Īpašumi – KTTT

Īpašumi

1. Vispārēja informācija par īpašumiem

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma nekustamo īpašumu saraksts

Adrese Kadastra numurs Nekustamā īpašuma apraksts
Kuldīga, Liepājas iela 31 6201-009-0107-001 Skola
Kuldīga, Liepājas iela 33 6201-009-0060-001 Arodskolas internāts
Kuldīga, Pilsētas laukums 6 6201-010-0043001 Viesnīca
Kuldīga, Smilšu iela 9 6201-009-0050-001 Dienesta viesnīca
Kuldīga, Liepājas iela 33 6201-009-0060-002 Noliktava
Kuldīga, L.Paegles iela 15 6201-023-003-1006 Arodskolas mehāniskās darbnīcas
Kuldīga, Liepājas iela 33 6201-009-0060-006 Garāža noliktava
Kuldīga, Liepājas iela 33 6201-009-0060-005 Pagrabs
Kuldīga, Liepājas iela 33 6201-009-0060-004 Galdniecības darbnīca
Kuldīga, Liepājas iela 33 6201-009-0060-007 Skolas mājturības ēka
Kuldīga, L.Paegles iela 8 6201-023-0031-007 Šķūnis
Kuldīga, Kalpaka iela 1 Slimnīca Terapijas korpuss
Kuldīga, Smilšu iela 9 6201-009-0050-002 Darbnīca
Kuldīga L.Paegles iela 15 Metināšanas darbnīca
Kuldīga, Ganību iela 18 6201-034-0392-001 Angāra tipa noliktava
Kuldīga, Liepājas iela 33 6201-009-0050-005 Tualete

 

2. Iestādes nomātie nekustamie īpašumi

Nav attiecināms.

3. Iestādes iznomātie nekustamie īpašumi:

– Angāra tipa noliktava ( kadastra nr. 6201-034-0392-001), Kuldīgā, Ganību ielā 18.  Iznomāts SIA “A.A.KRAMS”. Nomas objekta iznomāšanas mērķis – traktortehnikas un lauksaimniecības tehnikas remonta serviss. Nomas maksa – 218,82 EUR ( bez PVN) mēnesī par telpu un 31,06 EUR ( bez PVN) par angāram pieguļošo zemi.  Nomas līguma termiņš – līdz 2025.gada 17.jūlijs.

– “Skola” Kuldīga, Liepājas iela 31 ( kadastra nr. 6201-009-0107-001) telpas daļa 1.stāvā 7. telpa 1m2 platībā. Iznomāts SIA “Coffee Adress”.  Nomas objekta iznomāšanas mērķis – kafijas automāta izvietošanai. Nomas maksa – 30 EUR (bez PVN) mēnesī un izdevumi par iztērēto elektroenerģiju. Nomas līguma termiņš – 2026.gada 31.decembris.