskola), Martai Dāvidai (MIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola”), Kristiānai Lustei (Limbažu vidusskola), Denīzei Truksnei (Andreja Upīša Skrīveru vidusskola), Aleksim Ažukam (Limbažu vidusskola), Alīnai Kraujai (Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija). Kuldīgas novada pašvaldības simpātiju balvas ieguva KTTT audzēknis Kevins Rožkalns un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas skolnieces Annemarija Oļševska un Evelīna Daļecka, VISC simpātiju balva tika – E.Salcevičam, bet UNESCO LNK balvas- A.Bērzkalnei un E.Vesmanei. Konkursa žūrijas pārstāves D.Ozoliņas speciālbalva tika Rīgas Katoļu ģimnāzijas skolēnam Rojam Ralfam Bidzānam. Konkursa laureātiem un viņu skolotājiem tika dāvāta arī iespēja doties izzinošā un interesantā ekskursijā pa Kuldīgu ar “Rumbabusu” gides Ingas Trumsiņas vadībā. Simpozija dalībniekus sveica tehnikuma simbols Ezis. Konkursantiem bija iespēja noklausīties Elīnas Skuteles, Alīdas Zigmundes, Guntas Marihinas un Velgas Laugales izzinošās lekcijas par rakstnieku R.Blaumani un dzejnieku J.Alunānu, kā arī piedalīties grāmatas “Pro Patria-IX” atvēršanas svētkos. Konkursu organizēja KTTT, sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldību, UNESCO LNK un VISC. Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha. Foto: skolotāja Iveta Roga.

