Jaunumi – KTTT

Jaunumi

Arhīvs 2019, 2018, 2017, 2016

 

Jau kopš 2014.gada Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums ļoti veiksmīgi sadarbojas ar Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra vadošo pētnieci, profesori Alīdu Zigmundi. 19.augustā Rīgas pilī Valsts prezidents Egils Levits pasniedza Latvijas valsts augstākos apbalvojumus. Par Atzinības krustu komandieri tika iecelta Alīda Zigmunde. Tehnikuma saime attālināti sirsnīgi sveica Alīdu Zigmundi! Klātienes tikšanās reizē profesorei Vairāk […]

Vairāk…

2021. gada 10. septembrī Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā (KTTT) viesojās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītājas p.i. Alise Oļesika. Vizītes laikā notika tikšanās ar tehnikuma administrāciju un skolotājiem, kuras laikā tika apspriestas KTTT un UNESCO sadarbības iespējas. Vizītes turpinājumā A.Oļesika piedalījās jaunatnes radošajā mākslu simpozijā “Sirdsvārdi Latvijai”, kurā tika godināti un apbalvoti rakstnieka Vairāk […]

Vairāk…

No 2021. gada 12. aprīļa līdz 20. septembrim ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. kārtas ietvaros Rojā 2 izglītojamie apguva profesionālās pilnveides izglītības programmu “Tūrisma produktu izstrāde” (160 stundas, bez priekšzināšanām). Nodarbības šajā programmā vadīja skolotāji Vija Zariņa, Iveta Roga, Dace Cine, Aivars Varņeckis, Ēvalds Johansons, Anete Puriņa, Zane Lase, Elīna Vairāk […]

Vairāk…

No 2021. gada 14. aprīļa līdz 28.oktobrim tehnikumā ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. kārtas ietvaros 4 izglītojamie apguva profesionālās pilnveides izglītības programmu “Latviska arhitektūra, interjers un ainava lauku tūrisma uzņēmējiem”. 160 stundu programmu pie skolotājiem Elitas Asnes, Zanes Lases, Evitas Pētersones, Solveigas Zīles, Ingas Pūces un Jura Lipšņa apguva audzēkņi Vairāk […]

Vairāk…

No 2021. gada 13. aprīļa līdz 28. oktobrim tehnikumā ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. kārtas ietvaros 9 izglītojamie apguva profesionālās pilnveides izglītības programmu “Programmvadības (CNC) kokapstrādes darbmašīnu operācijas” (165 stundas, bez priekšzināšanām). Nodarbības šajā programmā vadīja skolotāji Mārtiņš Mednieks, Pēteris Zāģeris, Jānis Feldbergs un Ēvalds Johansons, kuru vadībā izglītojamie klātienē Vairāk […]

Vairāk…

19. oktobrī Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā risinājās Pasaules lielākā mācību stunda- matemātikas stunda par tēmu “Laukumu aprēķināšana galda izgatavošanā”- 3.grupas audzēkņiem (topošajiem stila mēbeļu modelētājiem). Pasaules lielākajā mācību stundā, kuru vadīja skolotāja Guna Bergmane, īpaša uzmanība tika pievērsta ANO Ilgtspējīgās attīstības mērķiem (IAM), īpaši 4. mērķim (Kvalitatīva izglītība) un 13. mērķim (Planētas aizsardzība). Nodarbības Vairāk […]

Vairāk…

20.oktobrī projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. kārtas ietvaros noslēguma pārbaudījumu- eksāmenu Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā kārtoja profesionālās pilnveides izglītības programmas “Programmvadības (CNC) kokapstrādes darbmašīnu operācijas” (165 stundas, bez priekšzināšanām) izglītojamie. Izglītojamie arī prezentēja nodarbībās rasētos un uz CNC izgatavotos darbus, kā arī izvērtēja apgūtās prasmes, iemaņas un zināšanas. Informāciju sagatavoja Vairāk […]

Vairāk…

  Rainers dalības karte starptautiskā konkursā,Tehnikuma kods-LV004 Tehnikuma audzēknis ar skolotāju pirms konkursa sākuma Rainers(no kreisās puses)kopā ar KTTT skolotāju Ingu Trumsiņu un komandas biedru un viņa skolotāju no Horvātijas pirms starptautiskā profesionālā konkursa viesnīcu pakalpojumu nominācijā 3.novembrī,2021,Tallinā Aleksis(3.kurss)(no labās puses)kopā ar komandas biedriem no Austrijas un Nīderlandes tikko pēc veiksmīgi padarīta darba starptautiskā konkursā Vairāk […]

Vairāk…

Veiksmi, izturību, pieredzi un gandarījumu par paveikto tehnikuma komandai dalībā AEHT starptautiskajos profesionālajos konkursos Tallinā, Igaunijā 1.-6.novembrī, 2021: Rainers Rozenfelds (skolotāja Inga Trumsiņa)- viesnīcu pakalpojumi Aleksis Neimanis (skolotāja Dace Šēna)- kulinārā māksla Kristīne Ludberga (skolotāja Dace Šimkevica & Vita Strautiņa)- konditoreja Daniela Freiberga (skolotāja Zane Lase)- tūrisma pakalpojumi   […]

Vairāk…

5.oktobrī profesionālās izglītības programmas “Autotransports” pirmā kursa audzēkņi devās mācību ekskursijā uz Rīgu. Ekskursijas laikā audzēkņi iepazina Rīgas Motormuzeja pastāvīgo ekspozīciju, piedalījās muzejpedagoģiskajā nodarbībā  „No kvēlspuldzes līdz elektroauto” programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros, kā arī tika iepazīstināti ar autoservisa “MūsaMotorsRīga” darba organizāciju un izmēģināja aizraujošus braucienus ar kartingiem elektrokartingu hallē “High Voltage”.   […]

Vairāk…

21.septembrī koka izstrādājumu nodaļas 2a., 2b. un 22. grupas audzēkņi devās ekskursijā uz Rundāles pili, ar mērķi veidot izpratni par dažāda veida mākslas priekšmetiem, kā arī restaurācijas iespējām un koka izstrādājumu daudzveidību. Tika apskatīti pa ceļam esošie objekti, tajā skaitā arī “Viedais koks”, kas iepazīstina ar koka konstrukciju būvēšanas pamatprincipiem. Ikkatras profesijas audzēkņi atrada sev interesējošo Vairāk […]

Vairāk…

Tehnikuma pedagogi un darbinieki pieredzes apmaiņā 2021.g. oktobra sākumā “Annas Koku skolā”. […]

Vairāk…

2021. gada 13.septembrī tehnikumā ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6. kārtas ietvaros izglītojamie uzsāka profesionālās pilnveides programmas “Digitālās prasmes kokapstrādē” (160 stundas, bez priekšzināšanām) apguvi attālināti. Nodarbības šajā programmā vada skolotājs Ēvalds Johansons, kura vadībā izglītojamie no Liepājas, Jelgavas, Rīgas novada apgūst digitālās prasmes. Izglītības programma ir izstrādāta, lai uzlabotu strādājošo Vairāk […]

Vairāk…

27.augustā latviešu valodas skolotāja Z.Šlegelmilha piedalījās  latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskā darba organizēšanai un vadīšanai nepieciešamā izpētes braucienā  pa Cēsu novada kultūrvēstures objektiem, literātiem veltītajiem muzejiem, literātu dzīves un atdusas vietām, kulta vietām u.tml., lai plānotu un maršrutētu 2021./2022. mācību gadā plānoto izbraukuma semināru skolotājiem. Brauciena laikā tika apmeklēts  Eduarda Veidenbauma memoriālais muzejs “Kalāči”, dzejnieka Vairāk […]

Vairāk…

21.09.2021. – 24.09.2021. Valsts izglītības satura centra ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001)  “Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā izglītības nozarē, skolvadības jomā” stažēšanās programmas ietvaros piedalījās metodiķe Līga Muceniece […]

Vairāk…

Tehnikuma skolotāja I.Trumsiņa prezentē tehnikumu, Kuldīgu un tūrisma nozari starptautiskā konferencē 27.septembrī. Telšos, Lietuvā   […]

Vairāk…

Tūrisma nozares pedagogu un darba devēju hibrīdseminārs “Citādais tūrisms” 21.septembrī attālināti un 23.septembrī klātienē, tehnikuma īstenots sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru. […]

Vairāk…

25. augustā tehnikuma skolotājasŠlegelmilha, G.Meiere un A.Kalniņapiedalījās Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma organizētajā izbraukuma metodiskajā seminārā Tukuma novadā latviešu valodas un literatūras skolotājiem. Seminārā piedalījās 25 skolotāji no  PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”, “Rīgas Valsts tehnikums”, PIKC “Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālās struktūrvienība”, PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola”, PIKC “Rīgas Stila un modes tehnikums”,  PIKC Vairāk […]

Vairāk…

10.septembrī (2021) literārās jaunrades simpozijs tehnikumā: valsts tehnikumu un vidusskolu jaunatnes literārās jaunrades konkursa – veltīta E.Birznieka Upīša 150.g. jubilejai uzvarētāju cildināšana, Grand Prix un Ezīša kausa saņemšana un grāmatas “PRO PATRIA VII”  (F.Bārdam veltīto 2020.g. jaunrades darbu kopsalikums) atvēršanas svētki un grāmatas pasniegšana autoriem un viņu pedagogiem. […]

Vairāk…

Jaunā mācību gada sākums ir brīnišķīgs atskaites punkts, lai uzsāktu ko jaunu, mainītu ieradumus un izvirzītu augstākus mērķus. Jaunajā mācību gadā būsim aktīvi un atraktīvi, radoši un atbildīgi! Ierašanās tehnikumā un dienesta viesnīcās tikai ar derīgu Covid – 19 vakcinācijas/pārslimošanas sertifikātu, vai negatīvu Covid-19 testa rezultātu!  Testu iespējams nodot bez maksas, jebkurā E. Gulbja laboratorijā, uzrādot personas Vairāk […]

Vairāk…

28. augustā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma organizē izbraukuma metodisko semināru profesionālās izglītības iestāžu latviešu valodas un literatūras skolotājiem. Semināra izbraukuma daļā paredzēts apmeklēt Pasaku muzeju, kas veltīts Ansim Lerhim-Puškaitim un Džūkstes pasakām.   Pēc tam semināra dalībnieki dosies iepazīt Jaunpils materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu, ar jaunlatvieša K.Barona dzīves gaitām saistīto  Struteles muižu un Irlavu, Vairāk […]

Vairāk…

Tehnikums sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru 21. septembrī (attālināti) un 23.septembrī (klātienē) (2021.g.) īstenos profesionālās pilnveides mācības/semināru tūrisma un viesnīcu pakalpojumu nozares pedagogiem un speciālistiem/prakšu vadītājiem “Caurviju iespējas kultūras tūrisma attīstībā”. Darba kārtība un dalībnieku reģistrēšanās no 3.septembra. […]

Vairāk…

2021.gada 26. un 27.maijā notika konkursa “SkillsLatvia 2021” fināls, kurā sekmīgi startēja A.Rozenfelds iegūstot 3. vietu. Iepriekš Rozenfelds ieguva labus rezultātus konkursa pusfinālā, iegūstot 1. vietu.   […]

Vairāk…

Tehnikuma studenti 02.08.2021. uzsāk praksi un to turpinās līdz 2.septembrim Telšos, Lietuvā Erasmus+ mobilitātes projektā.   […]

Vairāk…

Jaunā mācību gada – Pedagoģiskā plānošanas sanāksme 27.augustā pulksten 10.00 – 17.00 Metodiskā darba mācības visiem KTTT pedagogiem 30.augustā 09.00 – 15.00 Galdnieku, dizaina, restaurācijas nodaļa – 25.augustā 12.00 Tūrisma, skaistumkopšanas nodaļa – 25.augustā 15.00 Ēdināšanas, restorānu pakalpojumu un pārtikas ražošanas nodaļa – 26.augustā 10.00 Autotransporta nodaļa – 26.augustā 13.00 Vispārizglītojošo mācību nodaļa – 26.augustā Vairāk […]

Vairāk…

29.jūnijā tehnikumā, ievērojot sanitāro protokolu prasības, notika ikgadējais klātienes profesionālās kompetences pilnveides seminārs latviešu valodas un literatūras skolotājiem, un vēstures skolotājiem, kurā piedalījās 47 pedagogi no 21 Latvijas izglītības iestādes. Semināra dalībniekus sveica tehnikuma direktore Dace Cine. Semināra dalībnieki semināra 1.daļā noklausījās divas aktuālas un interesantas izglītojošās lekcijas- Dr. sc. comp. Andreja Vasiļjeva, SIA “Tilde” Vairāk […]

Vairāk…

Atzīmējot rakstnieka  E.Birznieka-Upīša 150. jubileju, Studentu dome un bibliotēka organizēja fotogrāfiju  konkursu  ar stāstu “Senlietas manās mājās”. Žūrija bija gandarīta, lasot studentu pierakstītos un noformētos  seno lietu dzīvesstāstus. Mūsu acu priekšā atdzīvojās dažādas lietas – kamanas, vērpjamie ratiņi, tītavas, Kuzņecova porcelāns un Padures keramika, dažādu laiku monētas, markas u.c.   […]

Vairāk…

2021.gada 26. jūnijā tehnikumā ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. kārtas ietvaros izglītības programmas ”Tūrisma produktu izstrāde” (160 stundas, bez priekšzināšanām) izglītojamie kopā ar skolotājam Zani Lasi, Viju Zariņu un Elīnu Gaili piedalījās izbraukuma nodarbībās Kuldīgas tūrisma objektos, lai gūtu jaunus iespaidus un apmainītos ar biznesa idejām. Izglītojamie viesojās biznesa centrā Vairāk […]

Vairāk…

2021.gada jūnijā tehnikumā ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. kārtas ietvaros izglītības programmas ”Programmvadības (CNC) kokapstrādes darbmašīnu operācijas” (165 stundas, bez priekšzināšanām) izglītojamie praktiskās daļas apguves laikā skolotāju Mārtiņa Mednieka un Pētera Zāģera vadībā izgatavojuši pirmos koka izstradājumus ar CNC darbmašīnām. Vairāk par mūžizglītības iespējām uzzini šeit – http://www.kuldigastehnikums.lv/muzizglitiba/ […]

Vairāk…

2021.gada 12.jūnijā tehnikumā ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. kārtas ietvaros izglītības programmas “Latviska arhitektūra, interjers un ainava lauku tūrisma uzņēmējiem” (160 stundas, bez priekšzināšanām) izglītojamie kopā ar skolotāju Evitu Pētersoni piedalījās izbraukuma nodarbībās Kurzemes dārzos un tūrisma objektos, lai gūtu jaunus iespaidus dārzu ierīkošanā un apmainītos ar biznesa idejām. Izglītojamie Vairāk […]

Vairāk…

2021.gada 9. jūnijā tehnikumā ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. kārtas ietvaros 4 izglītojamie atsāka profesionālās pilnveides programmas “Latviska arhitektūra, interjers un ainava lauku tūrisma uzņēmējiem” (160 stundas, bez priekšzināšanām) praktiskās daļas apguvi klātienē. Nodarbības šajā programmā vada skolotāji Evita Pētersone, Inga Pūce, Elita Asne, Ineta Butāne un Solveiga Zīle, kuru Vairāk […]

