Par tehnikumu – KTTT

Par tehnikumu

Vēsture

Himna

Zīmola stāsts un karogs

Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības kompetences centrs Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums bijušā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola (no 2008. gada), Kuldīgas 78. arodvidusskola (no 1989. gada). Dibināta 1989. gadā Atrodas pilsētas centrā, bijušajā Baltijas skolotāju semināra ēku kompleksā.

PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma himna

(2019.gada absolventes K.M.Rimovičas vārdi, L.A.Jāvaldes kora “Liepzieds” diriģentes mūzika)

       

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma (KTTT) Zīmola stāsts.

KTTT zīmols radīts 2014.gadā.

Zīmolu veido ezīša un tilta simboli.

Komanda

 

Dace Cine

Direktore

26385208 dace_c@pcabc.lv

Inese Kļaviņa

Direktores vietniece izglītības jomā

63320507 26419511 inese.kla@inbox.lv

Gunita Urbāne

Direktores vietniece sociālajā un audzināšanas jomā

63320508 25602572 gunita_u@inbox.lv

Astrīda Zeile

Direktores vietniece praktiskajā mācībā un DVB

27725342 63320507 azeile@inbox.lv

Līga Muceniece

Metodiskā darba un pieaugušo izglītības attīstības vadītāja

25601738 muceniece66@inbox.lv

Anitra Rudovska

Galvenā grāmatvede

22008052 63320508 anitraru@inbox.lv

Ojārs Pečulis

Saimniecības vadītājs

29177541 ojarapasts@inbox.lv

Renārs Sakne

Attīstības stratēģijas un iepirkumu speciālists

r.sakne@inbox.lv

Vita Strautiņa

Ēdināšanas un restorānu metodiskās nodaļas vadītāja

25630926 strautins13@inbox.lv

Iveta Roga

Ttūrisma, viesnīcu un skaistumkopšanas pakalpojumu metodiskās nodaļas vadītāja

25635402 i.roga@inbox.lv

Ivars Asnis

Autotransporta un loģistikas metodiskās nodaļas vadītājs

25606802 asnis@inbox.lv  

Mārtiņš Mednieks

Galdnieku, mēbeļu dizaina un restaurācijas metodiskās nodaļas vadītājs

29104844 mednieks.m@inbox.lv

Jauno zellīšu skola

Jauno zellīšu skola darbojas kā palīgs profesijas izvēlē vispārizglītojošo skolu skolēniem.

Aicinām pie sevis apgūt pamatprasmes!

Jauno Zellīšu skolā Tu vari iepazīt un gūt ieskatu konditora, pavāra, automehāniķa un galdnieka arodā. Tev ir lieliska iespēja apgūt pamatiemaņas un prasmes, darbojoties minētajos arodos bez maksas ar īstām iekārtām, darba rīkiem, materiāliem. Jauno Zellīšu skola gaida 5.,6.,7.,8.un 9.klašu skolēnus:– Galdnieka arodā nodarbības vada skolotājs Pēteris Zāģeris; – Mājturības nodarbības ( pavārmāksla, konditoreja, galda klāšana, ēdiena noformēšana, u.c.) vada skolotāja Ieva Misāne  

Vīzija

Nacionālās vērtībās balstīts daudzfunkcionāls profesionālās izglītības, kulturizglītības , karjeras izglītības starptautisks KAMPUS

     

Misija

Kopdarbā ar novada, reģiona, valsts un starptautiskiem sadarbības partneriem nodrošināt reģionā modernu, inovatīvu, kvalitatīvu, ilgtspējīgu, pieejamu profesionālo izglītību un personības izaugsmi mūža garumā tolerantā, radošā un harmoniskā izglītības vidē, attīstot dažādas mācību formas, karjeras izglītību, kultūrizglītību, patriotisko audzināšanu, nostiprinot inteliģences mantojuma un UNESCO vērtību apguvi.

Vērtības

  • Personība
  • Profesionalitāte
  • Sadarbība
  • Piederība
 

Tehnikuma Moto: Augam kopā! (īss ieskats)