Jauno zellīšu skola – KTTT

Jauno zellīšu skola

 

Jauno zellīšu skolas izlaidums
 
Maija beigas ir laiks, kad Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā mācību gadu beidz Jauno Zellīšu skolas pulciņu audzēkņi. Pulciņu noslēguma nodarbībās audzēkņi saņēma diplomus par profesionālo prasmju apgūšanu ēdināšanas, mākslas, autotransporta un konditorejas jomā, piedaloties pulciņos “Ezītis mākslinieks”, “Jaunais automehāniķis, “Kulinārā māksla” un “Mazais gardumu zellītis”.
Paldies pulciņu dalībniekiem, skolotājiem un Kuldīgas Bērnu un jauniešu centram.

Jauno zellīšu skola darbojas kā palīgs profesijas izvēlē vispārizglītojošo skolu skolēniem. 2023./2024.m.g.

 

Pulciņš

Vecuma grupa

Skolotājs, kontakti

Vieta, laiks

Vizuālās mākslas praktikums

1.-4.klase

Elita Asne,

28357985

12.auditorija, tpiektdienās

plkst. 15.00

“Mazais gardumu Zellītis” (konditoreja)

5-7 gadi

Dace Šimkevica, 29890057

PII Bitīte, trešdienās, plkst.10.00

Kulinārā māksla

9-17 gadi

Ieva Misāne, 28770632

A laboratorija, otrdienās,

plkst. 15.10

No mehāniskā skrejriteņa līdz velosipēdam

1.-4.klase

Ivars Asnis,

 

Automehāniķu darbnīcas, piektdienās, plkst.15.00

“Jaunais automehāniķis”

10-14 gadi

Andris Ābols, 29416208

Automehāniķu darbnīcas ceturtdienās,

plkst 15.00