Vairāk…

30. jūnijā noslēdzās tehnikuma jauniešu biedrības BUMS organizētā 3 dienu neformālās izglītības nometne. Nometne ar nosaukumu “IESAISTIES” īstenota kā bezmaksas neformālās jauniešu apmācības ar mērķi pilnveidot jauniešu kompetences personīgo mērķu apzināšanā, sasniegšanā un pašmotivācijas īstenošanā, veidojot vēlmi turpināt mācības izglītības iestādēs. Nometnes programma tika balstīta uz neformālās izglītības principiem – iesim un visu darīsim paši, un Vairāk […]

Vairāk…

Mēbeļu dizaina speciālistu diplomdarbu aizstāvēšana kvalifikācijas eksāmenā 17.06.2021. […]

Vairāk…

2021.gada 5. jūnijā tehnikumā ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. kārtas ietvaros izglītojamie atsāka profesionālās pilnveides programmas “Tūrisma produktu izstrāde” (160 stundas, bez priekšzināšanām) praktiskās daļas apguvi klātienē. Programmu pie skolotājiem Vijas Zariņas, Ivetas Rogas, Daces Cines, Aivara Varņecka, Ēvalda Johansona, Anetes Puriņas, Zanes Lases, Elīnas Gailes sadarbībā ar Rojas novada pašvaldību un Rojas vidusskolu apgūst audzēknes Vairāk […]

Vairāk…

2021. gada 8. jūnijā tehnikumā ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. kārtas ietvaros 9 izglītojamie atsāka profesionālās pilnveides programmas “Programmvadības (CNC) kokapstrādes darbmašīnu operācijas” (165 stundas, bez priekšzināšanām) praktiskās daļas apguvi klātienē. Nodarbības šajā programmā vada skolotāji Mārtiņš Mednieks, Pēteris Zāģeris, Jānis Feldbergs un Māris Saulgriezis, kuru vadībā izglītojamie no Grobiņas, Talsu, Aizputes, Kuldīgas novada apgūst datorizētās projektēšanas  programmu, automatizēto Vairāk […]

Vairāk…

Tehnikuma jaunieti ieskaties! Izaicini sevi, atklāj savus talantus, iesaisties!  Tehnikuma jauniešu biedrība BUMS rīko 3 dienu bezmaksas nometni tehnikuma jauniešiem! Nodrošināta ēdināšana, nakšņošana un citi izdevumi!  Vairāk informācijas un pieteikšanās zvanot 27320978, vai rakstot WhatsApp. Norādi savu vārdu, uzvārdu, vecumu un grupas numuru!  Vietu skaits ierobežots, pasteidzies! […]

Vairāk…

PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums saņem Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” kvalitātes zīmi brīvprātīgā darba projektu īstenošanai – brīvprātīgo uzņemšanai – līdz 2027. gada 31.decembrim, atļaujot vienlaicīgi ilgtermiņā (2 līdz 12 mēneši) kopā uzņemt 1 brīvprātīgo!  Eiropas Solidaritātes korpuss ir Eiropas Savienības finansēšanas programma, kas jauniešiem piedāvā iespēju veikt brīvprātīgo darbu un īstenot Vairāk […]

Vairāk…

 2021.gada 6.aprīlī apritēja 150 gadu, kopš dzimis latviešu rakstnieks, tulkotājs, izdevējs un bibliotekārs Ernests Birznieks-Upītis, par kuru dzejniece Māra Zālīte ir teikusi: „Neviens šodienas un kur nu vēl rītdienas rakstnieks nevar uzrakstīt to, ko savulaik Birznieks-Upītis. Šāda pieredze vairs nav pieejama. Tā ir klasikas zelta fondā.” 14.maijā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā bija iecerēts rīkot dzejnieka E.Birznieka-Upīša jubilejai veltītā literāro darbu Vairāk […]

Vairāk…

Tehnikuma absolventiem diplomu izsniegšana notiks individuāli 2021.gada 22.jūnijā. […]

Vairāk…

13.05.2021. praktikums Maņģenes dabas lieguma purvā “Dabaszinības , ģeogrāfijas un tūrisma pakalpojumu izglītības programmu sinerģija” Latvijas profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem. […]

Vairāk…

Tehnikumā organizēts sadarbībā ar IZM, Daugavpils Universitāti un Latvijas universitāti 2021.g. 11.maijā ( tikai attālināti) un 13.maijā (tikai āra apstākļos) īstenots profesionālās pilnveides seminārs “Dabaszinības, ģeogrāfijas un tūrisma pakalpojumu izglītības programmu sinerģija” Latvijas profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem. LU profesors Normunds Stivriņš vada pedagogiem praktikumu purvā – purva slāņu izpēti kopsakarībās ar vēstures pārspriedumu 1000 gadu Vairāk […]

Vairāk…

Atskatamies uz pagājušās nedēļas 10.-14. maija ikgadējo valsts profesionālās izglītības iestāžu kokizstrādājumu un dizaina programmu jauniešu un skolotāju koka skulptūru plenēru, kura tēma šogad ir “Gaisma bērniem“. Pielāgojoties globālajai situācijai, plenērs šogad notiek attālināti, katram savās “mājās”! Iepriekšējo gadu koka skulptūru starptautiskā plenēra komandu veidotie meistardarbi – skulptūras ir apskatāmas un iepriecina jo daudzus «Ezīša Vairāk […]

Vairāk…

Iepazīstinam ar skolēnu mācību uzņēmumu “BARK”, kuru programmā Junior Achievement Latvia izveidojuši četri apņēmīgi PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma 3. kursa kokapstādes nodaļas audzēkņi – Alekss Simsons, Raivo Sasniks, Matīss Graudiņš un Rolands Freibergs. Dzīve mājā nav iedomājama bez kāda mājdzīvnieka un ļoti bieži cilvēki izvēlas tieši suni. Ja izlemjat suni retāk laist mājās, suņu Vairāk […]

Vairāk…

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā viesojās raidījums “Atspēriens izaugsmei”. https://youtu.be/waSraEL1LzY […]

Vairāk…

2021.gada 9.martā notika PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma konventa sanāksme. Darba kārtība – Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma attīstības un investīciju stratēģijas izstrāde 2027.   […]

Vairāk…

Tehnikuma viesnīcu pakalpojumu programmas students Rainers Rozenfelds iegūst  1.vietu nacionālā profesionlās meistarības konkursa Skills Latvija 2021′ pusfinālā, 25.03.2021. Paldies skolotājai Ingai Trumsiņai. APSVEICAM!!! […]

Vairāk…

gada 6.aprīlī apritēs 150 gadu, kopš dzimis latviešu rakstnieks, tulkotājs, izdevējs un bibliotekārs Ernests Birznieks-Upītis, par kuru dzejniece Māra Zālīte ir teikusi: „Neviens šodienas un kur nu vēl rītdienas rakstnieks nevar uzrakstīt to, ko savulaik Birznieks-Upītis. Šāda pieredze vairs nav pieejama. Tā ir klasikas zelta fondā.”28.februārī tehnikumā noslēdzās E.Birznieka-Upīša jubilejai veltītā konkursa 1.kārta. Tajātika izvērtēti tehnikuma audzēkņu iesniegtie oriģināldarbi Vairāk […]

Vairāk…

19. martā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā viesojās Īrijas vēstniecības pilnvarotais lietvedis Greiems Hārtnets kopā ar Īrijas Latvijas Tirdzniecības kameras priekšsēdētāju Ilzi Krēsliņu. Viesi iepazinās ar Tehnikuma mācību telpām kā arī notika sarunas par turpmāku sadarbību PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma attīstības stratēģijā – ar pārtikas produktu ražošanas un restaurācijas tehnoloģiju inovāciju un paplašinātu Vairāk […]

Vairāk…

Ēdienus gatavoja ZS „Ēmužas” šefpavārs un  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma skolotājs Aivars Varņeckis   Fritēts Talsu Deviņkalnu siers uz valriekstu un vaniļas mērces paklāja  200 g siera, pūdercukurs, rīvmaize, olas, valrieksti, eļļa, sviests, zaļumi. Vaniļas mērcei: 1 glāze piena, 2 olas, vaniļas cukurs, cukurs. Sieru sagriež palielos kubos, panē olā, rīvmaizē (vēlreiz to atkārto). Vairāk […]

Vairāk…

Tūrisma pakalpojumu programmas diplomandi individuāli apgūst radiogida prasmes vadot tūristu grupu un videokameras iespējas tūrisma marketingā.  […]

Vairāk…

Tehnikuma audzēkņi, kopā ar sadarbības skolām Somijā un Igaunijā īsteno virtuālo mobilitāti projektā “Prakse pieredzei un iedvesmai (2019-1-LV01-KA116). Mobilitātes ietvaros 4 PIKC KTTT galdniecības nodaļas audzēkņi, apguva jaunas zināšanas partnerskolu vadītajās tiešsaites nodarbībās un apgūto, skolotāja Pētera Zāģera vadībā, individuālo konsultāciju ietvaros, maiņās, pielieto būvējot suņu būdas, kas tiks ziedotas Talsu novada patversmei “Ausma”. Mobilitātes Vairāk […]

Vairāk…

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums 2020.gada 29.oktobrī Erasmus akreditācijas pieaugušo izglītības, profesionālās izglītības un mācību un skolu izglītības jomā 2020. gada konkursa atvieglotās procedūras ietvaros iesniedza Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) Erasmus+ akreditācijas piekteikumu jaunajam programmas periodam 2021 – 2027.18. februārī saņēmām vēstuli no VIAA, par lēmumu apstiprināt akreditācijas pieteikumu un piešķirt Kuldīgas Tehnoloģiju un Vairāk […]

Vairāk…

Februārī, 2021. – restaurācijas programmas studentiem praktiskie individuālie darbi – tehnikuma ēkas vēsturisko durvju restaurācija, protezēšana un gatavošana āderēšanai. […]

Vairāk…

Februāra mēnesī 2021. praktiskie individuālie darbi stila mēbeļu modelētājiem un mēbeļu galdniekiem – mēbeļu dizaina detaļu veidošana un izgatavošana darbnīcās; pavāriem – ēdienu gatavošanas tehnoloģija laboratorijā. […]

Vairāk…

Janvāra – februāra mēnesī, 2021. notiek individuālais darbs, gatavojot studentus profesionālās meistarības konkursa Skills Latvija 2021’nominācijām. Ēdināšanas pakalpojumu programmas students praktizējas konkursa uzdevumā: sama(zivs) filēšan. […]

Vairāk…

Šajā mācību gadā PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums  uzsāk dalību projektā “Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā” (#PULCHRA) kopā ar sešām Latvijas skolām. Projektā tiks īstenota atvērtās skolas pieeja un skolu komandas sadarbībā ar vietējo kopienu, zinātniekiem, profesionāļiem un uzņēmumiem veiks izpēti un izstrādās ar reālo dzīvi saistītus projektus. Projekta mērķis ir sekmēt visu Vairāk […]

Vairāk…

Modernizētas mēbeļu galdnieku un dizaineru darbnīcas, janvārī (2021.g.) pilnībā nomainot veco aprīkojumu uz jauniem un mūsdienīgiem Altendorf  firmas darbagaldiem, pieslēdzot skaidu un putekļu nosūkšanas jaunu sistēmu, ievērojami paplašinot arī rokas elektroinstrumentu nodrošinājumu. […]

Vairāk…

  NOLIKUMS   Fotokonkurss ar stāstu par godu E.Birznieka-Upīša 150. jubilejai „Senlietas un fotogrāfijas manās mājās ”.   Organizē: PIKC  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma bibliotēka un Studentu padome   Mērķis:  Attīstīt studentu interesi par savas dzimtas vēsturi, izpratni par vecāko paaudžu  laiku liecībām un Latvijas valsts  veidošanos.                                               .   Uzdevumi:   Attīstīt studentu plašāku domāšanu par dzimtas, Vairāk […]

Vairāk…

Izdevīga iespēja profesionāļiem bez izglītības dokumenta ! Ja persona savas dzīves laikā ir patstāvīgi apguvusi   profesionālās iemaņas, prasmes, zināšanas noteiktā profesijā , bet par to nav izglītības dokuments, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums (KTTT) piedāvā  iespēju  to iegūt šādās profesijās: Pavārs, Konditors, Ēdināšanas pakalpojumu speciālists, Viesu uzņemšanas dienesta speciālists, Tūrisma pakalpojumu konsultants, SPA speciālists, Auklis, Restauratora asistents, Vairāk […]

Vairāk…

Sveicināti absolventi, skolotāji, darbinieki! 2020. gada pavasarī, pirms pasaule sagriezās kājām gaisā, mēs, Kuldīgas Tehnoloģiju un tehnikuma saime aizrautīgi plānojām Absolventu salidojumu! Manai skolai – 30, lepni skanēja uzruna… Diemžēl Covid vīrusa draudi piespieda atcelt mūsu ilgi gaidīto pasākumu – salidojumu. Mēs ticam, ka 2024. gadā, organizēsim pasākumu “Manai skolai 35!” un noteikti satiksimies ar Vairāk […]

Vairāk…

Veru apriņķa profesionālās apmācības centrs aicina piedalīties “Piparkūku karos”. Piedalīties var viens pats vai ar nelielu grupu. Dalībniekam: 1) Jāpagatavo sava piparkūku mīkla un sociālajā tīklā Facebook šajā pasākumā “event” ievieto attēls vai video ar recepti; 2) Jāizcep piparkūku figūra un jāizrotā to (piemēram, ziemeļbriedis, sniegavīru, piparkūku māju, 3D ziemassvētku eglīte utt. Esi RADOŠS! * Vairāk […]

Vairāk…

Fotokonkursa “Mans lieliskākais brīnums!” uzvarētāji’: 1.vieta K.Liepiņa (2.a gr.)”Krustmeita Elizabete” un A.Avotiņa (27.gr.)”Sunītis Muša” 2. vieta K.Būčiņa (13.gr.)Brīnumputniņš L.Z.Filipsone (13.)Latvijas ikebana – rudens R.Nīkrencis (10.)Engure 2 3.vietā D.Krūmiņa,K.Liepiņa, K.Odumiņa,A.Sapelis,B.Vaivade, S.Sedola Ārpuskonkursa uzvarētāja ar visaugstāko vērtējumu direktore D.Cine – KTTT ežulis, kura foto kļūst par skolas simbolu.Paldies arī pārējiem 10 dalībniekiem!  Paldies žūrijai: P.Zāģerim, O.Pečulim, G.Urbānei, Vairāk […]

Vairāk…

Metodiķe Līga Muceniece no 19.-23.oktobrim piedalījās stažēšanās programmā Valsts izglītības satura centra ESF projektā „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) „Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā izglītības nozarē digitalizācijas jomā,” iepazīstoties ar pieredzi digitalizācijas jomā Liepājas Universitātē, Zinātnes un  inovāciju parkā, Liepājas valsts tehnikumā, Liepājas 6.vidusskolā un uzņēmumā SIA “Lesjofors.” […]

Vairāk…

2021. gada 6.aprīlī apritēs 150 gadu, kopš dzimis latviešu rakstnieks, tulkotājs, izdevējs un bibliotekārs Ernests Birznieks-Upītis, par kuru dzejniece Māra Zālīte ir teikusi: „Neviens šodienas un kur nu vēl rītdienas rakstnieks nevar uzrakstīt to, ko savulaik Birznieks-Upītis. Šāda pieredze vairs nav pieejama. Tā ir klasikas zelta fondā.” Godinot E.Birznieka-Upīša devumu latviešu kultūrā, PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju Vairāk […]

