ImDiPeT: – KTTT

 ImDiPeT:

 

 

 

No 2021.gada marta  PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums  darbojas Erasmus+ KA2 projektā  Nr.: 2020-1-FR01-KA226-VET-095598

                                    ImDiPeT:

Projekts veidots, lai uzlabotu tūrisma sektora pedagogu digitālās prasmes   

Projekta partneri:

  1. Bulgārijā – divas mācību iestādes – INSTITUT ZA PODGOTOVKA NA SLUJITELIV
    MEJDUNARODNI ORGANIZACII ZDRUZHENIE  un Profesionalna gimnaziya po turizam “Pencho Semov”
  2. Slovēnijā – Visja strokovna sola za gostinstvo in turizem Maribor
  3. Latvijā – KULDIGAS TEHNOLOGIJU UN TURISMA TEHNIKUMS

Pirmās projekta menedžmenta Zoom sanāksmes foto.

  

   Pašreizējā COVID-19 pandēmija ir paātrinājusi plašu digitalizācijas procesu daudzās nesagatavotās nozarēs. Viena no visvairāk skartajām grupām ir profesionālo skolu skolotāji, kas māca priekšmetus viesmīlības un gastronomijas jomā, no kuriem daudzi ir bijuši spiesti pāriet uz tiešsaistes apmācību. Tiek lēsts, ka Covid-19 izraisītā skolu slēgšana ir skārusi līdz pat 84% pasaules studentu un turpinās daudzās vietās visā pasaulē – https://en.unesco.org/covid19/educationresponse (UNESCO, 2020). Ātrā pāreja no reālas skolas vides uz tālmācību ir bijusi sarežģīta, un to galvenokārt apgrūtina skolotāju ierobežotās digitālās prasmes.

     Digitālo prasmju nozīmi profesionālās izglītības (PI) skolotājiem nosaka ne tikai koronavīrusa pandēmijas izraisīti pilnīgi jauni mācīšanas apstākļi, bet arī citi faktori, piemēram, izglītojamo nepārtrauktā atkarība no elektroniskajām ierīcēm, nepieciešamība pēc dinamiskas un interesantas skolas vides, nepieciešamība attīstīt  izglītojamo abstrakto un analītisko domāšanu, strauji attīstošais tehnoloģisko inovāciju process, demogrāfiskās pārmaiņas Eiropas valstīs, vides spiediens un mainīgās vērtības. Tagad, pēdējā gada laikā, globālā izglītības sistēma lielā mērā ir pārgājusi tiešsaistē, kas ir ietekmējis skolotāju pedagoģiskās metodes, izglītojamo mācību rezultātus un abu iepriekš minēto grupu labklājību.

     Tāpēc izglītības sistēmai steidzami ir nepieciešama globāli koordinēta reakcija, lai palīdzētu skolotājiem apgūt digitālās prasmes, kas nepieciešamas, lai neatpaliktu no šīs strauji mainīgās pasaules digitālās ainas. Īpaši svarīgi ir izkopt digitālās kompetences, kas var veicināt līdzdalību interaktīvu un interaktīvu digitālo stundu sagatavošanā, lai attīstītu izglītojamo iztēli, aktīvu domāšanu un līdzdalību.

Ir veikta nozares pedagogu aptauja, kuras rezultātā profesionālās izglītības skolotāji savu veiktspējas/komforta līmeni, izmantojot elektroniskās ierīces, novērtēja ar vidējo vērtību 4,02 un savas iestādes digitālā nodrošinājuma (programmatūra, aparatūra, mācību vide) kopējo kvalitāti ar vidējo vērtību 3,77 .

Projektā iesaistītās skolas kopīgi gatavo digitālos mācību materiālus mācību procesa nodrošināšanai.