Jaunatnes radošais mākslu simpozijs 2023

2023. gada 19.maijā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā (KTTT) viesojās 87 skolnieki un skolotāji no 21 izglītības iestādes, kuri piedalījās jaunatnes radošajā mākslu simpozijā “Sirdsvārdi Latvijai”. Simpozija dalībniekus sveica Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inese Astaševska un direktore Dace Cine, kura sveica 5 skolotājas, kuras sagatavojušas konkursantus visiem 10 konkursiem,- Inesi Baumani, Rutu Balodi, Inesi Kaupužu, Nelliju Liepiņu un Zandu Šlegelmilhu. Simpoziju vadīja tehnikuma absolventi Nora Ziemele, Rūdis Zvaigznītis un Guntis Gross kopā ar tagadējiem tehnikuma audzēkņiem Lindu Siliņu, Everitu Toni un Mārtiņu Alijevu. Simpozija ievadā dalībniekiem bija iespēja noklausīties Rīgas Tehniskās universitātes profesores Alīdas Zigmundes un Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma skolotājas Guntas Marihinas lekciju par tēmu „Biogrāfiskas skices par Rūdolfu Blaumani un Blaumaņu dzimtu”. Simpozija turpinājumā notika rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa 160.jubilejai veltītā literāro darbu un pārspriedumu konkursa- 10.jubilejas konkursa- noslēguma pasākums. Konkursantus klātienē sveica konkursa žūrijas pārstāves Lilita Mačtama, Dace Ozoliņa, bet attālināti- UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (UNESCO LNK) Izglītības sektora vadītāja Ilze Dalbiņa-Sarma un Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vecākā eksperte Ineta Smilga, vēlot neapstāties pie jau sasniegtā. Konkurss noritēja vienā vecuma grupā, tajā varēja piedalīties ikviens interesents no 15 līdz 20 gadu vecumam). Konkursā piedalījās 196 skolēni no 45 Latvijas izglītības iestādēm. Kopā konkursam tika iesniegti 96 literārie darbi (faktiski vairāk, jo dzejas nominācijā bija jāiesniedz vismaz 3 dzejoļu kopa), 100 pārspriedumi. Daugavpils, Rencēni, Rīga, Ogre, Cēsis, Priekuļi, Kuldīga, Skrunda, Ventspils un Viļāni, Rēzekne, Skrīveri u.c.– no šīm vietām nāk konkursa darbu autori. Laureātiem noslēguma pasākumā tika dota iespēja uzstāties ar savu darbu lasījumiem, ko viņi arī labprāt izmantoja. Par māksliniecisko noskaņu pasākumā rūpējās tehnikuma ansamblis Līgas Aleksandras Jāvaldes vadībā, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra ģitāristu ansambļa “Akustika” jaunieši (vadītāja Sangrita Upeniece) un iepriekšējā konkursa laureāte, dziesminiece Kristiāna Millere. Šī gada konkursa laureāti: Literāro darbu kategorijā- galvenā balva Polinai Dunderei (Āgenskalna Valsts ģimnāzija), 1.vieta- Emīlam Salcevičam (Rīgas 49. vidusskola), 2.vieta- Elīnai Ozoliņai (Rīgas 64.vidusskola), 3.vieta- Alisei Alutei (Druvas vidusskola) un Viviānai Zariņai (Āgenskalna Valsts ģimnāzija). Atzinības- Elizabetei Staškunai (PIKC “Rīgas Tehniskā koledža”), Jūlijai Vitai Krollei-Murņikai (Bulduru tehnikums), Markam Ozoliņam (privātā vidusskola “Patnis”), Silvai Bumbulei (Liepājas Valsts 1. ģimnāzija), Agnesei Bērzkalnei (MIKC “Rīgas Mākslas un mediju tehnikums”), Norai Grišānei (Druvas vidusskola). Pārspriedumu kategorijā- galvenā balva Līvai Ozoliņai (Liepājas Mūzikas, Mākslas un dizaina vidusskola), 1.vieta-Kiārai Golverei (Limbažu vidusskola), 2.vieta- Evitai Vesmanei (Ogres tehnikums), 3.vieta- Amantai Annai Mezītei (Ogres 1. vidusskola) un Maksimam Paņuškinam (Rīgas Zolitūdes ģimnāzija). Atzinības- Mārim Priedem (Limbažu vidusskola), Paulai Virsei (MIKC “Rīgas Mākslas un mediju tehnikums”), Tīnai Gūtmanei (Druvas vidusskola), Martai Dāvidai (MIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola”), Kristiānai Lustei (Limbažu vidusskola), Denīzei Truksnei (Andreja Upīša Skrīveru vidusskola), Aleksim Ažukam (Limbažu vidusskola), Alīnai Kraujai (Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija). Kuldīgas novada pašvaldības simpātiju balvas ieguva KTTT audzēknis Kevins Rožkalns un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas skolnieces Annemarija Oļševska un Evelīna Daļecka, VISC simpātiju balva tika – E.Salcevičam, bet UNESCO LNK balvas- A.Bērzkalnei un E.Vesmanei. Žūrijas pārstāves D.Ozoliņas speciālbalva tika Rīgas Katoļu ģimnāzijas skolēnam Rojam Ralfam Bidzānam. Konkursa laureātiem un viņu skolotājiem tika dāvāta arī iespēja doties izzinošā un interesantā ekskursijā pa Kuldīgu ar “Rumbabusu” gides Ingas Trumsiņas vadībā. Simpozija dalībniekus sveica tehnikuma simbols Ezis, pēc kura uzrunas par tēmu “Juris Alunāns. Vai mēs viņu pazīstam?” uzstājās Ādolfa Alunāna memorialā muzeja vadītāja Elīna Skutele. Savukārt ar tēmu “R.Blaumanis un humors” dalībniekus iepazīstināja filoloģijas doktore Velga Laugale. Simpozija noslēgumā notika grāmatas “Pro Patria-IX”, kurā apkopoti iepriekšējā konkursa, kas bija veltīts jaunlatviešu J.Alunāna un A.Kronvalda konkursam iesniegtie darbi, atvēršanas svētki. Grāmatu “Pro Patria-IX”, skanot dziesmai “Nevis slinkojot un pūstot”, atvēra Alīda Zigmunde, grāmatas izdošanas idejas autore, KTTT skolotāja Inese Baumane un Edīte Gīme, kura labojusi kļūdas 8 no 9 grāmatām “Pro Patria”. Grāmatas atvēršanas svētkos jaunos literātus sveica skolotājas Līga Andronova, Ilze Roberta un Irēna Pārupe, skaidrojot, ka reizēm ikdienas darbu drūzmā reizēm pietrūkst laika iedvesmot skolēnus literārajai jaunradei, bet, kad tas izdodas un ir labi rezultāti, tad no sirds priecājas gan skolotājs, gan skolēns. Grāmatas „Pro Patria- IX” izdotas sadarbībā ar Liepājas Universitātes izdevniecības “LiepA” vadītāju Ingu Ronči un tika dāvinātas visiem konkursa dalībniekiem un viņu skolotājiem. Grāmata veidota kā mācību līdzeklis un izdota 200 eksemplāros par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma līdzekļiem. Paldies visiem simpozija dalībniekiem! Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha. Foto: skolotāja Iveta Roga.

 

Rīta orientēšanās

9. maijā desmit drosmīgi KTTT audzēkņi jau 6.00 no rīta pulcējās, lai piedalītos tradicionālajā tehnikuma audzēkņu pasākumā – rīta orienēšanās. Noslēgumā visiem bija iespēja uzkāpt uz Tehnikuma ēkas jumta un priecāties par Kuldīgas vecpilsētu.