Vairāk…

2. kursa 15.gr. konditori kopā ar skolotāju Aivaru Varņecki praktiskajā mācībā gatavo desertus un radošas augļu plates. […]

Vairāk…

Ieskats praktisko darbu nodarbībās izveidoto darbu daudzveidībā, ko gatavoja pāvāru profesijas pārstāvji. […]

Vairāk…

Eiropas profesionālo prasmju nedēļā (9. – 13. novembrī) vēlamies Jūs iepazīstināt ar Andu Maslobojevu – uzņēmēju, kas 2019. gadā piedalījās un apguva jaunas prasmes neformālās izglītības programmā “Latvisko ēdienu gatavošanas tradīciju saglabāšana”, Rojā, ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4. kārtas ietvaros, ko īstenoja PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums (PIKC KTTT).   Iepazīsimies! Vairāk […]

Vairāk…

28. un 29. oktobrī Kuldīgas tehnikumā norisinājāsValsts izglītības satura centra ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) Praktiskās darbības konference tūrisma un viesmīlības pakalpojumu nozares pedagogiem un prakšu vadītājiem “Jauni tūrisma produkti nozares restarta apstākļos”, kas ievērojot epidemioloģisko situāciju un tās noteiktos ierobežojumus pulcēja 25 pedagogus un prakšu Vairāk […]

Vairāk…

Stila mēbeļu modelētāju un koka izstrādājumu dizaina speciālistu studenti Mākslas akadēmijas profesora Aigara Bikšes vadībā 3.-4. novembrī, 2020. praktikumā modelē ar terrakotu maketu/individuāli izvēlētu figūru reāla darba izgatavošanai kokgriešanas praksē. […]

Vairāk…

Relīze par šodienas – 26.oktobra tikšanos publicēta LLU portālā https://www.llu.lv/lv/raksts/2020-10-26/llu-vienojas-par-ciesaku-sadarbibu-ar-tehnikumiem-no-kandavas-un-kuldigas […]

Vairāk…

Ņemot vērā valdības noteiktos piesardzības pasākumus, lūdzam audzēkņus, skolotājus un darbiniekus lietot sejas aizsargmaskas pārvietojoties pa Tehnikuma telpām. […]

Vairāk…

Tehnikuma mēbeļu galdnieku programmas audzēkņi 20.- 23.10.2020. gatavo darbus valsts profesionālās izglītības konkursam “Krēsls”. Veiksmi mūsu konkursantiem! […]

Vairāk…

7.oktobrī 1.kurss 38. grupa pārtikas ražošanas tehniķi devās izbraukuma praktikumā, lai apgūtu produktu pirmapstrādi. Ar augļu un ogu pirmapstrādi audzēkņi varēja iepazīties Sabiles sidra darītavā un uzņēmumā Green Hive, kur ražo medus produktus ar augļu un ogu piedevām, kā arī ogu sīrupus un sulas. Graudu pirmapstrādes smalkumus varēja apgūt Ainas maizes ceptuvē Laidzē, bet piena Vairāk […]

Vairāk…

25. septembrī jaunatnes radošajā mākslu simpozijā “Sirdsvārdi Latvijai” tika godināti un apbalvoti dzejnieka Friča Bārdas 140.jubilejai veltītā literāro darbu un pārspriedumu konkursa dalībnieki un viņu skolotāji. Konkursu organizēja PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”. Simpozija ievadā dalībniekiem bija iespēja noklausīties Liepājas Universitātes profesora Edgara Lāma lekciju “Friča Bārdas dzīves un dzejas gadalaiki” un Bārdu dzimtas Vairāk […]

Vairāk…

3.oktobrī 30.grupas audzēkņiem SIA “Eko labumi” Pelču pagastā notika praktiskās mācības traktora vadītāja apliecību ieguvei […]

Vairāk…

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības projekts profesionālās izglītības sektorā “ Way from culinary heritage to cooking art” (WayToArt) Nr.2020-1-LV01-KA202-077577 Projektā plānota visu partnerskolu – PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma, Klaipēdas Tūrisma skolas, Viru profesionālā izglītības centra un Sorento tūrisma un kulinārijas skolas ēdināšanas nodaļu skolotāju kapacitātes celšana caur visu Vairāk […]

Vairāk…

1.oktobrī 35. grupa, topošās aukles, devās mācību ekskursijā uz Tērveti. Tika apmeklēta rakstnieces Annas Brigaderes memoriālā māja “Sprīdīši”, kur audzēknes iepazinās ar rakstnieces dzīves gājumu un daiļradi. Arī Tērvetes dabas parka takās auklītes satika pazīstamus tēlus no A.Brigaderes darbiem, kā arī iepazinās ar daudzveidīgas, izzinošas un aktīvas atpūtas iespējām dažāda vecuma bērniem. Apmeklējot gan pasaku Vairāk […]

Vairāk…

Tehnikuma darbinieki apgūst pirmās palīdzības mācību kursu 2020.gada oktobrī. […]

Vairāk…

16.septembrī 6.grupas audzēkņi kopā ar latviešu valodas skolotāju Z.Šlegelmilhu Dzejas dienu ietvaros devās mācību pārgājienā pa Kuldīgu, iepazīstot latviešu literātu vārdos nosauktās ielas- Raiņa, J.Alunāna, Māteru Jura, L.Paegles un Ausekļa ielu. Tādējādi tika atzīmēta Raiņa 155. (11.septembrī) un Ausekļa 170. (18.septembrī) jubileja.  Audzēkņi katrā ielā lasīja savus dzejoļus dadaisma gaumē un iepazinās ar literātu galvenajiem Vairāk […]

Vairāk…

23.septembrī 4.grupas audzēkņi kopā ar latviešu valodas skolotāju Z.Šlegelmilhu Dzejas dienu ietvaros devās mācību pārgājienā pa Kuldīgu, iepazīstot  pilsētas grafiti un “Street Art” festivāla laikā tapušos lielformāta sienu gleznojumus, ko veidojuši mākslinieki no dažādām Latvijas pilsētām, kā arī Spānijas. Audzēkņi pie katra sienas zīmējuma nolasīja savus dzejoļus dadaisma gaumē.  Pārgājiena noslēgumā audzēkņi uzkāpa Adatu tornī, Vairāk […]

Vairāk…

PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma 2.kursa 4.grupas Mēbeļu dizaina speciālisti trešdien,  16.septembrī, devās mācību ekskursijā un plenērā uz Talsu ainavu taku. Mācību ekskursiju vadīja: vēstures skolotāja Gunita Meiere gleznošanas skolotāja Elita Asne grupas audzinātāja Biruta Aišpure tehnikuma direktore Dace Cine Mācības ekskursijas laikā iepazināmies ar Talsu vēsturi un arhitektūru, ievērojamiem māksliniekiem un viņu darbiem. Vairāk […]

Vairāk…

Un ko tu darīsi ERASMUS dienās? ☀️Piedalies testā, atbildi uz jautājumiem par PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma starptautisko sadarbību, Eiropas vēsturi un ģeogrāfiju, vērtībām, un laimē pārsteiguma balviņu! 💫 https://forms.gle/92YLQFg69KDsgvdn9 Tests piejams 3 dienas – 15, 16, 17 oktobrī!#erasmusplus #kuldigastehnikums #erasmusdienas […]

Vairāk…

12.septembrī tirgus lustēs Kabilē radošās darbnīcas kulinārijā vadīja Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma audzēknes Kristīne Ludberga, Rainita Feldmane,skolotājas Dace Šimkevica, Ieva Misāne un kokizstrādājumos Mārtiņš Mednieks,Pēteris Zāģeris. […]

Vairāk…

33.grupa,-gaļas produktu izgatavotāji, ekskursijā uz pelmeņu ražotni Rēzeknes gaļas kombināta filiālē Piņķos, SIA”Vitrum gastro”,Rīgā, Latvijas Nacionālo mākslas muzeju,Rīgā (muzeja apmeklējums skolas somas ietvaros). […]

Vairāk…

9.,10 septembrī 4.kursa 17.b grupas audzēkņi, kuri apgūst tūrisma specialitāti, devās divu dienu mācību ekskursijā uz Latgali. Audzēkņi paši strādāja pie maršruta izgatavošanas, paši to organizēja un izdzīvoja gida darba nianses visā krāšņumā. Ekskursijā devās arī skolotāja Gunita Meiere, kura audzēkņus vērtēja, atbalstīja un izteica savu viedokli, par padarīto un arī gaidāmo. Visi audzēkņi ieguva Vairāk […]

Vairāk…

Autotransporta programmas diplomands no ‘Jauniešu garantijas’ projekta kvalifikācijas praksē autoservisā Dobelē,18.sept.,2020. […]

Vairāk…

Autotransporta programmas 3.kursa prakse uzņēmumā “Stokker Agrotehnika” 18.septembrī,2020 […]

Vairāk…

24. augustā tehnikuma skolotāja Z.Šlegelmilha piedalījās Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma organizētajā izbraukuma metodiskajā seminārā Talsu un Tukuma novadā latviešu valodas un literatūras skolotājiem. Seminārā piedalījās skolotāji no Liepājas Jūrniecības koledžas, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma,Rīgas Valsts tehnikuma, Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālāsstruktūrvienības, Ventspils Tehnikuma, PIKC Rīgas Stila un modes tehnikuma, Rīgas Tehniskā koledžas, Jelgavas Vairāk […]

Vairāk…

Tūrisma pakalpojumu programmas pirmais kurss pēc projektēto maršrutu faktiskās izpētes 17.jūnijā (2020.g.) dabā 18.jūnijā veido uzņēmuma “Ventaskarsti” pasūtītos tūrisma maršrutu bukletus tehnikumā. Maršrutēšanas brauciena sākums  maršrutā  Kuldīga-Aizpute-Pāvilosta-Jūrkalne-Užava-Ventspils-Ovīši-Kolka-Dundaga-Talsi-Kuldīga 24.grupas 1.kursa Tūrisma pakalpojumu konsultanta audzēkņi.   […]

Vairāk…

2.martā tehnikuma audzēkņi Vēstures nedēļas ietvaros tikās ar populārās latviešu mākslas filmas “Dvēseļu putenis” galvenā varoņa atveidotāju… Oto Brantevicu. Tikšanās laikā audzēkņiem bija iespēja uzdot sev interesējošus jautajumus gan par jaunieša aizraušanos ar vēsturi, gan par filmēšanas procesu. Tikšanos vadīja vēstures skolotāja Gunita Meiere. Informāciju sagatavoja Zanda Šlegelmilha.   […]

Vairāk…

4.martā tehnikuma 19.un 20.grupas audzēkņi veiksmīgi aizstāvēja projekta darbus, kurus izvērtēja komisija- skolotāji Andris Ābols un Ivars A…snis un metodiķe Līga Muceniece. Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha. […]

Vairāk…

5.martā tehnikuma skolotāji Vita Strautiņa, Mārtiņš Mednieks un Andris Ābols vadīja meistarklases Jaunpils novada strādājošajiem iedzīvotāji…em, kuriem tika piedāvātas 3 meistarklases: 1. Latviešu kulinārais mantojums, 2. Koka izstrādājumu dizains, 3. Automobiļu elektroiekārtu diagnostika. Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu, pieaugušo izglītības koordinatorei Renātei Zīvertei par sadarbību! Meistarklases tika organizētas ar mērķi iepazīstināt ar PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju Vairāk […]

Vairāk…

Restauratori ar 15.06.2020. restauratores/pedagoģes Ineses Ozoliņas vadībā ir atsākuši klātienes nodarbības – praktikums krāsu zondāžā un izpētē Baltijas Skolotāju semināra ēkā. […]

Vairāk…

Maiznieki no 15.06.2020. ir atsākuši klātienes nodarbības – Praktiskā mācība/gatavošanās kursa eksāmeniem […]

Vairāk…

SVEICAM UN SUMINĀM ABSOLVENTUS – AUTOMEHĀNIĶUS, MĒBEĻU DIZAINERUS, ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SPECIĀLISTUS, TŪRISMA PAKALPOJUMU SPECIĀLISTUS!!! […]

Vairāk…

Veiksmi kvalifikācijas eksāmenos! Diplomandes, Mēbeļu dizaina speciālistes Kitijas Jērānes diplomdarbs – ‘Taurenis’ – daudzfunkcionāls galds Darbs izvirzīts dalībai un apbalvošanai Jauno Dizaineru izstādei ‘Design isle 2020. Kvalifikācijas eksāmens ēdināšanas pakalpojumu diplomandiem 11.06.2020. […]

Vairāk…

Vidusskolas centralizētā angļu valodas  eksāmena komisiju darbs ( 2020.gada 2.jūnijs) vairogu aizsegā… […]

Vairāk…

8.maijā bija iecerēts Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā rīkot dzejnieka Friča Bārdas 140.jubilejai veltītā literāro darbu un pārspriedumu konkursa noslēguma pasākumu, bet ārkārtējās situācijas dēļ konkursa noslēguma pasākums tiek pārcelts uz šī gada septembri/oktobri.  Informācija par pasākumu sekos vēlāk, bet rezultāti tiek izziņoti tehnikuma mājaslapā un Facebook kontā. Konkurss noritēja vienā vecuma grupā, tajā varēja Vairāk […]

Vairāk…

Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 17.,20.un 23.punktu, PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums informē, ka vēlas atsavināt bez atlīdzības tehnikuma bilancē esošus transportlīdzekļus: 1.Vieglā automašīna Marka, modelis: Opel Astra Veids: Vieglā pasažieru Reģistrācijas nr.: EJ3582 Pilna masa: Vairāk […]

Vairāk…

Sveicam tehnikuma  studenti  Ivetu ASNI (2.kurss, tūrisma pakalpojumi) un darba vadītāju – skolotāju Gunitu MEIERI ar izcilo uzvaru skolēnu pētījumu  starptautiskajā  konkursā ‘Vēsture ap mums’ ! SKOLĒNU RADOŠO DARBU UN PĒTĪJUMU KONKURSS VĒSTURE AP MUMS “TE VARĒTU TAPT MUZEJS” 2019./2020. mācību gada   REZULTĀTI  Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, konkursa darbu vērtēšana notika attālinātā Vairāk […]

Vairāk…

16.03.2020. Cienījamie tehnikuma  audzēkņi, skolotāji, darbinieki, vecāki  un sadarbības partneri!Esot atbildīgiem attiecībā uz notikumiem un riskiem, kas šobrīd valda pasaulē saistībā ar COVID-19 – paziņojam, ka klātienes mācības tehnikumā ir pārtrauktas, tās organizējot attālināti,  sākot ar 13.03.2020 līdz 14.04.2020 vai turpmākam valdības paziņojumam.Tiek atcelti arī visi publiskie pasākumi, kuri bija plānoti tehnikumā.Informācija par mācību procesa Vairāk […]

Vairāk…

Direktore Dace Cine – prezentē ECVET principus seminārā Daugavpilī 2019.g. oktobrī. […]

Vairāk…

Direktores vietniece Inese Kļaviņa – prezentē tehnikuma darbu Latvijas Amatniecības kameras starptautiskajā konferencē Rīgā, 2019.gada decembrī […]

Vairāk…

Jaunās profesijas – Spēkratu mehāniķis -praktiskie darbi 2020.g. marta sākumā […]

