LAEF

LATVIJAS ATJAUNOJAMĀS ENERĢIJAS FEDERĀCIJA

Reģistrācijas nr.40008205845, juridiskā adrese: Strēlnieku iela 9 – 5, Rīga, LV-1010, Latvija

 Rīgā

18. februārī, Liepājā un Kuldīgā aicinām apmeklēt semināru par klimata pārmaiņu novēršanu, siltumnīcefekta gāzu samazināšanu izmantojot atjaunojamos energoresursus

2016.gada 18.februārī, plkst. 11:00, Liepājas Universitātes telpās un plkst. 15:00 Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā nozares profesionāļiem, valsts un pašvaldības iestāžu darbiniekiem, kā arī citiem interesentiem tiek organizēts seminārs par klimata pārmaiņu novēršanu, siltumnīcefekta gāzu samazināšanu izmantojot atjaunojamos energoresursus.

Semināra mērķis ir nozares pārstāvju, ieinteresēto personu un sabiedrības informēšana par atjaunojamo energoresursu kā nozīmīga potenciāla izmantošanas iespējām, lai veicinātu reģionālo uzņēmējdarbību un reģionu attīstību. Šajā seminārā, diskutējot par atjaunojamo energoresursu lomu Latvijas tautsaimniecībā ilgtspējīgā attīstībā, akcents tiks likts tieši uz atjaunojamo energoresursu izmantošanas situāciju Dienvidkurzemes reģionā.

Ievaddaļā dalībnieki tiks iepazīstināti ar svarīgākajiem lēmumiem, kas tika pieņemti ANO Klimata konferencē Parīzē, kad izdevies saskaņot visai pasaulei vēsturisku vienošanos, fosilā kurināmā (ogļu, naftas, dabasgāzes) pakāpeniskā aizstāšanā ar atjaunojamajiem enerģijas veidiem, kurai būtu jāpalēnina mūsu planētas globālā sasilšana. Vienošanās paredz arī to, ka ik pēc pieciem gadiem tiks izvērtēts, ko izdevies paveikt, tāpēc visām iesaistīto valstu valdībām nekavējoties ir jāapstiprina īstermiņa nodomi. Eiropas Savienība (ES) par savu ieguldījumu vienojās 2015.gada 6.martā Vides ministru padomē. Tas paredz, ka līdz 2030.gadam ES savas siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas samazinās par vismaz 40% salīdzinājumā ar 1990.gadu.

Seminārā piedalīsies Latvijas Atjaunojamās Enerģijas federācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Irbe, Latvijas Atjaunojamās Enerģijas federācijas valdes loceklis Andis Kārkliņš, Vēja enerģijas asociācijas valdes loceklis Kristaps Stepanovs, Latvijas bioenerģijas asociācijas valdes loceklis Edgars Vīgants, Saules kolektoru asociācijas pārstāvis Raivis Šķērstens.

Seminārs ir viens no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projekta “Apmācību programmu izstrāde un organizēšana profesionālajām auditorijām par klimata pārmaiņu novēršanu, siltumnīcefekta gāzu samazināšanu izmantojot atjaunojamos energoresursus” pasākumiem.

Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas projekta „Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām” ietvaros. Par programmas ieviešanu Latvijā atbild Valsts Reģionālās attīstības aģentūra.

Seminārs notiks 18. februārī, Liepājas Universitātes 415. auditorijā, Lielā iela 14, Liepājā no plkst:11:00 – 13:30 un

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā, Liepājas iela 31, Kuldīgā no plkst:15:00 – 17:00.

Semināram var pieteikties rakstot uz e-pastu: info@atjaunojam.lv vai reģistrējoties semināra dienā.

 

 

 

Par LAEF

Latvijas Atjaunojamās Enerģijas federācija apvieno visas Latvijas atjaunojamo energoresursu nozares vadošās asociācijas. Tās mērķis ir saskaņot dažādu AER apvienojošu nevalstisko organizāciju darbību, paust vienotu nozares viedokli, kā arī pārstāvēt nozari attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām. LAEF ietilpst Latvijas ilgtspējīgas attīstības institūts, Atjaunojamās enerģijas konfederācija, Latvijas Bioenerģijas asociācija, Latvijas biogāzes asociācija, Latvijas biomasas asociācija LATBIO, Mazās hidroenerģētikas asociācija, Vēja enerģijas asociācija, Vēja elektroenerģijas ražotāju savienība, Saules enerģijas asociācija, Saules kolektoru asociācija, Saules elektrostaciju asociācija.

Papildu informācija:

Solvita Boldāne

Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija

26535661

info@atjaunojam.lv