Audzēkņi piedalās bilbliotekārajās stundās

11. un 12. oktobrī tehnikuma 8., 17.a un 17.b grupas audzēkņi kopā ar skolotājām G.Urbāni un Z.Šlegelmilhu piedalījās bibliotekārajās stundās Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā un uzzināja par iespējām, kā meklēt informāciju dažādās datu bāzēs un kā izmantot bibliotēkā pieejamos resursus. Stundas nobeigumā audzēkņi izspēlēja spēli “Orientēšanās mazajā Gaismas pilī”. Spēles laikā, orientējoties bibliotēkas telpās, audzēkņiem bija jāatrod un jāatzīmē kontrolpunkti, kā arī jāizpilda dažādi uzdevumi.

UNESCO nedēļā iepazīstam Kuldīgu

Tehnikuma 8., 17.a un 17.b grupas audzēkņi kopā ar skolotājām G.Urbāni un Z.Šlegelmilha 11. un 12. oktobrī UNESCO nedēļas “Radošāki, stiprāki, cilvēcīgāki mantojumā”, kura šogad veltīta Konvencijas par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību 50. gadadienai, ietvaros devās mācību pārgājienā pa Kuldīgas vecpilsētu un izspēlēja UNESCO pilsētas spēli “Restaurācija”. Pārgājiena un spēles laikā audzēkņi uzzināja dažādus faktus un informāciju par Kuldīgu, tās kultūras un vēstures objektiem, kurus varēs izmantot mācību procesā, rakstot literāros darbus un argumentētās esejas latviešu valdodas stundās. Jāpiebilst, ka Kuldīgas vecpilsēta ir iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā. Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību veltīto UNESCO nedēļu’ 2022 UNESCO Latvijas Nacionālā komisija rīko sadarbībā ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi, Rīgas domi, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru, Kuldīgas, Dienvidkurzemes, Augšdaugavas, Krāslavas novadiem, Latvijas Zinātņu akadēmiju un Rundāles pils/Rundāle Palace muzeju.

Ļaujamies haiku valdzinājumam

Septembra sākumā KTTT 2.kursa audzēknes Beāte Lāce un Estere Ozoliņa ļāvās haiku valdzinājumam un piedalījās haiku konkursā “Vēstule Japānas imperatoram”. Konkursu Dzejas dienu ietvaros organizēja biedrība “Tukuma Literātu apvienība” sadarbībā ar Japānas vēstniecību Latvijā. Konkursa dalībniekiem bija elektroniski jāiesūta 5 (piecas) iepriekš nepublicētas, paša radītas haikas latviešu valodā un īss radošais CV. Paldies audzēknēm B.Lācei un E.Ozoliņai par atsaucību! *Haiku – haikas ir Japānai raksturīga, īpaša, īsa bezatskaņu dzejas forma, kas sastāv tikai no 17 zilbēm, veidojot 5 — 7 — 5 zilbju trīsrindi. Informāciju sagatavoja Z.Šlegelmilha.

Audzēknes piedalās Dzejas dienu akcijā

Septembra sākumā KTTT 2.kursa audzēknes Everita Tone un Estere Reimarte piedalījās Dzejas dienu akcijā- “DZEJAS RUPORĀ” – Dzejas dienu festivālā ON-LINE, pieņemot izaicinājumu uzrakstīt 7 dzejoļus 7 dienās. No 2. līdz 9.septembrim sociālā tīkla Facebook lapā “Dzejas Rupors” 7 dienas pēc kārtas audzēknes publicēja katru dienu pa dzejolim. Pie katra no dzejoļiem komentāru sadaļā audzēknes saņēma dzejnieces Janas Egles un dramaturģes Annas Belkovskas komentārus par dzejoļu saturu, stilu, formu u.tml., iegūstot neatsveramu pieredzi. Šogad akcijā piedalījās 136 dalībnieki, visus 7 dzejoļus uzrakstīja tikai 62 dalībnieki, t.sk. E.Tone un E.Reimarte! Paldies audzēknēm par drosmi un uzdrīkstēšanos! Informāciju sagatavoja skolotāja Z.Šlegelmilha.

Izpētes brauciens pa Limbažu novadu

1.oktobrī latviešu valodas skolotāja Z.Šlegelmilha piedalījās latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskā darba organizēšanai un vadīšanai nepieciešamā izpētes braucienā pa Limbažu, Cēsu un Siguldas novada kultūrvēstures objektiem, literātiem veltītajiem muzejiem, literātu dzīves un atdusas vietām, kulta vietām u. tml., lai plānotu un maršrutētu 2022./2023. mācību gadā plānoto izbraukuma semināru skolotājiem. Brauciena laikā tika apmeklēts Bārdu dzimtas muzejs “Rumbiņi”, dzejnieka I.Ziedoņa muzejs, Sudraba muzejs, Umurgas kapi, kultūras izglītības centrs “Melngaiļa sēta”, Sudraba muzejs u.c. skaistas, interesantas, izzināšanas vērtas vietas.

Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha.

Septembris – dzejas mēnesis

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā septembris iecerēts kā dzejas mēnesis, kurā risināsies dažādi pasākumi. 2.kursa 17.b grupas audzēknes Estere Ozoliņa un Beāte Lāce jau piedalās biedrības “Tukuma Literātu apvienība” sadarbībā ar Japānas vēstniecību Latvijā organizētajā haiku konkursā “Vēstule Japānas imperatoram” un ir uzrakstījušas savas pirmās haikas (haikas ir Japānai raksturīga, īpaša, īsa bezatskaņu dzejas forma, kas sastāv tikai no 17 zilbēm, veidojot 5 — 7 — 5 zilbju trīsrindi).

Sīkāka informācija konkursu šeit: https://www.talsubiblioteka.lv/haiku-konkurss-talsu-un-tukuma-novada-rakstosajiem-un-radosajiem/

Savukārt 2.kursa 17.a grupas audzēkne Estere Reimarte un 28.grupas audzēkne Everita Tone ir pieņēmušas izaicinājumu “Dzejas rupora” Facebook grupā uzrakstīt 7 dzejoļus 7 dienās. Dzejnieces Jana Egle un Anna Belkovska jau ir sniegušas savus komentārus un ieteikumus mūsu tehnikuma abām jaunajām dzejniecēm. Ierakstiem “Dzejas ruporā” iespējams sekot šeit: https://www.facebook.com/groups/273914743221766

Grupas audzinātāji kopā ar audzināmajām grupām septembrī dosies pārgājienos, lai labāk iepazītu Kuldīgu. Latviešu valodas un literatūras skolotājas Inese Baumane un Zanda Šlegelmilha mācību stundu ietvaros dosies literārajos pārgājienos, lai izstaigātu literātu vārdos nosauktās Kuldīgas ielas- L.Paegles, Ausekļa, Raiņa, J.Alunāna un Māteru Jura ielu.

Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha.

Metodiskais seminārs latviešu valodas un literatūras skolotājiem

29.augustā tehnikuma skolotājas Z.Šlegelmilha un A.Zeile piedalījās Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma organizētajā izbraukuma metodiskajā seminārā Cēsu un Smiltenes novadā latviešu valodas un literatūras skolotājiem. Seminārā piedalījās 25 skolotāji no 15 izglītības iestādēm, t. sk. PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”, PIKC “Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums”, PIKC “Rīgas Mākslas un mediju tehnikums”, PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” Rīgas Doma kora skola , PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”, PIKC “Kandavas Lauksaimniecības tehnikums” Cīravas teritoriālās struktūrvienības, PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola”, PIKC “Rīgas Stila un modes tehnikums”, PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”, Liepājas Jūrniecības koledžas u.c., kā arī Rīgas Tehniskās universitātes profesore Alīda Zigmunde. Pašā rīta agrumā tika apmeklēta viesnīca “Villa Santa” (iepriekš tur atradās Tuberkulozes rehabilitācijas slimnīca), kur veselību atguvuši un iedvesmu smēlušies daudzi latviešu literāti. Pēc tam Raiskuma krogā semināra dalībnieki aizgāja līdz rakstnieka M.Birzes namam, aplūkoja mūziķa Igo gleznu izstādi un tika iepazīstināti ar kultūras rančo “Dukuri” nākotnes iecerēm. Pēc tam skolotāji devās uz Cēsu kolonijas veco administrācijas ēku, kas saistīta ar rakstnieka A.Dripes dzīves gaitām, un dzejnieka Edvarda Treimaņa-Zvārguļa dzimtas mājām “Leukādijas”, kur tikās ar dzejnieka mazmazdēlu Oskaru Treimani. O.Treimanis stāstīja savas dzimtas stāstus, lasīja gan E.Treimaņa-Zvārguļa dzeju, gan fragmentus no sava vectēva Normunda Treimaņa grāmatas “Aukstums, tumsa, bads. Latviešu leģionāra gaitas padomju gūstā 1945-1947″un kopā ar skolotājām piedalījās dzejas improvizācijā un nodziedāja dziesmu “Zīlīte”. Tālāk ceļš veda uz Liepu, Liepas kapiem un Eduarda Veidenbauma memoriālo muzeju “Kalāči”. “Kalāčos” semināra dalībnieki ar lielu azartu piedalījās spēlē “Pazudis Veidenbaums”, bet pēc tam muzejpedagoģes Baibas Rozes vadībā iepazinās ar muzeja piedāvājumu un E.Veidenbauma dzīves un daiļrades vissmalkākajām niansēm. Metodiskā semināra turpinājums bija Skangaļu muižā, ar kuru saistās kādreizējā Zviedrijas premjerministra Ū.Palmes bērnības vasaras pie vectēva Voldemāra fon Knīrima, profesora, Rīgas Politehniskā institūta direktora. Pēc pusdienām kafejnīcā “Jaunā Rauna” skolotāji devās pastaigā pa Raunu kopā ar Ievu Plētienu, Raunas muzeja vadītāju, un apmeklēja Raunas Brīvības pieminekli, Raunas pilsdrupas un torni, Raunas dabas galeriju, Raunas evaņģēliski luterisko baznīcu. Semināra turpinājumā dalībnieki apmeklēja Tanīsa kalnu un Raunas Staburagu un noklausījās lietuviešu multiinstrumentālista Sauļus Petreika (Saulius Petreikis) un mūziķu no “World Orchestra” koncertu “Baltijas vikingi” Semināra nobeigumā dalībnieki devās nelielā ekskursijā pa Cēsīm, apmeklējot literātiem A.Pumpuram, M.Vanagai, A.Niedram, J.Porukam nozīmīgas dzīves notikumu vietas.