Vairāk…

29. februārī tehnikumā notika vecāku konference. Vecāki varēja iepazīties ar lekciju “21. gadsimta komunikācijas riski”, ko vadīja Latvijas …drošāka interneta centra Vēstnešu programmas koordinatore Sandra Magrina. Skolas administrācija iepazīstināja ar darbu tehnikumā, iespējām, plānotajiem darbiem, audzēkņu sasniegumiem un tehnikuma starptautisko sadarbību. Audzēkņu vecākiem bija iespēja tikties ar skolas pedagogiem un grupu audzinātājiem un uzdot sev Vairāk […]

Vairāk…

26.februārī 19. un 20.grupas audzēkņi (topošie automehāniķi un autodiagnostiķi) kopā ar audzinātāju Zandu Šlegelmilhu grupas audzināšanas pl…āna ietvaros iepazinās ar maizes un miltu produktu ražošanas tehniķa profesiju. Skolotājas Daces Šēnas vadībā audzēkņi audzēkņi uzzināja informāciju par maizes veidiem, formām un maizes ražošanas tehnoloģiju. Paldies skolotājai D.Šēnai un 28.grupas audzēkņiem par sadarbību! Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Vairāk […]

Vairāk…

6. februārī tehnikuma metodiķe Katrīna Spuleniece-Aišpure un nodarbināto personu mūžizglītības jomas vadītāja Zanda Šlegelmilha piedalījās K…urzemes reģiona pieaugušo izglītotāju seminārā “Attīstām sadarbību, piedāvājumu, iesaisti”, kas risinājās Saldus tehnikumā. Semināra mērķis bija rast idejas pieaugušo izglītības attīstībai Kurzemes reģionā, veicinot iesaistīto pušu aktivitāti un sadarbību. Seminārā bija iespēja iepazīties ar iesaistīto pušu viedokļiem, grupu darbā veidot Vairāk […]

Vairāk…

19.februārī Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā viesojās V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 4.klašu skolēni. Skolēni uzzināja par profesij…u apguves iespējām, kā arī piedalījās nodarbībās, kurās guva lielāku priekšstatu par konditora un galdnieka profesiju. Skolēniem bija iespēja pašiem izcept saldos biezpiena kriņģelīšus un pagatavot dekoratīvo magnētiņu. Prieks un gandarījums par paveikto bija lasāms katra skolēna sejā! Informācija gūta Vairāk […]

Vairāk…

12.februārī, Ēnu dienā, tehnikumā ‘ēnojās’ Kuldīgas Centra vidusskolas 2.klašu skolēni. Paldies ‘ēnām’, tehnikuma audzēkņiem un skolotājiem!… Informāciju sagatavoja karjeras konsultante Aija Rutule. […]

Vairāk…

13.februārī tehnikuma audzēkņu un skolotāju komanda viesojās Zūru, Užavas un Tārgales pamatskolās ar informāciju par Kuldīgas Tehnoloģiju u…n tūrisma tehnikumu, tajā apgūstamajām profesijām un ikdienas dzīvi. Informāciju sagatavoja karjeras konsultante Aija Rutule. […]

Vairāk…

18. februārī 15.grupas audzēkņi (topošie konditori) kopā ar skolotājām Daci Šimkevicu un Anitu Bērziņu devās mācību ekskursijā un apmeklēja …pārtikas produktu ražošanas uzņēmumus- SIA “Saldus pārtikas kombināts” un SIA “Saldus Maiznieks”. Informāciju sagatavoja skolotāja Dace Šimkevica. […]

Vairāk…

21. februārī tehnikuma skolotāji Anita Bērziņa, Ieva Misāne, Mārtiņš Mednieks un Edgars Berkins vadīja meistarklases Rojas novada strādājoša…jiem iedzīvotājiem, kuriem tika piedāvātas 4 meistarklases:1. Latviešu kulinārais mantojums,2. Tendences ēdienu noformēšanā,3. Koka izstrādājumu dizains,4. Automobiļu elektroiekārtu diagnostika.Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu, Rojas novada Tūrisma informācijas centra vadītājai Kristīnei Voldemārei un Rojas vidusskolas direktorei Santai Veidei par Vairāk […]

Vairāk…

19.februārī 19. un 20.grupas audzēkņi (topošie automehāniķi un autodiagnostiķi) kopā ar audzinātāju Zandu Šlegelmilhu grupas audzināšanas pl…āna ietvaros iepazinās ar SPA speciālista profesiju. Skolotājas Elīnas Gailes vadībā audzēkņi audzēkņi uzzināja informāciju par roku kopšanu un izbaudīja SPA procedūru- parafīna vanniņu rokām. Paldies skolotājai E.Gailei un 29.grupas audzēkņiem par sadarbību! Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha. […]

Vairāk…

25.janvārī tehnikuma mūsdienu deju grupa “Sintēze” piedalījās Talsu deju un aerobikas 24.festivālā, kurā dalībnieces ieguva jaunu pieredzi, neaizmirstamas emocijas un atmiņas.Festivāls pulcēja 350 dalībniekus no dažādām Kurzemes pilsētām un Tukuma, pavisam kopā pasākuma apmeklētājus priecēja 42 priekšnesumi. […]

Vairāk…

21.februārī, Starptautiskajā dzimtās valodas dienā, tehnikumā viesojās tautas tradīciju zinātāja un stāstniece Līga Reitere. Programmas “Lat…vijas skolas soma” ietvaros tehnikuma 3.kursa audzēkņiem tika piedāvāta nodarbība “Valodas bagātība- izloksnes un apvidvārdi”.Audzēkņus L.Reitere rosināja aizdomāties par dzimtās valodas bagātību – tās dialektiem, izloksnēm, tautasdziesmu zemtekstiem, demonstrējot arī tāmnieku izloksni. Skolēni uzzināja, ka svarīgs pareizas un skaistas runas Vairāk […]

Vairāk…

R e ā l a   praktizēšanās iespēja   p r o f e s i j ā 23.-26.marts, 2020 Skaistumkopšanas meistarklase 23.martsViesmīlības meistarklase 23.martsKonditorejas meistarklase 24.martsRestorāna ēdienu meistarklase 24.martsTūrisma pakalpojumu menedžmenta meistarklase 25.martsLoģistikas meistarklase 25.martsMēbeļu dizaina meistarklase 26.martāAutomehāniķu meistarklase 26.martā Meistarklašu norises laiks: 13.30 – 15.00 Pieteikšanās individuāla, aizpildot anketu tiešsaistē: https://forms.gle/BZuqpzg4ybCzZvAr9 vai PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju Vairāk […]

Vairāk…

7.februārī tehnikumā viesojās 7.-9.klases skolēni no Nīkrāces pamatskolas, kuri projektu dienu ietvaros iepazina tehnikumā apgūstamās profesijas. Tā kā projektu dienu tēma bija “Transports”, vispirms skolēni iepazinās ar loģistikas darbinieka profesijas niansēm, pēc tam sīkāk izzināja automehāniķa profesiju, automašīnām un to remontu. Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha. Foto: Nīkrāces pamatskolas arhīvs. […]

Vairāk…

Ēnu diena ir fantastiska iespēja gūt lieliskas praktiskās zināšanas, darbojoties pašiem, jo īpaši, ja ēno īstu galdniekmeistaru Mārtiņu Mednieku, kuram Ēnu dienā, 12.februārī, sekoja 3 ēnas- Valts un Artūrs no Kuldīgas Centra vidusskolas 5.klases un Ingus no V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 7.klases. Informāciju sagatavoja skolotāja Evita Pētersone. […]

Vairāk…

Topošie SPA speciālisti praktiskajās nodarbībās skolotājas Elīnas Gailes vadībā gatavoja ziepes, apguva karsto akmeņu masāžu un aromterapijas pamatus. Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha. Foto: E.Gaile. […]

Vairāk…

6. februārī tehnikuma skolotāju un audzēkņu komanda piedalījās Karjeras dienā “Atnāc un uzzini!” Tukuma, Engures, Jaunpils novadu skolu skol…ēniem. Pasākumu apmeklēja aptuveni 250 skolēni no Tukuma Raiņa ģimnāzijas, Tukuma 2. vidusskolas, Zemgales vidusskolas, Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolas, Tukuma 2. pamatskolas, Tukuma 3. pamatskolas, Džūkstes pamatskolas, Irlavas pamatskolas un Smārdes pamatskolas, kuri vēroja, pētīja, izzināja Vairāk […]

Vairāk…

5. un 6. februārī Jelgavas tehnikumā norisinājās nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa “SkillsLatvia 2020” pusfināls, kurā noska…idroja labākos jaunos meistarus mēbeļu izgatavošanā. Seši labākie jau aprīļa beigās savas prasmes demonstrēs konkursa finālā, tajā skaitā arī tehnikuma audzēknis Emīls Smukkalns. Apsveicam! Paldies skolotājam Mārtiņam Medniekam par ieguldījumu audzēkņa sagatavošanā! Konkursā piedalījās audzēkņi no 11 profesionālās izglītības Vairāk […]

Vairāk…

Praktiskajā mācībā topošie maizes un miltu produktu ražošanas tehniķi gatavo dažādus miltu izstrādājumus. Informāciju sagatavoja skolotāja …Zanda Šlegelmilha. Foto: E.Mitenbergs. […]

Vairāk…

4.februārī tehnikumā notika rakstnieka Friča Bārdas 140. jubilejai veltītā konkursa 1.kārtas noslēguma pasākums, kurā tika izvērtēti tehniku…ma audzēkņu iesniegtie oriģināldarbi un paziņoti laureāti, kuru darbi tiks iesniegti 2. kārtai – valsts konkursam. Konkursā vērtēšanai tika iesniegti 42 darbi – gan prozas teksti, gan dzejoļi, gan pārspriedumi. Konkursa darbus izvērtēja žūrija- skolotājas Edīte Gīme un Agra Vairāk […]

Vairāk…

29. un 30. janvārī tehnikuma skolotājas Zane Lase, Vita Strautiņa un Evita Jēkabsone piedalījās Valsts izglītības satura centra ESF projekt…a “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) profesionālās kompetences pilnveides seminārā uzņēmējdarbības nozarē “Uzņēmējdarbības ilgtspējas izaicinājums”, kas norisinājās PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”. Seminārā tika runāts par:📌 Nākotnes profesijas un uzņēmējdarbības ilgtspēja📌 Labās Vairāk […]

Vairāk…

29. un 30.janvārī tehnikuma audzēknes Daina Brazdovska un Anna Elīza Sedliņa piedalījās Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu p…rofesionālās meistarības konkursā “Biznesa kanvu izaicinājums”, kurš risinājās PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”. Dalībniekiem bija jāsagatavo un jāprezentē mājasdarbs par tēmu “Nākotnes profesijas 2030” un jāizstrādā un jāprezentē sava biznesa ideja. Daina Brazdovska komandā ar Līgu Parfenu (Daugavpils tehnikums) Vairāk […]

Vairāk…

4.grupas audzēkņi ir sākuši darbu pie koka skulpūras “Zelta ābele”, kura veltīta dzejniekam K.Skalbem un tiks dāvināta K.Skalbes memoriālaj…am muzejam ” Saulrieti”. Sirsnīgs paldies Līvai Grudulei, Ilonai Muižniecei un Ingunai Bauerei par sadarbību K.Skalbes 140.jubilejai veltītā pārspriedumu un literāro darbu norisē! Fragments no K.Skalbes pasakas par zelta ābeli:“Kad viņa bija nokāpusi, garā pupa saņēma savus Vairāk […]

Vairāk…

19.decembrī tehnikuma skolotāji, kuri strādāja ES fondu projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnv…eide”, tikās sanāksmē, lai izvērtētu projekta 4.kārtas rezultātus un vizionētu projekta 5.kārtu. Informāciju sagatavoja tehnikuma nodarbināto personu mūžizglītības jomas vadītāja Zanda Šlegelmilha. […]

Vairāk…

24. janvārī tehnikuma direktore Dace Cine un direktores vietniece audzināšanas darbā Gunita Urbāne piedalījās pasākumā, kurā aizsardzības n…ozares vadība tikās ar Latvijas darba devējiem – uzņēmumu, pašvaldību un izglītības iestāžu pārstāvjiem, lai pateiktos par viņu atbalstu un ieguldījumu Zemessardzes stiprināšanā. PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums saņēma pateicības rakstu nominācijā “Izglītotājs par Zemessardzi”. Svinīgajā apbalvošanas Vairāk […]

Vairāk…

24.janvārī un 7.februārī projekta “Pumpurs” ietvaros tehnikuma skolotāji piedalījās profesionālās kompetences pilnveides darbnīcās par priek…šlaicīgas mācību pārtraukšanas tematiku. Darbnīcu norise tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” līdzekļiem. Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha. Foto: L.Zeidaka. […]

Vairāk…

No 3.februāra tehnikuma audzēknes Kintija Liepiņa un Megija Valkovska praktizējas Gradia skolā, Jyväskylä, Somijā. Lepojamies un vēlam veiks…mi! Informāciju sagatavoja projektu koordinatore Gunta Dimiņa. […]

Vairāk…

5.februārī 10. un 34. grupu audzēkņi devās mācību ekskursijā uz Balzāmbāru pie foršajiem viesmīļiem un bārmeņiem. Super diena un iedvesmas …pilna atmosfēra! Informāciju sagatavoja skolotāja Dace Šēna. […]

Vairāk…

31. janvārī tehnikuma audzēkņi, kuri apgūst tūrisma un viesmīlības joma profesijas, devās uz Rīgu: iepazinās ar tūrisma biroju “Impro”, ar v…ienu no modernākajām viesnicām Latvijā “Grand Hotel Kempinski Riga”, kā arī pabija un mācību mērķiem izmantoja Starptautisko tūrisma izstādi “Balttour 2020”. Informāciju sagatavoja skolotāja Vija Zariņa, […]

Vairāk…

16.janvārī tehnikuma 2.kursa 23.grupas audzēkne Mārīte Jansone ar labiem panākumiem piedalījās konkursa “SkillsLatvia 2020” pusfinālā, kurā …tika noskaidroti labākie topošie viesu uzņemšanas speciālisti. Viesu uzņemšanas prasmju konkursā Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā tika noskaidroti tie dalībnieki, kuri jau 28. un 29. aprīlī Ķīpsalas izstāžu centrā cīnīsies par godalgām nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā SkillsLatvia 2020. Vairāk […]

Vairāk…

29.janvārī tehnikuma audzēkņi piedalījās Karoga dienā Skrundā, lai pieminētu 1919. gada 29. janvāra notikumus, kad pulkveža Oskara Kalpaka v…adītais bataljons atbrīvoja Skrundu no lieliniekiem un izcīnīja ļoti svarīgu uzvaru, kas noteica Neatkarības kara turpmāko gaitu. Karoga dienā notika arī piedzīvojumu izaicinājumu spēle “Jaunie Skrundas sargi”, kurā piedalījās tehnikuma audzēkņu trīs komandas, kuru sastāvā bija Rimants Vairāk […]

Vairāk…

16. un 17. janvārī Kuldīgas tehnikumā notika profesionālās kompetences pilnveides seminārs valsts profesionālās izglītības iestāžu sporta skolotājiem “Aktualitātes profesionālās izglītības sporta organizatoru darbā”. Tajā piedalījās 50 profesionālo izglītības iestāžu sporta skolotāji no visas Latvijas. Seminārā pedagogi piedalījās lekcijā un meistarklasē par veselīgu uzturu, vēroja KTTT sporta skolotāja Arvīda Šefanovska un tūrisma skolotājas Vijas Zariņas vadīto Vairāk […]

