KTTT – Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Ekrānattēls no 2022-08-10 13-17-02
Ekrānattēls no 2022-08-10 13-17-08
uznemsana
previous arrow
next arrow

Jaunumi

Laika posmā no 3. jūlija līdz 7. jūlijam, projekta “Personības attīstība skolas izaugsmei”, 2020-1-LV01-KA101-077175, ietvaros uz Palermo, Itālijā, devās tehnikuma skolotāja Elīna Gaile. Elīna apguva pilnveides kursu “Train the trainer”, kurā mācījās dažādas modernas un inovatīvas pedagoģiskā darba metodes. […]

Vairāk…

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums šim projektam pieteicās, lai pamatmērķī attīstītu savas ilgtspējas un attīstības pamatprincipus, kā tuvotos tehnikuma intenacionalizācijas stratēģijai, pilnveidotu pedagogu prasmes un iemaņas mūžizglītībā, kā arī smeltos jaunas darba metodes mācību metodikai, un rastu idejas, un rosmi jaunu mūžizglītības programmu izstrādē. Īstenojot projektu plānojām, ka skolotāju iesaistīšana starptautiskajās mobilitātēs – mācību kursos Vairāk […]

Vairāk…

4. jūlijā, Erasmus plus projekta Starptautiska prakse veiksmīgai karjerai, Nr. 2020-1-LV01-KA116-077174 ietvaros, uz Šverīni Vācijā devās mēbeļu dizaina speciālisti Aleksandrs Bizins, Miks Celmiņš un automehāniķi – Jānis Būčiņš, un Kristaps Zīle. Jaunieši 4 nedēļas praktizēsies savās profesijās. […]

Vairāk…

30.jūnijā Kuldīgas tehnikumā norisinājās svinīgās izlaiduma ceremonijas astoņām absolventu grupām. Sveicam absolventus un novēlam veiksmi turpmākajās dzīves gaitās! Lai izdodas piepildīt sapņus! […]

Vairāk…

Laika posmā no 23. – 27. maijam tehnikuma skolotāja Daiga Laterere devās uz Tenerifi, Spānijā, lai projekta, Jaunas prasmes, jauniem izaicinājumiem 2020-1-LV01-KA104-077224, ietvaros apgūtu kursu “Ārā un dabā balstīta izglītība un pieredzes mācīšanās”. Prieks par kolēģu profesionālo izaugsmi! […]

Vairāk…

21.06. notika tehnikuma iekšpagalma – “Zaļās oāzes” atklāšanas pasākums. Iekšpagalms labiekārtots un apzaļumots projekta PULCHRA ietvaros. Projekta “Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā” (PULCHRA) mērķis ir izmantot atvērtās skolas pieeju, lai veicinātu jaunas zinātniskas atziņas par pilsētu kā ekosistēmu, sekmētu visu vecumu iedzīvotāju līdzdalību zinātniskos atklājumos, veidotu mācīšanās, izpētes un aktivizācijas tīklu, attīstītu zinošas, inovatīvas Vairāk […]

Vairāk…

Sadarbības partneri