Paldies semināra dalībniekiem, L.Dukurei, O.Treimanim, B.Rozei, S.Rudei, I.Plētienai par spilgtajām emocijām, sniegtajām zināšanām un skaistajiem kopā būšanas mirkļiem!

Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha.

Literārais pārgājiens 12. un 13.grupai

19.05. maijā 12. un 13. grupa kopā ar grupas audzinātāju Anitu Bērziņu un literatūras skolotāju Inesi Bauman ar devās kultūrvēsturiskā pārgājienā no “Mazbānīša pumpja” pie Alekšupītes pa šaursliežu dzelzceļa stigu līdz Kurmāles svētavotam jeb Baltavotam. Garšīgo pusdienu zupu ēda skolotājas Aijas Rutules mājās “Ķīšos”. Šī vieta ir ļoti ainaviska, jo māja atrodas kalna nogāzē. Tur tika apskatīti ne tikai Kurzemes saldie ķirši dižkoku apmērā, bet arī triece. Tā ir speciāla ietaise, kas triec ūdeni no avota kalnā, kur to izmanto augu laistīšanai, nav jātērē elektrība. Skolotājas garšaugu dārzā aug daudzgadīgie puravi, spinātu skābenes, vērmeles, lupstājs, raudene u.c. interesanti garšaugi. Pārgājiena dalībnieki paciemojās Imanta Ziedoņa “Dzeltenajā pasakā”. Svētavots “vārījās” pamatīgi, ūdens bija ļoti garšīgs, pat salds, nemanīja dzelzs nogulumus. Tika veikts kārtējais “rumulēšanās” rituāls (pirmais notika Kuldīgas strūklakā), tātad auglīga un bagāta vasara ir nodrošināta. Daudzi spēlēja volejbola “kartupeļus” un spēlējās ar sunīti Betu. Literārā ekspedīcija jāturpina rudenī, jo tika apzināts vēsturiskais šaursliežu dzelzceļš, pa kuru rakstnieka Mārtiņa Kalndruvas stāstu varoņi devās uz Ēdoli, kur Krauķu kalna krantītē “Avots” stāstīs…

KTTT rīta orientēšanās čempionāts

18.maijā notika KTTT rīta orientēšanās čempionāts, kurā kopā piedalījās rekordliels dalībnieku skaits – 14. Drosmīgie jaunieši pie tehnikuma satikās jau 6.00 no rīta, lai orientētos Kuldīgas ielās.

Rezultāti:

jaunietes – 1.vieta Laurita Logina (11 b grupa)

– 2.vieta Inga Ieva Tilka (11 b grupa)

jaunieši – 1. vieta Lenarts Oto Ore (21.grupa)

– 2.vieta Eduards Pētersons ( 6.grupa)

– 3.vieta Elans Krūzēns (6.grupa)

Apsveicam visus dalībniekus!

Paldies skolotājam Arvīdam Šefanovskim par čempionāta organizēšanu.

