Komanda – KTTT

Komanda

Dace Cine

Direktore

26385208 dace_c@pcabc.lv

Inese Kļaviņa

Direktores vietniece izglītības jomā

63320507 26419511 inese.kla@inbox.lv

Gunita Urbāne

Direktores vietniece sociālajā un audzināšanas jomā

63320508 25602572 gunita_u@inbox.lv

Astrīda Zeile

Direktores vietniece praktiskajā mācībā un DVB

27725342 63320507 azeile@inbox.lv

Līga Muceniece

Metodiskā darba un pieaugušo izglītības attīstības  vadītāja

25601738 muceniece66@inbox.lv

Anitra Rudovska

Galvenā grāmatvede

22008052 63320508 anitraru@inbox.lv

Ojārs Pečulis

Saimniecības vadītājs

29177541 ojarapasts@inbox.lv

Renārs Sakne

Attīstības stratēģijas un  iepirkumu speciālists

r.sakne@inbox.lv

Vita Strautiņa

Ēdināšanas un restorānu metodiskās nodaļas vadītāja

25630926 strautins13@inbox.lv

Iveta Roga

Ttūrisma, viesnīcu un skaistumkopšanas pakalpojumu metodiskās nodaļas vadītāja

25635402 i.roga@inbox.lv

Ivars Asnis

Autotransporta un loģistikas metodiskās nodaļas vadītājs

 25606802 asnis@inbox.lv

Mārtiņš Mednieks

Galdnieku, mēbeļu dizaina un restaurācijas metodiskās nodaļas vadītājs

29104844 mednieks.m@inbox.lv

Zanda Šlēgelmilha

Nodarbināto personu mūžizglītības jomas vadītāja

25611734 vasabii@inbox.lv

Gunta Dimiņa

Projektu vadītāja

dimina.gunta@gmail.com, 27320978

Lāse Juska

Projektu darba vadītāja

25600528 lase.juska@gmail.com

Evita Pētersone

Personāla speciāliste

63324082 kuldigasttt@pcabc.lv

Skolotāji

Ilona Ausēja Rudzāte

psihologs, 29475892

Inga Trumsiņa

 inga.trumsina@gmail.com,  28657664

Inga Karlberga

Inga.Karlberga@turiba.lv, 26437279

Ieva Misāne

 ievamisane@inbox.lv, 28770632

Gatis Učs

gatis.ucs@gmail.com,  28671881

Igurds Baņķis

igurdsbankis@inbox.lv, 29430282

Juris Zviedrāns

telses_muiza@inbox.lv, 29133136

Ilona Varņecka-skolotāja

ilona.varnecka@gmail.com, 29423718

Aivars Varņeckis

 aivars.varneckis@inbox.lv,  29294318

Elita Asne

 28357985,  elitaasne@inbox.lv

Pēteris Zāģeris

Vija Zariņa

vija.zarina14@gmail.lv

Dace Šimkevica

d.lodina@inbox.lv

Dace Šēna

25625749 dace.sena@apollo.lv

Arvīds Šefanovskis

25608314 arvids_sefanovskis@inbox.lv

Nadija Strazdiņa

nadija@nadija.lv

Katrīna Spuleniece – Aišpure

katrinaspuleniece@inbox.lv

Māris Saulgriezis

marissaule@inbox.lv

Renārs Sakne

r.sakne@inbox.lv

Aija Rutule

25608645 aija.rutule@inbox.lv

Anete Puriņa

anetx636@inbox.lv

Liene Peniķe

liene.penike@gmail.com

Ojārs Pečulis

29177541 ojarapasts@inbox.lv

Līga Muceniece

25601738 muceniece66@inbox.lv

Gunita Meiere

29668074 gunitameiere@inbox.lv

Solvita Medniece

lachucs@inbox.lv

Zane Lase

29146457 zanekocina@inbox.lv

Ēvalds Johansons

26402039 evalds@evaldsj.lv

Elīna Gaile

eliinagaile@inbox.lv

Jānis Feldbergs

janis.feldbergs@inbox.lv

Taiga Eida

taiga.eida@gmail.com

Aivars Cīrulis

ceirulis@inbox.lv

Anita Bērziņa

26534357 asvanita@inbox.lv

Inga Berņa Staša

ingageca@inbox.lv

Edgars Berkins

26386215 gara@inbox.lv

Guna Bergmane

25605046 gunabergmane@inbox.lv

Inese Baumane

29365253 inese.baumane@inbox.lv

Andris Ābols

26546496 andris.abols@inbox.lv

Elita Asne

elitaasne@inbox.lv

Gita Arājuma

arajumagita@inbox.lv