Vairāk…

22.janvārī tehnikumā viesojās V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 5.klašu skolēni. Paldies tehnikuma Vēstures studijas dalībniekiem un vēstures s…kolotājai G.Meierei par teicami sagatavoto un novadīto nodarbību! Pateicamies skolotājiem D.Šimkevicai, A.Bērziņai, M.Medniekam, A.Ābolam un J.Andersonam par sagatavotajām meistarklasēm, kā arī 2.a, 2.b, 12., 15., 30. un 33. grupas audzēkņiem par padarīto darbu! Informāciju sagatavoja karjeras konsultante Aija Rutule. […]

Vairāk…

22. janvārī  Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā norisinājās konkursa SkillsLatvia2020 pusfināls, kurā noskaidrojās finālisti, kuri savas prasmes demonstrēs konkursa finālā aprīļa beigās. Kuldīgas tehnikumu ēdienu gatavošanas prasmju konkursa pusfinālā pārstāvēja un 4. vietu ieguva ēdināšanas pakalpojumu speciālistu 3.kursa audzēknis Jānis Šēniņš. Savukārt prasmju konkursā “Restorānu serviss” Kuldīgas tehnikumu godam aizstāvēja 1. kursa topošā ēdināsanas pakalpojumu speciāliste Vairāk […]

Vairāk…

Jaunais Žurkas gads ir sācies ar pozitīvu apņemšanos 10 tehnikuma auzēknēm. Tehnikuma tautas deju kolektīva “Kastan’s” dalībnieces Kintija L…iepiņa, Nora Ziemele, Sindija Irbe, Sindija Sabīne Poga, Una Incenberga, Kristiāna Kārkliņa, Rainita Feldmane, Samanta Caunīte, Viktorija Makejeva un Daina Krūmiņa ir uzsākušas darināt Kuldīgas tautas tērpa kreklus, lai varētu saposties tajos profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu radošajā Vairāk […]

Vairāk…

Tehnikuma 5., 6., 16., 24., 25. grupas audzēkņi ir iesaistījušies UNESCO iniciētajā aktivitātē – veltīt dažādu žanru (video, zīmējumus, plak…ātus, gleznas, dzejoļus u.c.) radošos darbus Starptautiskajai izglītības dienai, kas tiek atzīmēta 24. janvārī, kuras vamotīvs šogad ir “Izglītība cilvēkiem, planētai, labklājībai un mieram”. Audzēkņi savos darbos uzsvēr izglītības nozīmi cilvēces un planētas attīstībā, jo visi Vairāk […]

Vairāk…

9.janvārī 2. kursa 16.grupas audzēknes (topošās tūrisma pakalpojumu konsultantes) kopā ar audzinātāju Astrīdu Zeili grupas stundas laikā Kul…dīgas Mākslas namā apmeklēja tekstilmākslinieces Dzidras Eglītes izstādi “Zaļā” un Kuldīgaa fotokluba “Divas upes” izstādi par Kuldīgas pilsētas ielām. Jaunietes viesojās Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā, kur guva ieskatu par bibliotēkas ēku kā tūrisma objektu un par bibliotēkas piedāvājumu dažāda Vairāk […]

Vairāk…

9.janvārī 19. un 20.grupas audzēkņi (topošie automehāniķi un autodiagnostiķi) kopā ar audzinātāju Zandu Šlegelmilhu grupas audzināšanas plāna ietvaros iepazinās ar tehnikumā apgūstamajām prfofesijām, tajā skaitā konditora profesiju. Skolotājas Daces Šimkevicas vadībā audzēkņi pilnveidoja uzzināja jaunas receptes, savas ēdienu gatavošanas iemaņas, izcepa austiņas, un beigās paši bija pārsteigti par garšīgo un vizuāli patīkamo rezultātu. Paldies skolotājai Vairāk […]

Vairāk…

20.decembrī Sv.Annas baznīcā notika Ziemassvētku koncerts visai tehnikuma saimei. Muzikāli priekšnesumi, svētbrīdis, stāsti un dzejoļi, bet …koncerta nobeigumā – kopdziesma “Klusa nakts, svēta nakts”. Paldies koncerta dalībniekiem un veidotājiem! Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha. Video: Gunta Dimiņa. […]

Vairāk…

5.decembrī tehnikuma 6.grupas audzēkņi un vēstures studijas dalībnieki kopā ar skolotājiem Gunitu Meieri un Pēteri Zāģeri devās mācību ekskursijā. Ekskursijas ietvaros audzēkņi apmeklēja Jūgendstila muzeju, Latvijas Nacionālo vēstures muzeju. Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha. Foto: Nora Ziemele. […]

Vairāk…

20.novembrī ēdināšanas pakalpojumu programmas 3.kursa 11.grupas audzēkņi devās mācību ekskursijā un viesojās “Wellton Riverside Spa Hotel” r…estorānā Rīgā. […]

Vairāk…

28. un 29.novembrī tehnikuma pašpārvaldes pārstāvji Kintija Liepiņa, Kitija Jērāne un Nora Ziemele un direktores vietniece audzināšanas jomā… Gunita Urbāne piedalījās profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pašpārvalžu salidojumā “Ceļā uz nākamo simtgadi”, kas norisinājās Jelgavas tehnikumā.Aktīvākie pašpārvalžu jaunieši un jaunatnes darbinieki diskutēja par pašpārvalžu lomu skolas dzīvē, veselību un drošību, kā arī savstarpēji “satīkloja”, dalījās pieredzē. Informāciju Vairāk […]

Vairāk…

21.novembrī tehnikumā sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un uzņēmumu “Attēls R” notika seminārs-praktikums „Produkta ieviešana t…irgū: no idejas līdz realizācijai” koka izstrādājumu un dizaina skolotājiem, audzēkņiem, prakšu vadītājiem. Informāciju sagatavoja skolotāja Katrīna Spuleniece-Aišpure. […]

Vairāk…

27. novembrī sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju tehnikuma mācību restorānā notika profesionālās pilnveides seminārs “Karsto dzē…rienu pagatavošana” ēdināšanas, restorānu servisa un viesmīlības skolotājiem. Pedagogi un prakšu vadītāji apguva kafijas, tējas un citu karsto dzērienu gatavošanas teorētiskos un praktiskos jautājumus. Paldies Dr.Šarunas no Lietuvas un viņa komandai par Japānas tējas rituāla demonstrēšanu, izskaidrošanu un iespēju Vairāk […]

Vairāk…

9.oktobrī Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna ietvaros tehnikuma autotransporta programmas 4.kursa 9.grupas audzēkņi kopā ar audzinā…tāju Andri Ābolu devās mācību ekskursijā uz Liepājas autotranporta nozares uzņēmumiem. Karjeras attīstības atbalsta pasākums projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha. […]

Vairāk…

9.decembrī 16.grupas audzēknes kopā ar grupas audzinātāju Astrīdu Zeili devās mācību ekskursijā uz viesnīcu BALTIC BEACH HOTEL, lai iepazīto…s ar viesnīcas darba organizāciju un lai uzzinātu par prakses iespējām tajā. Programmas SKOLA SOMA ietvaros meitenes noskatījās Nacionālā teātra izrādi SUDRABA SLIDAS. Informāciju sagatavoja direktores vietniece praktiskajā mācībā Astrīda Zeile. […]

Vairāk…

12.decembrī Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna ietvaros tehnikuma autotransporta nodaļas 7.,19. un 20.grupas audzēkņi tikās ar tehn…ikuma absolventiem Kārli Ābolu (tagad – Rīgas Tehniskās universitātes studentu), Filipu Pallo (tagad – metālapstrādes uzņēmuma dibinātāju) un Miku Gruntmani (tagad – mežistrādes uzņēmuma “Niedrāji” vecāko mehāniķi). Tikšanās laikā absolventi kavējās atmiņās gan par laiku, kad paši mācījās tehnikumā, Vairāk […]

Vairāk…

29. novembrī Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna ietvaros tehnikuma 20. un 30.grupas audzēkņi kopā ar audzinātāju Zandu Šlegelmilhu …apmeklēja lielāko un nozīmīgāko nozares izstādi Baltijas reģionā “TECH INDUSTRY 2019″ Rīgā, Ķīpsalā. Pasākuma mērķis – veicināt jauniešu interesi par inženierzinātnēm, iepazīties ar jaunākajiem zinātnes sasniegumiem un inovācijām, informēt jauniešus par izglītības un karjeras iespējām nozarē. Pēc izstādes Vairāk […]

Vairāk…

22. novembrī skolotājas Gita Arājuma un Guna Bergmane piedalījās starptautiskās izglītības akcijas “Pasaules lielākā mācību stunda 2019” nos…lēguma pasākumā.Tas notika Globālās izglītības dienā Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, kur norisinājās daudzveidīgas aktivitātes – paneļdiskusija, pieredzes apmaiņas nodarbība un radošās darbnīcas. Atziņas par izglītību ilgtspējīgai attīstībaiŠī gada Globālās izglītības diena Latvijas Universitātē sasaucās ar Vairāk […]

Vairāk…

11. decembrī skolotāji Zanda Šlegelmilha un Andris Ābols piedalījās seminārā “Nākotnes izglītība un izglītība nākotnei”, kurā pulcējās UNESC…O asociēto skolu skolotāji un konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” dalībnieki . Semināru rīkoja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. “21. gadsimts ir tehnoloģiju gadsimts, ko raksturo jaunu tehnoloģisko rīku ienākšana, mediju vides paplašināšanās, dažādošanās Vairāk […]

Vairāk…

2. decembrī skolotāja Vija Zariņa un direktores vietniece audzināšanas jomā Gunita Urbāne piedalījās mācību “Līdzdalība 2.0.” noslēguma posm…ā, kas norisinājās Izglītības un zinātnes ministrijā.Mācību laikā izvērtēja praksē gūto pieredzi, rada atziņas, secinājumus un ieteikumus līdzdalības sekmēšanai ilgtermiņā un sistemātiskā pieejā. Mācību mērķis bija sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas līdzdalības pieejā, veidos un metodēs un dot Vairāk […]

Vairāk…

22. novembrī skolotājas Katrīna Spuleniece-Aišpure un Zanda Šlegelmilha piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rīkotajā pieaugu…šo izglītības forumā “Es strādāju un mācos”*, kas notika Latvijas Universitātes Zinātņu mājā. Foruma laikā uzņēmumiem, kas nodrošina veiksmīgu pieredzi darbinieku mācību organizēšanā, tika pasniegti IZM pateicības raksti. Forumu atklāja IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktores vietniece pedagogu un Vairāk […]

Vairāk…

29.oktobrī skolotāja Zanda Šlegelmilha piedalījās diskusijā Saldus tehnikumā, kuras laikā Kurzemes pieaugušo izglītības profesionāļi pārrunā…ja pieaugušo izglītības īstenošanu Latvijā. Ievadot diskusijas, dalībnieki tika iepazīstināti ar šī brīža aktualitātēm pieaugušo izglītībā – ES fondu projekta “Mācības pieaugušajiem” 4.kārtas rezultātiem Kurzemē, neformālās izglītības kvalitātes jautājumiem un Eiropas pieaugušo izglītības informācijas platformu EPALE. Pēc prezentācijām moderatoru vadītās darba Vairāk […]

Vairāk…

25.oktobrī skolotājas Guna Bergmane, Katrīna Spuleniece-Aišpure un Zanda Šlegelmilha piedalījās konferencē – praktiskajā seminārā “Vidzemes …Augstskola: sadarbības partneris izglītībā”, kas šogad bija veltīta tēmai “Kompetenču pieeja mācību saturā un pētnieciskais darbs skolās”. Pulcējot kopumā 167 pedagogus no vidējās un augstākās izglītības iestādēm visā Latvijā, konference norisinājās Vidzemes Augstskolā (ViA), Valmierā. Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha. […]

Vairāk…

20.novembrī tehnikumā projekta “Nordplus” ietvaros norisinājās siera siešanas meistarklase, kuru projekta dalībniekiem vadīja skolotāja Ieva… Misāne. Informāciju sagatavoja skolotāja Ieva Misāne. […]

Vairāk…

Tehnikuma komanda Eiropas viesnīcu un tūrisma asociācijas (AEHT) starptautiskās profesionālās meistarības sacensībās Splitā, Horvātijā 11. – 16. novembrī, 2020: Atklāšanas ceremonijā Horvātijas nacionālajā teātrī- no kreisās puses- skolotāja  I.Misāne,skolotāja Z.Lase, studente R.Petersone, L.P. Pluce, skolotāja D.Šēna […]

Vairāk…

1.decembrī tehnikuma komanda skolotāju Daces Šimkevicas un Anitas Bērziņas vadībā piedalījās ziemas festivālā “Notici brīnumam”, nodrošinot …piparkūku dekorēšanas darbnīcu mazajiem festivāla apmeklētājiem. Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha. Foto: Ieva Benefelde, Dace Šimkevica. […]

Vairāk…

Restaurācijas programmas studenti mācību praktikumā 2019.gada 3.decembrī  skolotāja Jura Zviedrāna vadībā: […]

Vairāk…

27.novembrī loģistikas darbinieku 21. grupa Projekta “Skolas soma ietvaros” apmeklēja Liepājas teātri, lai noskatītos izrādi “Liepāja-Latvijas galvaspilsēta.” Papildus tam vēl pabijām interesantos uzņēmumos – Liepājas lidostā un Liepājas SEZ, lai iepazītos ar darbu šajos uzņēmumos. […]

Vairāk…

7.novembrī tehnikuma komanda (Iveta Asne, Annija Ansone, Zita Gucane, Daniela Freiberga, Aigars Dmitrijevs, Valentīns Klevinskis, Kārlis Ķem…pelis, Elans Kairis un Kristaps Zīle) uzvarēja “Lāčplēša” kausa sacensībās virves vilkšanā, kas norisinājās Kuldīgas Centra vidusskolā. Kausa izcīņas sacensības Jaunsargu instruktors Viesturs Zviedris organizē jau kopš 2010.gada un tās ir veltītas Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai.Pasākums Vairāk […]

Vairāk…

19.novembrī tehnikumu apmeklēja ap 110 Kuldīgas novada vispārizglītojošo skolu 9.klašu skolēni. Šī pasākuma mērķis ir informēt skolēnus par tālākizglītības iespējām tehnikumā un profesionālās vidējās izglītības īpatnībām, kā arī parādīt tehnikuma laboratorijas, darbnīcas un auditorijas, kur tiek apgūti profesionālie mācību priekšmeti. Vispārizglītojošo skolu skolēniem būs iespēja izmēģināt darbošanos profesijās tehnikumā Meistarklašu nedēļā 23.-26.martā, kā arī vairāk uzzināt par Vairāk […]

Vairāk…

22.novembrī Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizētajā karjeras atbalsta nacionālajā konferencē eksperti aplūkoja karjeras a…ttīstības atbalsta sniegšanu skolēniem kā vienu no nozīmīgākajiem aspektiem nepieciešamo prasmju attīstībai nākotnē.Pašvaldību vadītāji, izglītības pārvalžu speciālisti, izglītības iestāžu vadītāji un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” koordinatori diskutēja par karjeras attīstības atbalsta nozīmi, tā Vairāk […]