Jaunatnes radošais mākslu simpozijs “Sirdsvārdi Latvijai”

2022. gada 12.maijā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā (KTTT) viesojās vairāk nekā 110 skolēnu un skolotāju no 24 izglītības iestādēm, kuri piedalījās jaunatnes radošajā mākslu simpozijā “Sirdsvārdi Latvijai”. Simpozija dalībniekus sveica UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītājas p.i. Alise Oļesika, Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas vietnieks Artis Roberts, KTTT konventa priekšsēdētājs Artūrs Bukonts un direktore Dace Cine u.c. Simpozija ievadā dalībniekiem bija iespēja noklausīties Liepājas Universitātes docentes Velgas Laugales lekciju “Jaunvārdi latviešu valodas attīstības gaitā”, K.Valdemāra dzimtas pārstāves Kristīnes Voldemāres stāstījumu par tēmu „Krišjāņa Valdemāra devums Ziemeļkurzemes piekrastei”, kā arī Krotes bibliotēkas un senlietu krātuves vadītājas Litas Vēkauses lekciju „Kronvaldu Ata dzimtas līkloči”. Turpinājumā notika jaunlatviešiem – Jura Alunāna 190.jubilejai un Ata Kronvalda 185.jubilejai – veltītā literāro darbu un pārspriedumu konkursa noslēguma pasākums. Konkursantus sveica konkursa žūrijas pārstāves Lilita Mačtama, Ligita Mežkalne, Dace Ozoliņa un Alise Oļesika, vēlot neapstāties pie jau sasniegtā. Konkurss noritēja vienā vecuma grupā, tajā varēja piedalīties ikviens interesents no 15 līdz 20 gadu vecumam). Konkursā piedalījās 108 skolēni no 27 Latvijas izglītības iestādēm. Kopā konkursam tika iesniegti 49 literārie darbi (faktiski vairāk, jo dzejas nominācijā bija jāiesniedz vismaz 3 dzejoļu kopa), 60 pārspriedumi. Daugavpils, Trikāta, Rencēni, Rīga, Ogre, Cēsis, Priekuļi, Ventspils un Viļāni, Rēzekne, Limbaži un Lutriņi, Skrīveri u.c.– no šīm vietām nāk konkursa darbu autori. Laureātiem noslēguma pasākumā tika dota iespēja uzstāties ar savu darbu lasījumiem, ko viņi arī labprāt izmantoja. Par māksliniecisko noskaņu pasākumā rūpējās tehnikuma ansamblis Līgas Aleksandras Jāvaldes vadībā un kokļu meistars Guntis Niedoliņš. Šī gada konkursa laureāti- literāro darbu nominācijā: Galvenā balva- Ievai Bērziņai (Priekules vidusskola); 1. vieta- Kevinam Rožkalnam (KTTT); 2. vieta- Ievai Gailei (Rīgas Centra humanitārā vidusskola); 3. vieta- Kristiānai Millerei (PIKC “Rīgas Mākslas un mediju tehnikums”). Žūrija nolēma piešķirt veicināšanas balvas-atzinības literāro darbu nominācijā- Rojam Ralfam Bidzānam (Rīgas Katoļu ģimnāzija), Katrīnai Skutelei (Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola), Edvardam Jānim Sokolovskim (Rīgas Centra humanitārā vidusskola), Līnai Robežniecei (PIKC “Rīgas Tehniskā koledža”), Sārai Tīdemanei (PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”), Arkādijam Mihailovam (PIKC “Rīgas Stila un modes tehnikums”). Pārspriedumu nominācijā- Galvenā balva- Sibillai Zubrickai (PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola”); 1. vieta- Liandai Lācgalvei (Andreja Upīša Skrīveru vidusskola); 2. vieta- Ērikam Ralfam Blaubergam (Jaunpiebalgas vidusskola); 3. vieta- Unai Krjučkovskai (Andreja Upīša Skrīveru vidusskola). Žūrija nolēma piešķirt veicināšanas balvas-atzinības arī pārspriedumu nominācijā- Maritai Vulānei (Viļānu vidusskola), Ellai Lindei (Limbažu vidusskola), Anetei Megijai Vērdiņai (Limbažu vidusskola), Jānim Straumem (Andreja Upīša Skrīveru vidusskola), Lilijai Kalniņai (Rencēnu pamatskola). “Šogad jaunieši guva iedvesmu no jaunlatviešiem – Ata Kronvalda un Jura Alunāna – un izteica vārdos un mākslā mīlestību pret dzimteni, darba tikumu, kā arī atzinību saviem skolotājiem un pārdomāja to, kādām īpašībām būtu jāpiemīt skolotājam. Īpaši ir tas, ka iepriekšminētās vērtības ir aktuālas kā pagātnē, tā arī mūsdienās,” pauda Alise Oļesika. A.Oļesika uzrunāja simpozija dalībniekus, iedvesmoja jauniešus turpināt iet literārās jaunrades ceļu un pasniedza UNESCO LNK simpātiju balvas četriem skolēniem no dažādām Latvijas izglītības iestādēm – Markusam Damulēvičam no Rīgas Katoļu ģimnāzijas, Kristeram Heidingeram no KTTT, Amandai Ievai Tutānei no PIKC „Ogres tehnikums” un Ralfam Jēkabam Verģim no KTTT. Kuldīgas novada pašvaldības simpātiju balvas ieguva: Signe Svārpstone (Rīgas Valsts 3. ģimnāzija); Agnese Bētiņa (Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola); Sintija Pokšāne (Viļānuvidusskola); Kristiāna Luste (Limbažu vidusskola). VISC simpātiju balva- KTTT audzēknim Kevinam Rožkalnam. Simpozija nobeigumā notika grāmatas „Pro Patria-VIII” atvēršanas svētki. Izdevumā apkopoti rakstnieka Ernesta Birznieka-Upīša 150.jubilejai veltītajam pārspriedumu, literāro darbu konkursam iesniegtie darbi. Simpozija dalībniekus sveica tehnikuma simbols- Arodiņš (viņa lomā iejutās tehnikuma skolotājs Mārtiņš Mednieks). Visus simpozija dalībniekus uzrunāja arī Tukuma muzeja direktore Agrita Ozola, kura ir grāmatas „Pro Patria- VIII”priekšvārda autore. Simpozija dalībnieki Arodiņam deva arī zvērestu: „Turiet savu valodu cieņā un godā un jums labi klāsies virs zemes, jo kas sevi paš negodā, to arī citi negodās.” (Juris Alunāns) Ierosme izdot konkursa darbus grāmatā pieder Rīgas Tehniskās universitātes profesorei Alīdai Zigmundei, kas grāmatas atvēršanas svētkos uzrunāja jaunos autorus un vēlēja viņiem saglabāt dzimtenes mīlestību un radošo dzirksti. Grāmatas „Pro Patria- VIII” izdotas sadarbībā ar Liepājas Universitātes izdevniecības “LiepA” vadītāju Ingu Ronči un tiks dāvinātas visiem konkursa dalībniekiem un viņu skolotājiem. Grāmata veidota kā mācību līdzeklis un izdota 210 eksemplāros par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma līdzekļiem. Paldies visiem simpozija dalībniekiem!

Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha. Foto: skolotāja Iveta Roga.

 

Māras Zālītes 70. jubilejai veltītais videokonkurss

  1. gada februārī-martā KTTT Studentu dome un bibliotēka organizēja dzejnieces M.Zālītes 70. jubilejai veltītu videokonkursu, kurā audzēkņi veidoja video par pašu izvēlētu M.Zālītes dzejoli. Studentu un pedagogu žūrija bija patīkami pārsteigta, atklājot audzēkņu oriģinālo un radošo dzejoļu interpretāciju. Paldies visiem 33 dalībniekiem! Apbalvošana notika 26. aprīlī Kuldīgas kafejnīcā “THE MARMALADE”.

1.vieta Līvai Vētrai ( 3.kurss 14.grupa) https://youtu.be/p-fqT3I-1Ls

2.vieta Madarai Klūģei (2.kurss 13.grupa) https://youtu.be/CSy_pkuuli8

  1. vieta Maijai Kanneniecei (3.kurss 14.grupa) https://youtu.be/jNlXIAOsG5w
  2. vieta 22. grupas audzēkņiem Valteram Vīksnem, Raivo Šteinbergam, Gatim Gūtmanim, Aleksim Gailim, Kristam Retigam https://failiem.lv/f/babg6xyjb

Literāro darbu un pārspriedumu konkursa 1.kārtas noslēguma pasākums

2022. gada 14.martā tehnikuma zālē notika jaunlatviešu Jura Alunāna 190. jubilejai un Ata Kronvalda 185. jubilejai veltītā literāro darbu un pārspriedumu konkursa 1.kārtas noslēguma pasākums tehnikuma audzēkņiem, kurā tika apbalvoti 1. kārtas laureāti. Konkursam tika iesniegti 33 darbi- 18 pārspriedumi un 15 literārie darbi.
Pārspriedumu nominācijā:

1.vieta- M.Kanneniecei
2.vieta- M.Klūģei
3.vieta J.R.Verģim un K.Heidingeram
Atzinības- P.Ostvaldei, U.Knopam, S.Ķiģelim, L.Vorobjovai, R.E.Ventniecei

Literāro darbu nominācijā:
1. vieta- K.Rožkalnam
2. vieta- B.Vaivadei
3.vieta- E.Tonei un K.Bergam
Atzinības- L.Z.Filipsonei, L.Luņevai, A.Riderei, A.Mangužai, J.A.Simsonaam
Apsveicam un lepojamies!

Konkursa darbus izvērtēja žūrija skolotājas, filoloģes Agra Kalniņa un Edīte Gīme.
Paldies visiem dalībniekiem, žūrija un skolotājām Inesei Baumanei un Zandai Šlegelmilhai!

