Par tehnikumu – KTTT

Par tehnikumu

Vēsture

Izglītības un zinātnes ministrijas
Profesionālās izglītības kompetences centrs Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums bijušā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola (no 2008. gada), Kuldīgas 78. arodvidusskola (no 1989. gada).
Dibināta 1989. gadā Atrodas pilsētas centrā, bijušajā Baltijas skolotāju semināra ēku
kompleksā.

 

 

Himna

PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma himna(2019.gada absolventes K.M.Rimovičas vārdi, L.A.Jāvaldes kora “Liepzieds” diriģentes mūzika)

Zīmola stāsts un karogs

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma (KTTT) Zīmola stāsts.
KTTT zīmols radīts 2014.gadā. Zīmolu veido ezīša un tilta simboli.

Komanda

 

Dace Cine

Direktore

26385208
dace_c@kttt.lv

 

Inese Kļaviņa

Direktores vietniece izglītības jomā

63320507 26419511 inese.kla@inbox.lv

 

Gunita Urbāne

Direktores vietniece sociālajā un audzināšanas jomā

63320508 25602572 gunita_u@inbox.lv

 

Astrīda Zeile

Direktores vietniece praktiskajā mācībā un DVB

27725342 63320507 azeile@inbox.lv

 

Līga Muceniece

Metodiskā darba un pieaugušo izglītības attīstības vadītāja

25601738 muceniece66@inbox.lv

 

Anitra Rudovska

Galvenā grāmatvede

22008052 63320508 anitraru@inbox.lv

 

Ojārs Pečulis

Saimniecības vadītājs

29177541 ojarapasts@inbox.lv

 

Renārs Sakne

Attīstības stratēģijas un iepirkumu speciālists

r.sakne@inbox.lv

 

Aija Rutule

Karjeras konsultants

29414613  aija.rutule@inbox.lv

 

Vita Strautiņa

Ēdināšanas un restorānu metodiskās nodaļas vadītāja

25630926 strautins13@inbox.lv

 

Iveta Roga

Ttūrisma, viesnīcu un skaistumkopšanas pakalpojumu metodiskās nodaļas vadītāja

25635402 i.roga@inbox.lv

 

Ivars Asnis

Autotransporta un loģistikas metodiskās nodaļas vadītājs

25606802 asnis@inbox.lv

 

Mārtiņš Mednieks

Galdnieku, mēbeļu dizaina un restaurācijas metodiskās nodaļas vadītājs

29104844 mednieks.m@inbox.lv

 
 

Vīzija

Nacionālās vērtībās balstīts daudzfunkcionāls profesionālās izglītības, kulturizglītības , karjeras izglītības starptautisks KAMPUS

Misija

Kopdarbā ar novada, reģiona, valsts un starptautiskiem sadarbības partneriem nodrošināt reģionā modernu, inovatīvu, kvalitatīvu, ilgtspējīgu, pieejamu profesionālo izglītību un personības izaugsmi mūža garumā tolerantā, radošā un harmoniskā izglītības vidē, attīstot dažādas mācību formas, karjeras izglītību, kultūrizglītību, patriotisko audzināšanu, nostiprinot inteliģences mantojuma un UNESCO vērtību apguvi.

Vērtības

  • Personība
  • Profesionalitāte
  • Sadarbība
  • Piederība