Vairāk…

21.novembrī Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā noslēdzās profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības kon…kurss «Jaunais maiznieks 2019». Tehnikuma 4.kursa audzēkne Džeina Blumberga konkursā Jaunais Maiznieks 2019 ieguva speciālo balvu par radošumu.Konkursa dalībniekiem vajadzēja pagatavot veselīgu maizi mūsdienīgam patērētājam, izmantojot tikai dabiskas izcelsmes izejvielas. Audzēkņu sniegumu konkursā vērtēja profesionāla žūrija – maiznieka amata meistars SIA Vairāk […]

Vairāk…

11.novembrī Lāčplēša dienas pasākumā piedalījās vairāk nekā 100 tehnikuma audzēkņi. […]

Vairāk…

2019. gada 21. novembrī Kuldīgas tehnikumā notiks galdniecības nozares pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs – praktikums „Produkta ieviešana tirgū: no idejas līdz realizācijai”, kas tapis sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Profesionālo skolu pedagogiem pieteikšanās izmantojot elektronisko saiti: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6AIQPPgiaPYu3Gxs6CcYbUML_3gNcvS4Updu9pavP2XlTaw/viewform27. novembrī Kuldīgas tehnikumā notiks ēdināšanas un viesmīlības pedagogu profesionālās pilnveides seminārs “Karsto dzērienu pagatavošana”, kas tapis sadarbībā ar Izglītības Vairāk […]

Vairāk…

24. oktobrī tehnikumā risinājās Pasaules lielākā macību stunda- fizikas, matemātikas, dabaszinību un audzināšanas sintēzes stunda par tēmu “…Dažādu materiālu ietekme uz ūdenstilpņu vidi”- 1.grupas audzēkņiem. Pasaules lielākajā mācību stundā, kuru vadīja skolotājas Gita Arājuma un Guna Bergmane, īpaša uzmanība stundā tika pievērsta 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM), kurus 2015. gadā ANO Ģenerālā asambleja ietvēra rezolūcijā Vairāk […]

Vairāk…

28. oktobrī tehnikumā risinājās Pasaules lielākā macību stunda. Nodarbību “Dodiet vietu dabai: kādēļ bioloģiskā daudzveidība ir nepieciešama… globālo mērķu sasniegšanai” 10.grupas audzēkņiem novadīja skolotāja Aija Rutule. Īpaša uzmanība stundā tika pievērsta 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM), kurus 2015. gadā ANO Ģenerālā asambleja ietvēra rezolūcijā “Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam” (neoficiāls biedrības LAPAS tulk.). Vairāk […]

Vairāk…

Skaistumkopšanas nodaļas skolotājas Elīna Gaile un Katrīna Spuleniece-Aišpure no 28.oktobra līdz 1.novembrim piedalījās stažēšanās programmā “Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā skaistumkopšanas nozarē, SPA jomā”, apgūstot SPA vides iekārtošanu un dažādu SPA procedūru veikšanas tehnikas, strādājot, skaistuma un labsajūtas telpā”KiKi”, SPA centrā ESPA Rīga un Rīgas Stila un modes tehnikumā. […]

Vairāk…

2020. gada 25. janvārī apritēs 140 gadu, kopš dzimis latviešu dzejnieks un pedagogs Fricis Bārda. Godinot Friča Bārdas devumu latviešu kultūrā, PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Kuldīgas novada pašvaldību aicina jauniešus/jaunietes un viņu skolotājus iesaistīties literāro darbu un pārspriedumu konkursā. Konkurss pilnveido jauniešu radošās un pētnieciskās Vairāk […]

Vairāk…

26.oktobrī, 2019.  Rojas novada kursantes  ES projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” nokārtoja noslēguma eksāmenu apgūtā  un mūsu tehnikuma pedagogu – K.Misānes un A.Varņecka Rojā īstenotā  75 stundu  kursā “Latvisko ēdienu gatavošanas tradīciju saglabāšana” , prezentējot izcilas apgūtās profesionālās prasmes  modernajās un kulinārā mantojuma ēdienu gatavošanas tendencēs. Fotomirkļi eksāmena laikā. […]

Vairāk…

24.oktobrī tehnikuma viesmīļu grupas jaunieši Jānis Reinholds, Klāss Jansons, Agija Grišina piedalījās jauno bārmeņu konkursā “ Monin Junior… Cup’ 2019”, kurā 38 jauniešu konkurencē J.Reinholds ieguva godpilno 3.vietu, bet A.Grišina – 10. vietu un K.Jansons – 13. vietu. Audzēkņus konkursam sagatavoja skolotāji Dace Šēna un Aivars Varņeckis. Sveicam audzēkņus un skolotājus par uzdrīkstēšanos un godpilnu startu!Firmas Vairāk […]

Vairāk…

No 18. līdz 20. oktobrim tehnikuma komanda – skolotāji Mārtiņš Mednieks, Renārs Sakne un Pēteris Zāģeris, absolventi un audzēkņi-, prezentēj…ot, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma stendu, piedalījās dizaina izstādē “Design Isle 2019” un mēbeļu, interjera un apgaismojuma risinājumu izstādē “Baltic Furniture 2019”, kas norisinājās Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā. Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha. […]

Vairāk…

No 17. līdz 21.oktobrim skolotāja Anita Bērziņa kopā ar citiem valsts profesionālās izglītības iestāžu skolotājiem piedalījās ESF projekta „…Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) mērķa grupu stažēšanās pasākumā Latvijas pārtikas rūpniecības nozarē, zivju pārstrādes jomā. Informāciju sagatavoja skolotāja Anita Bērziņa. […]

Vairāk…

No oktobra līdz decembrim sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma audzēkņi pied…alās mācībās, kas notiek Eiropas Savienības Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta CREAZONE 2.0 ietvaros. CREAzone 2.0. / Reinvent – tas ir unikāls jauniešu uzņēmējdarbības projekts, kura mērķis palīdzēt jauniešiem apvienot uzņēmējdarbības modeļus un radošumu organiskos, jaunos Vairāk […]

Vairāk…

18. oktobrī tehnikumā Karjeras nedēļas ietvaros notika karjeras izglītības pasākums V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 7.klašu skolēniem, kuri a…ktīvi darbojās vairākās meistardarbnīcās gan tūrismā pie skolotājas A.Puriņas, gan autotransportā pie skolotāja A.Ābola. Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha. […]

Vairāk…

18.oktobrī topošie SPA speciālisti devās mācību ekskursijā uz Skrundas muižu un Piena muižu – Berghof. […]

Vairāk…

15.oktobrī topošie maizes un miltu izstrādājumu ražošanas tehniķi skolotāju Daces Šēnas un Anitas Bērziņas pavadībā devās mācību ekskursijā …un apmeklēja arī Apriķu muižu, Pāvilostas muzeju, Apriķu baznīcu, kā arī maiznīcu “Ievlejas”. Informāciju sagatavoja skolotāja Dace Šēna. […]

Vairāk…

11.oktobrī tehnikuma skolotāji un darbinieki devās ikgadējā Skolotāju dienas pieredzes apmaiņas ekskursijā un piedalījās kultūrizglītības pr…aktikumā, iepazīstot Roju un tās apkārtni Rojas Domes priekšsēdētājas Evas Kārkliņas vadībā. Savukārt Kaltenē tehnikuma kolektīvs piedalījās tehnikuma audzēknes Andas Maslobojevas vadītajā meistarklasē, kura ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4. kārtas ietvaros apgūst neformālās izglītības programmu Vairāk […]

Vairāk…

15.oktobrī tehnikuma audzēkņi un grupu audzinātāji tikās ar biedrības “Asociācija Dzīvesprieks” izpilddirektori Līgu Landišu, kura pastāstīj…a par biedrības atbalsta sniegšanas iespējām jauniešiem un pasniedza 27 stipendiātiem If Apdrošināšana dāvinātās veselības apdrošināšanas kartes. DZĪVESPRIEKS tika dibināts 1994.gadā ar mērķi nodrošināt sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un arodizglītību bāreņiem, bez vecāku gādības palikušajiem un jauniešiem no disfunkcionālām un Vairāk […]

Vairāk…

Septembra sākumā tehnikuma ēdināšanas pakalpojumu nodaļas 12.gr. un 28.grupas audzēkņi kopā ar skolotājām A.Bērziņu, D.Šēnu, D.Šimkevicu, I….Misāni devās mācību ekskursijā, kuras ietvaros apmeklēja starptautisko pārtikas izstādi “Riga Food’ 2019”, kur iepazinās ar jaunākajiem sasniegumiem un inovācijām pārtikas ražošanas jomā, plašo izejvielu piedāvājumu un nedaudz ieskatījās profesionālās meistarības konkursa norisē pavāriem un bārmeņiem.Turpinājumā jaunieši apmeklēja uzņēmumu Vairāk […]

Vairāk…

9.oktobrī tehnikumā notika Arodiņa svētki’ 2019. Uz svētkiem bija aicināti visi pirmkursnieki, viņus sveica gan tehnikuma direktores vietnie…ce audzināšanas darbā Gunita Urbāne, gan Arodiņa kungs. Arodiņš bija sagatavojis pirmkursniekiem arī vairākus āķīgus jautājumus par tehnikumu, uz kuriem, pareizi atbildot, varēja iegūt pārsteiguma balvas. Arodiņš bija sagatavojis informāciju par jaunajiem studentiem- kādi ir populārākie vārdi pirmkursniekiem, Vairāk […]

Vairāk…

17. oktobrī tehnikumā Karjeras nedēļas ietvaros notika karjeras izglītības pasākums PII “Bitīte” 11.grupas audzēkņiem (audzinātājs Solvita …Valdmane, Undīne Rautiņa). Mazie skolēni kopā ar tehnikuma audzēkņiem un skolotājiem aktīvi darbojās 2 meistardarbnīcās: kārtaainās mīklas cepumu darbnīcā skolotājas Daces Šimkevicas vadībā; veselīgo un vitaminizēto kokteiļu darbnīcā skolotājas Daces Šēnas vadībā. Paldies skolotājā Dacei Šimkevicai un Dacei Šēnai, kā Vairāk […]

Vairāk…

16. oktobrī tehnikumā UNESCO nedēļas un Karjeras nedēļas ietvaros notika karjeras izglītības pasākums „Ielogojies nākotnē!” Kuldīgas Mākslas… un humanitāro zinību vidusskolas 2.klases skolēniem (audzinātāja Aina Tovstuļaka). Karjeras konsultante Aija Rutule īsumā pastāstīja par tehnikuma darbību un tehnikumā apgūstamajām profesijām, informātikas skolotājs demonstrēja 3D printerus darbībā, izprintējot pankūkas un plastmasas vāzes un medaļas, savukārt UNESCO ASP koordinatore Vairāk […]

Vairāk…

14.oktobrī tehnikumā pulcējās vairāk nekā 120 vidusskolēnu un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu, lai piedalītos diskusijā “Šodien sā…kas nākotne!”. Diskusiju vadīja izaugsmes treneris Dinārs Zāģers. No 14. līdz 18. oktobrim 83 Latvijas pilsētās un novados norisinās Karjeras nedēļa, kuru jau septīto gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām. Šī gada tēma ir Vairāk […]

Vairāk…

8.oktobrī tehnikuma 12.grupas audzēkņi, topošie ēdināšanas pakalpojumu speciālisti, un skolotājas Anita Bērziņa, Dace Šēna devās mācību eksk…ursijā uz Rīgu, apmeklēja Latvijas Nacionālo bibliotēku, kafijas grauzdētavu “RocketBean& Roastery”. Ekskursijas noslēgumā tehnikuma jaunieši programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros noskatījās teātra izrādi “Zēni” Dailes teātrī. […]

Vairāk…

11. septembrī ar nodabību Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā aizsākās Siera kluba organizēto semināru cikls “Meistara diena”.Vispir…ms notika lekcijas, pēc tam sieru un uzkodu bagātīga degustācija (Smiltenes Piens, Jaunpils Pienotava A/S, ELPA no Kazdanga, Latvia, Trikātas Pienotava, Limbažu Siers,Talsu piensaimnieks sieri). Meistarklasi Kurzemes ēdienu gatavošanā vadīja Rucavas tradīciju kluba pārstāves Sandra Aigare un Ruta Ķestere, Vairāk […]

Vairāk…

Praktiskajā mācībā topošie maizes un miltu produktu ražošanas tehniķi gatavoja karašiņas. […]

Vairāk…

Topošie SPA speciālisti praktiskajā nodarbībā skolotājas Elīnas Gailes vadībā gatavoja Eko skrubjus. Skrubju sastāvā jūras sāls, rožu un lav…andas ziedlapiņas, saldo mandeļu eļļa, ēteriskās eļļas pēc izvēles. […]

Vairāk…

Septembrī, lai labāk saliedētos un iepazītu tehnikuma vēsturi un mācību vidi, 1.kursa visu grupu audzēkņi audzēkņi izspēlēja galda spēli par… Baltijas skolotāju semināru Kuldīgā, kuru izstrādājuši topošie tūrisma informācijas konsultanti Nora Ziemele un Ingus Grudulis skolotājas Gunitas Meieres vadībā. […]

Vairāk…

26.septembrī 3.kursa tūrisma informācijas konsultanti, kārtojot ieskaiti, demonstrēja savas gida prasmes 1.kursa audzēkņiem. […]

Vairāk…

12.septembrī 17.b grupas audzēkņi kopā ar skolotājiem Viju Zariņu un Arvīdu Šefanovski praktiskās mācības ietvaros devās laivu braucienā pa Abavu. Vija Zariņa: “Saka – ar draugiem caur uguni un ūdeni… Ar saviem audzēkņiem caur ūdeni izgājām. Malači! Noķērām vasaru vēl aiz slapjās astes Abavā laivojot.” […]

Vairāk…

14.oktobris, 10.00 Diskusija „Šodien sākas nākotne” (skat. afišu) 15.oktobris, 12.00 NBS Rekrutēšanas un atlases centrs tehnikumā 16.oktobris, 10.00 KMHZV 2.klases skolēni meistarklasēs tehnikumā 17.oktobris, 10.00 PII „Bitīte” audzēkņi meistarklasēs tehnikumā 18.oktobris, 9.00 V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 7.klašu skolēni meistarklasēs tehnikumā […]

Vairāk…

17. septembrī skolotājas Vija Zariņa, Gita Arājuma un Zanda Šlegelmilha, kā arī 2.kursa audzēkne Linda Patrīcija Pluce piedalījās pirmajās mācībās no cikla “Līdzdalība 2.0.” Ventspilī. Skolotāji, jaunatnes darbinieki un biedrību pārstāvji no Kurzemes tikās mācībās, lai caur neformālās izglītības metodēm apgūtu teorētiskas un praktiskas zināšanas līdzdalības pieejā, veidos un metodēs un praktiski apgūtu līdzdalības metožu Vairāk […]

Vairāk…

18.septembrī autotransporta nodaļas audzēkņi tikās ar tehnikuma absolventu Gati Frindi, latviešu motosportista Paula Jonasa komandas mehāniķi. Tikšanās laikā absolvents kavējās atmiņās gan par laiku, kad pats mācījās tehnikumā, gan rosināja audzēkņus labi apgūt profesionālās iemaņas un tās zināšanas, ko sniedz skolotāji, gan mācīties svešvalodas, nodarboties ar sportu. Materiālu sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha. Foto: Inese Kļaviņa, Vairāk […]

