Uzņēmumu, pašvaldību un sadarbības partneru pasūtījumi – KTTT

Uzņēmumu, pašvaldību un sadarbības partneru pasūtījumi

Kuldīgas novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu skolotāju seminārs ēdināšanas jomā

12.martā KTTT notika Kuldīgas novada vispārizglītojošo skolu dizaina un tehnoloģiju un sākumskolas skolotāju profesionālās pilnveides seminārs ēdināšanas jomā par augļu un dārzeņu pirmapstrādi un izmantošanu.
Paldies semināra dalībniecēm, pasniedzējai Solvitai Medniecei un Kuldīgas novada pašvaldībai par atbalstu!

Noslēgušās nodarbības pirmspensijas un pensijas vecuma iedzīvotājiem Alsungā

Nodarbības Kuldīgas Tehnikums realizēja projekta projekta Nr.22-02-AL31-A019.2201-000010 “Apmācības pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem veselīgai un radošai ikdienai” ietvaros. Sākot ar 2023. gada maiju Alsungas pirmspensijas un pensijas vecuma iedzīvotāji piedalījās keramikas, veselīga uztura, rokdarbu, angļu valodas, auguma terapijas, ekonomiskas gatavošanas nodarbībās, ko pasniedza KTTT pedagogi un viesskolotāji.

Paldies par sadarbību Alsungas Daudzfunkcionālajam dienas centram un visiem iesaistītajiem Alsungas iedzīvotājiem!

Attēlos nodarbības – Rokdarbu pamati iesācējiem, kurās KTTT skolotājs Ēvalds Johansons ļāva dalībniekiem iepazīties ar jaunāko tehnoloģiju ( 3D printeris, portatīvais CNC, pankūku printeris, lāzergravieris) iespējām rokdarbu veidošanā.

Senioru nodarbības Alsungā

Ar latvisku ēdienu gatavošanu 8.novembrī noslēdzās Veselīgu un ekonomiski izdevīgu ēdienu gatavošanas nodarbības, ko Alsungas senioriem vadīja KTTT ēdināšanas nodaļas pedagogi Anita Bērziņa un Aivars Varņeckis Lauku atbalsta dienesta projekta Apmācības pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem veselīgai un radošai ikdienai.

Profesionālās pilnveides seminārs Kuldīgas novada pašvaldības vispārējās izglītības dizaina un tehnoloģiju skolotājiem

16.03. notika vispārējās izglītības dizaina un tehnoloģiju skolotāju profesionālās pilnveides semināra klātienes daļa. Tajā pedagogi no Kuldīgas novada vispārizglītojošajām skolām gatavoja maizi, dažādus svētku ēdienus un veidoja galda klājumu kopā ar tehnikuma pedagogiem Daci Šēnu un Aivaru Varņecki.

        

01.02. notika Kuldīgas novada pašvaldības vispārējās izglītības dizaina un tehnoloģiju skolotāju profesionālās pilnveides hibrīdsemināra pirmā daļa, attālināti. Tajā pedagogi varēja uzzināt par veselīgu uzturu, , “jauno pārtiku”, mūsdienu bērnu un jauniešu uztura paradumiem, maizi – tās veidiem un izejvielu dažādību, maizes receptūru sastādīšanu un pārtikas produktu grupu kombinēšanu svētku un ikdienas ēdienu gatavošanā.

Semināra praktiskā daļa notiks 16.03.2022. Kuldīgas tehnikuma ēdināšanas laboratorijā.

         

 

Noslēgušās pieaugušo nodarbības Alsungā

10. decembrī Alsungā tika izdotas apliecības par neformālo izglītības programmu beigšanu Alsungas dienas centrā. Mācības jaunajām māmiņām, ikdienas vingrošanas pamatus iesācējiem,  rokdarbu pamatus iesācējiem, keramikas apmācības iesācējiem, kulinārijas pamatus mājsaimniecēm un veselīga uztura pamatus jebkurā vecumā projekta Nr.21-02-AL31-A019.2201-000002 “Apmācības Alsungas dienas centrā” ietvaros kopumā apmeklēja 43 interesenti.
Nodarbību apmeklētāji atzina, ka šādas nodarbība ir ļoti noderīgas un aizraujošas. Cienājoties ar konditoru 2. kursa cepto kliņģeri dalībnieki pārrunāja apgūto un izteica pateicību pedagogiem.

Senioru nodarbības tehnikumā

No šī gada novembra Kuldīgas tehnikumā notiek rokdarbu nodarbības interesentiem no Kuldīgas Senioru skolas. Šīs nodarbības tiek realizētas Sabiedrības integrācijas fonda projekta “Dzīvojam kopā Latvijā” ietvaros. Senioru skolas dalībnieces apgūst rotu gatavošanu un labošanu un  dekupāžas pamatus. Nodarbībās tika pagatavotas rotu kastītes un rotu gatavošanas procesā dalībnieces pašas apgleznoja koka pērles.

Kuldīgas Senioru skolai un KTTT  ir noslēgts sadarbības līgums, tādēļ dažādas nodarbības senioriem notiek regulāri. Šoreiz nodarbības vada KTTT skolotāja Lāse Juska.