Kontakti – KTTT

Kontakti

+371 63324082

kuldigasttt@pcabc.lv

Liepājas iela 31, Kuldīga, LV-3301

Direktore

+371 63322570
dace_c@pcabc.lv

Reģistrācijas numurs

4131001376

PVN numurs

90000035711

Automehāniķu darbnīcas

L.Paegles iela 8
L.Paegles iela 15

Dienesta viesnīcas

Smilšu iela 9, Kuldīga
+371 25601443
Liepājas iela 33, Kuldīģa
+371 25608561
Kaļķu ielā 1
+371 29144208