Darbība Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolā

Sākot ar 2021. gada septembri tehnikums ir iesaistījies un darbojas  as programmā. Programmas ietvaros audzēkņi un skolotāji sadarbojās ar Eiropas parlamenta deputātiem (Robertu Zīli un Sandru Kalnieti) ar mērķi vairot zināšanas par Eiropas savienību un Latvijas iespējām tajā, veicināt jauniešiem izpratni par parlamentāro demokrātiju un pilsoniskuma vērtībām. Visa mācību gada garumā iesaistītie jaunieši piedalās tiešsaistes semināros un diskusijās par masu mediju lomu, par jauniešu iesaistes iespējām pilsoniskajā aktīvismā, kā tas noder karjeras veidošanā, kā ir dzīvot pilsoniski aktīvā sabiedrībā. Tehnikums sadarbojas arī ar Europa Direct Kuldīgas biroju.

       30. martā tehnikuma jaunieši piedalījās Online Euroscola mācībās, kur bija iespēja virtuāi tikties ar vienaudžiem no visas Eiropas un spriest par Eiropai būtiskām lietām.
26. aprīlī tehnikumā notiks atklātā stunda, kuru vadīs Vēstnieku skolas audzēkņi un skolotāja Gunita Meiere, un piedalīsies ES parlamenta deputāte Sandra Kalniete.
9. maijā tehnikumā plaši tiks atzīmēta un organizēta Eiropas diena.

Eiropas savienības vēstnieku skolas reģionālais seminārs ar deputātu Robertu Zīli

11. februārī Kuldīgas tehnikuma Eiropas Savienības (ES) vēstnieku skolas komanda, kurā ir audzēkņi no 17a.,17b. un 24.grupas un skolotāja Gunita Meiere piedalījās reģionālajā seminārā ar deputāta Roberta Zīles piedalīšanos. Attālinātajā seminārā piedalījās arī politoloģe Žanete Ozoliņa. Jauniešiem bija iespēja uzzināt par aktuālo ES un Eiropas Parlamenta darbā, kā arī uzdot sevi interesējošos jautājumus.

Skolotāji bija aicināti savstarpēji dalīties pieredzē, kā skolās notiek pilsoniskuma veidošana un attīstība, bet jaunieši paralēli varēja piedalīties online simulācijas spēlē par pilsoniskuma idejām un to praktisku ieviešanu.

     

Pasaules lielākā mācību stunda tehnikumā

19. oktobrī Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā risinājās Pasaules lielākā mācību stunda- matemātikas stunda par tēmu “Laukumu aprēķināšana galda izgatavošanā”- 3.grupas audzēkņiem (topošajiem stila mēbeļu modelētājiem). Pasaules lielākajā mācību stundā, kuru vadīja skolotāja Guna Bergmane, īpaša uzmanība tika pievērsta ANO Ilgtspējīgās attīstības mērķiem (IAM), īpaši 4. mērķim (Kvalitatīva izglītība) un 13. mērķim (Planētas aizsardzība). Nodarbības sasniedzamais rezultāts: aprēķinot un izvērtējot koksnes atgriezumu procentuālo attiecību diviem galda modeļiem, prot ekonomiski un racionāli izmantot koksni kokizstrādājumu modelēšanā un izgatavošanā. Stundas laikā audzēkņi izstrādāja plānu un veica aprēķinus, lai iegūtu divu galda modeļu koksnes atgriezumu procentuālo attiecību, izteica savus viedokļus par koku racionālu izmantošanu ražošanā un analizēja dažādas problēmsituācijas. Stundas nobeigumā audzēkņi diskutēja par koku un mežu nozīmi klimata, augšņu un vides kvalitātes veidošanā, globālo sasilšanu, bioloģisko daudzveidību u.c. planētas aizsardzības jautājumiem. Starptautiskā izglītības akcija “Pasaules lielākā mācību stunda” Latvijā notiek jau kopš 2015. gada. Ik gadu tā tiek uzsākta 25. septembra nedēļā, simboliski iezīmējot dienu, kad ANO valstis kopīgi apņēmās sasniegt 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķus. Pasaules lielākās mācību stundas mērķis ir iepazīstināt gan bērnus un jauniešus, gan pieaugušos ar globālajiem mērķiem un iesaistīt ikvienu to sasniegšanā. Šeit apkopoti materiāli latviešu valodā, kurus var izmantot dažādās mācību stundās un dažādās vecuma grupās. Materiāli angļu, krievu un citās valodās atrodami šeit: The World’s Largest Lesson. Akciju Latvijā organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, to atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, kā arī nevalstiskās organizācijas, tostarp Latvijas platforma attīstības sadarbībai, Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija, Vides izglītības fonda Ekoskolu programma u.c.
Materiālu sagatavoja UNESCO ASP koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha