Pārtikas produktu ražošanas tehniķis pēc vidējās izglītības – KTTT

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis pēc vidējās izglītības

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS
Iepazīstina ar apgūstamajām profesijām 2024./2025. mācību gadā!
 
IEGŪSTAMĀ
KVALIFIKĀCIJA

IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

MĀCĪBU
ILGUMS
PĀRTIKAS PRODUKTU
RAŽOŠANAS TEHNIĶIS
VISPĀRĒJĀ VIDĒJĀ VAI PROFESIONĀLĀ (PĒC 12. KLASES)
1,5 GADI

KO TU APGŪSI TEHNIKUMĀ?

TEHNOLOĢISKĀS PLŪSMAS NODROŠINĀŠANU
PAŠKONTROLES SISTĒMAS PRASĪBU IEVĒROŠANU
PĀRTIKAS PRODUKTU IZEJVIELU APRITI NOLIKTAVĀ
PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANAS IZEJVIELU PIRMAPSTRĀDI
PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANU (ZIVIS, PIENS, MAIZE, DZĒRIENI, SALDUMI, AUGĻI UN DĀRZEŅI, GAĻA)
GALAPRODUKTU IEPAKOŠANU
GALAPRODUKTU APRITI NOLIKTAVĀS

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis strādā pārtikas produktu ražošanas nozarēs: gaļas, piena, augļu un dārzeņu pārstrādes uzņēmumos, zivju produkcijas,

kulinārijas izstrādājumu, dzērienu, konditorejas izstrādājumu un saldumu ražošanas uzņēmumos, lielveikalu kulinārijas nodaļās, kā arī var dibināt savu uzņēmumu.

 

Izglītības programma –  Pārtikas produktu tehnoloģija

Profesionālā kvalifikācija – pārtikas produktu ražošanas tehniķis, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, (4.LKI)
Mācību ilgums – 1,5 gadi
Izglītības dokuments –  diploms par profesionālo vidējo izglītību

Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”. 

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis strādā pārtikas aprites uzņēmumā, veic pārtikas produktu ražošanu un ar to saistītus darbus, izpilda dažādas operācijas izejvielu pārstrādē un produktu ražošanā, ievērojot tehnoloģisko instrukciju, labas higiēnas un labas ražošanas prakses nosacījumus, nodrošina tehnoloģiskā aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā.

Mācību moduļi: Tehnoloģiskās plūsmas nodrošināšana, Paškontroles sistēmas prasību ievērošana, Pārtikas produktu izejvielu aprite noliktavā, Pārtikas produktu ražošanas izejvielu pirmapstrāde, Pārtikas produktu ražošana(zivis, piens, maize, dzērieni, saldumi, augļi un dārzeņi, gaļa), Galaproduktu iepakošana, Galaproduktu aprite noliktavā, Pārtikas produktu ražošanas tehniķu prakse.