Vairāk…

20. un 21.septembrī tehnikuma audzēkņi M.Valkovska, N.Ziemele, I.Grudulis un A.Puriņš kopā ar skolotāju G.Meieri piedalījās Baltijas valstu jauniešu forumā “Ejam tālāk pa Baltijas ceļu” Rīgā. Forumu, novērtējot Baltijas ceļa nozīmi pilsoniski aktīvas sabiedrības veicināšanā, organizēja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar izglītības un kultūras iestādēm. Forums veicināja izpratni par Baltijas ceļa vēsturiskajiem aspektiem, jaunieši diskutēja Vairāk […]

Vairāk…

No 26. līdz 28. jūnijam tehnikuma skolotāja Anita Bērziņa un metodiķe Līga Muceniece piedalījās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) Vasaras skolā Jēkabpilī, kuras mērķis bija papildināt zināšanas un prasmes par aktuālajiem kultūras, vides un sabiedrības izaicinājumiem Latvijā un pasaulē. Saturiski Vasaras skola tika organizēta, iedvesmojoties no atslēgas vārdiem, kas raksturo uz mieru vērstu sabiedrību: atbildība, Vairāk […]

Vairāk…

maijā Mārtiņsalā, Kuldīgā, tika godināti un apbalvoti rakstnieka Kārļa Skalbes 140.jubilejai veltītā literāro darbu un pārspriedumu konkursa dalībnieki un viņu skolotāji. Konkursantus klātienē sveica UNESCO LNK ģenerālsekretāre Baiba Moļņika un Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, kā arī konkursa žūrijas pārstāvji Lilita Mačtama, Sarmīte Pulste un Dace Ozoliņa. Konkurss noritēja vienā vecuma grupā, tajā varēja Vairāk […]

Vairāk…

maijā tehnikuma komanda – 6.grupas audzēkņi Roberta Romāne, Alvis Rītiņš, Emīls Smukkalns, Andrejs Dzenis un Eduards Pētersons- piedalījās UNESCO pilsētas spēle skolu jauniešiem, kas norisinājās Kuldīgas vecpilsētā. Tās tēma šogad bija “Kuldīgas vecpilsēta kā Kurzemes hercogistes pirmā galvaspilsēta un labākā saglabājusies liecība par šo vēstures periodu mūsdienās”. UNESCO pilsētas spēle skolu jauniešiem šogad norisinājās jau Vairāk […]

Vairāk…

maijā jaunatnes radošā vārda un koka mākslas simpozija „Sirdsvārdi Latvijai” ietvaros notika grāmatas “Pro Patria- V” (Par Tēvzemi) atvēršanas svētki. Šajā grāmatā apkopoti iepriekšējā konkursa, kas bija veltīts rakstnieka E. Virzas 135. jubilejai, dalībnieku darbi. Grāmatas atvēršanas svētkos piedalījās rakstnieka E.Virzas mazmeita Anna Žīgure un mazmazmeita Diāna Jance, kuras sveica jaunos literātus, uzaicināja konkursa laureātus Vairāk […]

Vairāk…

maijā Mārtiņsalā un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma pagalmā notika jaunatnes radošais vārda un koka mākslas simpozijs „Sirdsvārdi Latvijai”, kurā piedalījās vairāk nekā 120 dalībnieku no 26 izglītības iestādēm. Simpozija dalībniekus sveica UNESCO LNK ģenerālsekretāre Baiba Moļņika un Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa. Simpozija ietvaros notika grāmatas “Pro Patria- V” atvēršanas svētki, rakstnieka K.Skalbes Vairāk […]

Vairāk…

22.martā  ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha piedalījās Kurzemes plānošanas reģiona pieaugušo izglītības tīkla seminārā “Neformālās izglītības programmas: sagatavošana, īstenošana, kvalitāte”. Semināra aktualitāti noteica jaunais uzsaukums VIAA administrētajā projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Tajā pirmo reizi ir iekļautas mūžizglītības kompetenču programmas, kurās var pieteikties strādājošie neatkarīgi no darbības nozares.  Izglītības Vairāk […]

Vairāk…

aprīlī tehnikuma audzēknes Katrīna Spēkaine, Kitija Jērāne, Megija Valkovska un Kintija Liepiņa kopā ar skolotāju Lieni Peniķi piedalījās pilotprojekta “Jauno mantotāju skola” sestajā – noslēdzošajā nodarbība “Kas ir pilsētvides aktīvists un kā par tādu kļūt?”. Nodarbības laikā tās dalībnieki viesojās pie biedrības “FreeRiga”, kas darbojas Lastādijas kvartālā Maskavas forštatē, lai diskutētu par kultūras vērtībām un Vairāk […]

Vairāk…

Augusta sākumā tehnikuma skolotāja Zanda Šlegelmilha un bibliotekāre Edīte Gīme devās latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā “Pa Gētes un Šillera pēdām” uz Vāciju un Poliju. Brauciena sākumā tika iepazīta Leipciga – pēc iedzīvotāju skaita lielākā pilsēta Saksijā, kurai ir liela nozīme Vācijas zinātnes un kultūras vēsturē, jo kopš 1409. gada Vairāk […]

Vairāk…

22.augustā tehnikuma skolotājas I.Baumane un Z.Šlegelmilha piedalījās izbraukuma metodiskajā seminārā Lībiešu krastā un Dundagā latviešu valodas un literatūras skolotājiem. Pašā rīta agrumā tika apmeklēts Lapmežciema muzejs, kurā tās vadītāja pastāstīja gan par dzejnieku I.Ziedoni, gan par latviešu dzīvi zvejnieku ciematos, gan par Siliņupes akmens laikmeta apmetni III-II g.t.pr.Kr. Semināra dalībnieki apmeklēja  arī Ragaciema kapus, kuros Vairāk […]

Vairāk…

26.augustā tehnikuma zālē notika profesionālās kompetences pilnveides seminārs „Ceļā uz kompetenču pieeju mācībām” Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma skolotājiem. Semināra 1.daļā “Sintēzes stundu/ bloka stundu vīziju modelēšana caurviju kompetenču nodrošināšanai” skolotāji strādāja grupās, izstrādājot stundu modeļus, kuros nodrošināta starppriekšmetu saikne starp profesionālajiem un vispārizglītojošajiem mācību priekšmetiem. Semināra turpinājumā vēstures skolotāja Gunita Meiere kopā ar tehnikuma Vairāk […]

Vairāk…

PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu 29.06.2019. absolvēja 136 absolventi, t.sk. 64 absolventi no Kuldīgas novada, pilna laika izglītības programmās : Mēbeļu dizaina speciālisti, Ēdināšanas pakalpojumu speciālisti, Tūrisma pakalpojumu speciālisti, Manikīra un pedikīra speciālisti, Automehāniķi un autoatslēdznieki, Konditori, Gaļas produktu ražošanas speciālisti […]

Vairāk…

2019.gada 29.jūnijā Plkst. 10.00 – Konditora palīgs Gaļas produktu izgatavotājs 12.00 – Pavārs Manikīra un pedikīra speciālists (25.gr.) Manikīra un pedikīra speciālists (29.gr.) Tūrisma informācijas konsultants 14.00 – Ēdināšanas pakalpojumu speciālists 16.00 – Mēbeļu dizaina speciālists (4.gr.) Mēbeļu dizaina speciālists (5.gr.) 18.00 – Automehāniķis (7.gr.) Automehāniķis (15.b gr.) Autoatslēdznieks […]

Vairāk…

Tehnikuma jauktais koris “Liepzieds”, tautisko deju kolektīvs “Kastan’s ” un mūsdienu deju grupas dejotāja S.Poga pēc kultūras atašeja Miroslava Repkas ielūguma kultūrizglītības koncertprogrammā 5.- 10. jūnijā, 2019′   Augstajos Tatros, Slovākijā. […]

Vairāk…

Svētku pasaķums tehnikuma esošajiem audzēkņiem 2019.gada 30.maijā, tehnikuma pagalmā. Svētkos tehnikuma jauktais koris “Liepzieds” dzied tehnikuma himnu – mūzikas autore kora diriģente Līga Aleksandra Jāvalde, vārdu autore – ēdināšanas pakalpojumu izglītības programmas diplomande Marija Rimoviča, pirmatskaņojums. Pēc himnas tehnikuma direktore Dace Cine sveic svētkos, muzicē Garkalnes mūzikas skolas orķestris, sveicinājumam runā viens  no 90-to gadu  Vairāk […]

Vairāk…

Koka skulptūru plenērs “Zeltābele”, nu jau 10.gadu mūsu tehnikumā ir atkal sācies – 07.05.2019. […]

Vairāk…

Tehnikumā 23.-24. 04.2019. notika Tūrisma nozares uzņēmēju un pedagogu profesionālās pilnveides seminārs “Aktīvais tūrisms uzņēmējdarbības attīstībā” ar praktikumu dabā projekta 8.5.3. “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” ietvaros – stāvkrastu un iežu atpazīšana Maņģenes dabas liegumā Abavas upes lejtecē. […]

Vairāk…

No 11. līdz 13.aprīlim tehnikuma audzēknis Kristiāns Kairovs piedalījās konkursa “Jaunais automehāniķis” finālā, kas notika starptautiskās autoindustrijas izstādes “Auto 2019” ietvaros Ķīpsalā, Rīgā. Sīvā cīņā K.Kairovs ieguva 8.vietu. Konkursam audzēkni sagatavoja skolotāji Ivars Asnis un Andris Ābols. Lepojamies! Šī gada konkursa fināls iezīmējās ar ļoti augstiem rezultātiem – vidējais vērtējums ir 41 punkts no 50 Vairāk […]

Vairāk…

10. aprīlī, Vadības sēdes laikā Liepājas Universitātes rektore Dace Markus noslēdza līgumu ar Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma direktori Daci Cini par sadarbības īstenošanu. […]

Vairāk…

Novembrī mācības uzsāka un līdz aprīlim turpinās ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 3. kārtas izglītojamie profesionālās izglītības programmā “Tūrisma produktu izstrāde”. 160 stundu programmu pie skolotājiem Vijas Zariņas, Ivetas Rogas, Daces Cines, Ilonas Varņeckas, Ēvalda Johansona, Anetes Puriņas, Ivetas Pieses, Lauras Zeidakas apgūst 9 audzēkņi no Tukuma un Jaunpils novada. Programmā Vairāk […]

Vairāk…

15 pamatskolēni turpina aktīvi darboties pulciņā “Zellītis virtuvē”, kuru vada skolotāja Ieva Misāne. Zellīši ir apgvuši veselīgu un garšīgu salātu pagatavošanas mākslu, izcepuši gan kartupeļu, gan plānās pankūkas ar pildījumu, izcepuši un nodekorējuši piparkūkas, kā arī vēl daudz ko citu. Mācības pulciņā turpināsies līdz mācību gada beigām. Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha. Foto: Ieva Misāne. […]

Vairāk…

29. martā tehnikuma audzēknes Kitija Jērāne, Juta Beitāne, Katrīna Spēkaine un Megija Valkovska piedalījās Jauno mantotāju skolas piektajā nodarbībā “Mantojuma anatomija: radīt, vērtēt, izstāstīt”, ļaujot izzināt kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstīšanas nianses un gida profesiju. Nodarbības laikā tās dalībnieki izzināja procesu, kā lietas un vietas top par vērtībām un mantojumu nākamajām paaudzēm. Kopā ar Nacionālās kultūras Vairāk […]

Vairāk…

28. un 29. martā tehnikuma komanda – 9.grupas audzēkņi Rūdis Tukleris un Kristiāns Kairovs – piedalījās sacensības topošajiem automehāniķiem, kas norisinājās Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā. Kopumā sacensībās piedalījās 10 komandas no Jelgavas, Kuldīgas, Ventspils, Zaļeniekiem, Aizkraukles, Rīgas, Saulaines un Cīravas. Sīvā konkurencē tehnikuma komanda izcīnīja 5.vietu Kā pasākuma noslēgumā minēja Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma direktore Dace Rozentāle, Vairāk […]

Vairāk…

28. martā tehnikuma skolotājs Ivars Asnis piedalījās seminārā autotransporta nozares izglītības programmu profesionālo mācību priekšmetu/kursu skolotājiem „AKTUALITĀTES AUTOTRANSPORTA NOZARĒ”, kas notika Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā. Semināra tēmas: * Kur virzās autobūve? /Pauls Timrots, LNT raidījuma “Zebra” vadītājs/ *Jaunumi motoru tehnoloģijās, degvielu sistēmā, elektroiekārtā /Andris Ādamsons, SIA Scania Latvia apmācību vadītājs/  * Metālapstrādes, mašīnbūves un  mašīnzinību nozares Vairāk […]

Vairāk…

28.martā tehnikuma skolotāja Vita Strautiņa piedalījās SIERA KLUBA organizētajā seminārā “Veselība, labs izskats, harmonija ar Latvijas produktiem”, un tā jau bija pavāru, viesu māju saimnieču un skolotāju šī gada trešā tikšanās.  Galvenā semināra tēma – Latvijā ražoto sieru saderība ar Viļakas novada z/s “Kotiņi”” grūbām, zirņiem, pupām un to miltiem. Produktu klāstu papildināja vīngliemeži, paipalas, Vairāk […]

Vairāk…

15.februārī tehnikumā notika matemātikas, informātikas un dabaszinību nedēļas noslēguma pasākums, kurā piedalījās 9 komandas, veicot interesantus matemātikas, fizikas, IT uzdevumus. Sīvā konkurencē 1. vietu izcīnīja 1.grupas komanda, 2.vietu- 19. un 20.grupas apvienotā komanda, 3.vietu- 17.a grupas komanda. Sveicam laureātus! Paldies skolotājiem Gitai Arājumai, Gunai Bergmanei un Ēvaldam Johansonam par ieguldīto darbu pasākuma sagatavošanā! Informāciju sagatavoja Vairāk […]

Vairāk…

28. martā tehnikuma tūrisma pakalpojumu programmas jaunieši apmeklēja interesantas un iedvesmojošas lekcijas Vidzemes Augstskolā, bet vakarā noskatījās teātra izrādi “Pigmalions” Valmieras drāmas teātrī.  Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha. […]

Vairāk…

28.martā 21.grupas tehnikuma audzēkņi Lenarts Oto Ore, Emīls Jānis Asnis un Mārcis Polis kopā ar skolotāju Zandu Šlegelmilhu piedalījās ANO modelēšanas spēles sagatavošanās pasākumā ilgtspējīgas attīstības mērķu iepazīšanai. Pasākums notika Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija. ANO modelēšanas spēle ir starptautisks izglītības projekts, kura mērķis ir ieinteresēt un iesaistīt jauniešus debatēs un diskusijās par cilvēces Vairāk […]

Vairāk…

26. un 27.martā tehnikuma skolotājas Katrīna Spuleniece-Aišpure un Laura Zeidaka piedalījās profesionālās kompetences pilnveides seminārā “Aktuālās tendences nagu dizainā” skaistumkopšanas nozares skolotājiem un prakšu vadītājiem. Seminārs notika Kinetics Profesionālās kosmētikas studijā, projekta Nr. 8.5.3.0/16/I/001 ietvaros.  Informāciju sagatavoja skolotājas Laura Zeidaka un Katrīna Spuleniece-Aišpure. […]

Vairāk…

22. martā tehnikuma audzēkne Megija Valkovska kopā ar skolotāju Elitu Asni piedalījās XVII Starptautiskā vizuālās mākslas konkursa “Es dzīvoju pie jūras 2019” noslēguma pasākumā, kas notika Līvu Akvaparkā. M.Valkovska konkursa gleznošanas darbu nominācijā ieguva atzinību. Konkursam audzēkni sagatavoja skolotāja E.Asne. Paldies par ieguldīto darbu! Līdz 22. aprīlim konkursa laureātu darbi aplūkojami izstādē Līvu Akvaparka foajē.Konkursa Vairāk […]

Vairāk…

27.martā tehnikumā notika karjeras izglītības pasākums- konditorejā vispārizglītojošo skolu skolēniem, kuru vadīja skolotāja Ieva Misāne kopā ar 12.grupas audzēknēm Kristu Valdmani, Kristu Kviesi, Kristīni Vecrumbu un Māri Saulkalnu. Informāciju sagatavoja skolotāja Ieva Misāne. […]

Vairāk…

No 11. līdz 14. martam tehnikuma audzēkņi Artūrs Puriņš, Elans Kairis, Alvis Rītiņš, Liene Vīķe, Ričards Romāns, Karīna Meire un Rolands Freibergs kopā ar jauniešiem no citām izglītības iestādēm piedalījās Jaunsardzes un informācijas centra 1.novada nodaļas 3.līmeņa jaunsargu nometnē, kas notika Skrundas vidusskolā. Četru dienu laikā jaunsargi uzlaboja savas prasmes pirmajā palīdzībā, topogrāfijā, ierindas mācībā Vairāk […]

Vairāk…

Novembrī mācības uzsāka un līdz aprīlim turpinās ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 3. kārtas izglītojamie profesionālās izglītības programmā “Latviska arhitektūra, interjers un ainava lauku tūrisma uzņēmējiem”. 160 stundu programmu pie skolotājiem Zanes Lases, Aigas Teteres, Imanta Bērziņa, Jura Lipšņa, Elitas Asnes, Solveigas Zīles un Lienes peniķes apgūst 4 audzēkņi no Ventspils un Vairāk […]

Vairāk…

8.martā tehnikuma audzēknes Sindija Irbe un Katrīna Spēkaine piedalījās Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra organizētā Kuldīgas novada skolēnu skatuves runas konkursa 1.kārtā. Konkursa dalībnieki deklamēja dzeju un runāja prozu. Abas audzēknes piedalīsies konkursa 2. kārtā, kura 12.aprīlī norisināsies Jelgavas Amatu vidusskolā. Apsveicam audzēknes un viņu skolotāju Zandu Šlegelmilhu! Katrs konkursa dalībnieks tika vērtēts, ņemot vērā Vairāk […]

Vairāk…

7.martā tehnikumā noslēdzās tehnikuma volejbola turnīrs. Jaunietēm 1.vietu izcīnīja 17.grupas komanda, bet jauniešiem- 11.grupas komanda. Foto: Zanda Šlegelmilha. […]

Vairāk…

6.martā tehnikuma audzēkņi devās ikgadējā vēstures ekspedīcijā “Latvijas Brīvības cīņu vēstures ceļos” uz Lesteni, Ložmetējkalnu, “Ziemassvētku kauju muzeju” un piedalījās O. Kalpaka piemiņas pasākumā “Airītēs”, kuru apmeklēja arī aizsardzības ministrs Artis Pabriks, Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš, Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes komandieris pulkvedis Andris Rieksts, regulāro spēku veidu komandieri, karavīri, zemessargi un jaunsargi. Vairāk […]

Vairāk…

6.martā  tehnikuma pedagogi un audzēkņi novadīja karjeras izglītības pasākumu Talsu pamatskolā, lai vecāko klašu skolēnus iepazīstinātu ar izglītības iespējām tehnikumā. […]

Vairāk…

zglītības iestāde Kurzemes “sirdī” Kuldīgā, kur tās pastāvēšanas pirmssākumos skolojušies tādi lasītāju iemīļoti literāti kā Valdis (Voldemārs Zālītis), Sudrabu Edžus, Otto Grundulis, Vilis Plūdonis, šogad atzīmē 140. gadskārtu. Mūsdienās bijušā Baltijas skolotāju semināra ēkā atrodas profesionālās izglītības kompetences centrs (PIKC) „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”, kam 2019.gadā arī tiks atzīmēta jubileja – 30 gadi kopš Vairāk […]

Vairāk…

5.martā tehnikumā notika  rakstnieka Kārļa Skalbes  140. jubilejai veltītā konkursa 1.kārtas noslēguma pasākums, kurā tika izvērtēti tehnikuma audzēkņu iesniegtie oriģināldarbi  un paziņoti laureāti, kuru darbi iesniegti 2. kārtai – valsts konkursam. Noslēguma pasākumā notika arī konkursa darbu lasījumi. Literāro darbu konkursā vērtēšanai tika iesniegti 65 darbi – gan prozas teksti, gan dzejoļi. Pārspriedumu konkursā savus Vairāk […]

Vairāk…

Ar lielu interesi mazie zellīši no Kuldīgas Centra vidusskolas un Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas darbojas kokapstrādes skolā pie skolotāja Pētera Zāģera. Zellīši jau ir pagatavojuši putnu barotavas, kuras likuši lietā, ziemas salā piebarojot putnus savās mājās.  Materiālu sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha. […]

Vairāk…

1.martā tehnikumā notika absolventu kluba “Graduate” pasākums, kurā tikās 1992.- 1994.gada izlaidumu absolventi un bijušie skolotāji. Pasākuma dalībniekus uzrunāja absolventu kluba prezidents Mārtiņš Mednieks un tehnikuma direktore Dace Cine, bet par izklaidējošo daļu rūpējās skolotājas Vija Zariņa, Vita Strautiņa un saksafonistu ansamblis Līgas Aleksandras Jāvaldes vadībā.Gardēžu vakariņas kluba viesiem gatavoja 2010. gada absolvents Nauris Malāhovs, tagad Vairāk […]

Vairāk…

28.februārī ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha piedalījās Kurzemes reģiona pieaugušo izglītības tīkla kārtējā sanāksmē, kas notika Skrundas Jauniešu centrā.  Sanāksmes tēma ”Jaunā plānošanas perioda perspektīvas pieaugušo izglītībā”. Plašāka informācija par semināru šeit:https://www.kurzemesregions.lv/ideju-koprade-pieauguso-izglitibas-attistibai-kurzeme/ […]

Vairāk…

22. februārī tehnikuma audzēknes K.Liepiņa, M.Valkovska, K.Jērāne un M.Redīza piedalījās Jauno mantotāju skolas ceturtajā nodarbībā. Tās laikā skolas dalībnieki devās izzinošā vizītē pie arhitektiem, iepazīstot profesijas aizkulises un pētot sabiedrības līdzdalības nozīmi pilsētvides veidošanās procesos. Nodarbības laikā kopā ar Rīgas pilsētas arhitektu Gvido Princi jauniešiem bija iespēja noskaidrot, kāda ir Rīgas pilsētas arhitekta biroja – Vairāk […]

Vairāk…

22. un 23. februārī PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” Jāņa Rozentāla mākslas skolā norisinājās Valsts konkurss “Skice- īstermiņa zīmējums” profesionālās vidējās izglītības iestāžu mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem. Konkursā piedalījās 48 audzēkņi no 13 izglītības iestādēm, to skaitā arī 4 audzēkņi no Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma- Juta Beitāne, Kitija Jērāne, Ilze Kociņa un Jānis Vairāk […]

Vairāk…

22. februārī tehnikuma skolotāja Zanda Šlegelmilha un direktores vietniece mācību darbā Inese Kļaviņa Brocēnu vidusskolā piedalījās seminārā skolotājiem “Pacel citu, un Tu celsies pats!”, kuru rīkoja UNESCO LNK, VISC sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Brocēnu vidusskolu, aicinot diskutēt par globālā pilsoniskuma idejām izglītībā, tostarp piederības sajūtas veicināšanu pasaulei un vienotas cilvēces apziņas un atbildības Vairāk […]

Vairāk…

21. februārī tehnikuma audzēknes Džeina Lauva, Juta Beitāne, Marika Radvinskaite, Rita Hamstere, Kitija Jērāne, Eva Betlere un Marija Rimoviča kopā ar skolotājām Gunitu Meieri un Zandu Šlegelmilhu piedalījās Dzimtās valodas dienai veltītā pasākumā, kas notika Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē. Pasākumu organizēja Latviešu valodas aģentūra. Pasākumā apbalvoja ikgadējā skolēnu radošo darbu konkursa uzvarētājus. Šoreiz Vairāk […]

Vairāk…

19.februārī tehnikumā viesojās un darbojās V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 5.klašu skolēni. Skolēni darbojās 5 dažādās stacijās, kurās cepa, gatavoja desas, slīpēja utt. Paldies visiem, kuri organizēja, palīdzēja un piedalījās! Informāciju sagatavoja karjeras konsultante Aija Rutule. […]

Vairāk…

18.februārī programmu “Ēdināšanas pakalpojumi” un “Gaļas produktu ražošana” studentiem notika meistarklase ar uzņēmuma “SANTA MARIA” pārstāvi. Garšvielu pielietojums gaļas izstrādājumu un gaļas pelmeņu pagatavošanā. Meistarklasi vadīja SANTA MARIA garšu konsultants HARALDS SAUŠS. […]

Vairāk…

15.februārī tehnikumā notika matemātikas, informātikas un dabaszinību nedēļas noslēguma pasākums, kurā piedalījās 9 komandas, veicot interesantus matemātikas, fizikas, IT uzdevumus. Sīvā konkurencē 1. vietu izcīnīja 1.grupas komanda, 2.vietu- 19. un 20.grupas apvienotā komanda, 3.vietu- 17.a grupas komanda. Sveicam laureātus! Paldies skolotājiem Gitai Arājumai, Gunai Bergmanei un Ēvaldam Johansonam par ieguldīto darbu pasākuma sagatavošanā! Informāciju sagatavoja Vairāk […]

Vairāk…

14. februārī tehnikumā notika Valentīndienai veltīts pasākums “Saimnieks meklē sievu!”, kurā sev otro pusīti izraudzījās 5 braši saimnieki. … […]

Vairāk…

13.februārī tehnikuma audzēkņi Rihards Ansfelds, Artūrs Kairišs un Matīss Strēlnieks piedalījās Ēnu dienā Saeimā. Audzēkņi “ēnoja” deputātu Ēriku Pucenu, kurš savulaik absolvējis Kuldīgas 78.arodvidusskolu, iegūstot pavāra kvalifikāciju. Audzēkņi no pasākuma un tikšanās ar Ē. Pucenu atgriezās iedvesmoti un gandarīti, saprotot, ka arī viņiem ir visi ceļi vaļā, lai reiz kļūtu par politiķiem. Informāciju sagatavoja skolotāja Vairāk […]

Vairāk…

13.februārī tehnikumā Ēnu dienas ietvaros viesojās Kuldīgas Centra vidusskolas (KCV) skolēni, kuri apmeklēja 4 radošās darbnīcas karjeras izglītībā pie skolotājiem Anitas Bērziņas (konditorejā), Katrīnas Spulenieces-Aišpures (manikīrā), Andra Ābola (automehānikā) un Mārtiņa Mednieka (kokizstrādājumu izgatavošanā).  Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha. Foto: K.Spuleniece-Aišpure, KCV arhīvs. […]

Vairāk…

13.februārī interesenti ēnoja Jelgavas LU studentus. […]

Vairāk…

12.februārī 33.grupas audzēkņi (topošie gaļas produktu izgatavotāji) kopā ar skolotājiem Inesi Misāni un Aivaru Varņecki mācību ekskursijas ietvaros apmeklēja Rēzeknes Gaļas kombināta pelmeņu ražošanas filiāli  Piņķos, SIA “Vitrum Gastro”. Ekskursijas izskaņā audzēkņi projekta “Latvijas Skolas soma” ietvaros” Latvijas Nacionālo mākslas muzeju   Informāciju sagatavoja skolotāja Ieva Misāne.  […]

Vairāk…

11.februārī 3. un 13. grupas audzēkņi apmeklēja Satversmes tiesas rīkotā skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa darbu izstādi “Mana Satversme” Kuldīgas Mākslas namā un noklausījās Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles interesanto un izglītojošo priekšlasījumu par Satversmi. Ineta Ziemele, atklājot izstādi, iepazīstināja gan Kuldīgas jauniešus, gan citus interesentus par Satversmes pamatfunkcijām, kas atspoguļotas arī daudzos izstādītajos skolēnu Vairāk […]

Vairāk…

8.februārī tehnikumā mācības beidza ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 2. kārtas izglītojamie izglītības programmā “Tūrisma pakalpojumi” (kvalifikācija – konferenču tūrisma un pasākumu speciālists). 960 stundu programmu pie skolotājiem Daces Šēnas, Daces Cines, Gunitas Meieres, Anetes Puriņas, Ivetas Rogas, Vijas Zariņas, Zanes Lases, Taigas Eidas 4 izglītojamie no Kuldīgas novada un Liepājas.Apliecības Vairāk […]

Vairāk…

2019.gada 8.februārī izlaidums, izglītības dokumenta saņemšana kvalifikācijā “konferenču un pasākumu tūrisma speciālists” […]

Vairāk…

2019.gada 8.februārī. Pirmo reizi Latvijā : tiek piešķirta kvalifikācija “konferenču un pasākumu tūrisma speciālists” ! Mirklis no  kvalifikācijas eksāmena  programmā “konferenču un pasākumu tūrisms” […]

Vairāk…

7.februārī tehnikumā pirmoreiz kvalifikācijas praksi aizstāvēja tālākizglītības programmas “Tūrisma pakalpojumi” (kvalifikācija – konferenču tūrisma un pasākumu speciālists) izglītojamie ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 2.kārtas ietvaros. Kvalifikācijas praksi izglītojamie izgāja tūrisma uzņēmumos Rāmavā, Liepājā un Kuldīgā. Informāciju sagatavoja ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” koordinatore Zanda Šlegelmilha. […]

Vairāk…

6.februārī noslēdzās Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma organizētā rakstnieka Edvarta Virzas 135. jubilejai veltītā konkursa 1.kārta, kurā tika izvērtēti tehnikuma studentu iesniegtie oriģināldarbi un lemts, kurus darbus iesniegt 2. kārtai – valsts konkursam. Noslēguma pasākumā tika cildināti konkursa laureāti, notika literāro darbu lasījumi. Literāro darbu konkursā vērtēšanai tika iesniegti 25 darbi – gan prozas teksti, Vairāk […]

Vairāk…

No 4. līdz 8.februārim Nordplus projekta par pieaugušo apmācību ietvaros tehnikumā viesojās pedagogi no Voru profesionālās kompetences centra Igaunijā un E.Galvanauska Klaipēdas mācību centra Lietuvā. Viesus ar pieaugušo apmācības virzieniem Latvijas izglītības sistēmā iepazīstināja tehnikuma direktore Dace Cine, metodiķe Līga Muceniece un Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „ Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” koordinatore Vairāk […]

Vairāk…

Novembrī mācības uzsāka un janvārī pabeidza ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 3. kārtas izglītojamie neformālās izglītības programmā “Jaunākās tendences konditorejas izstrādāju izgatavošanā un noformēšanā”. 60 stundu programmu pie skolotājas Solvitas Mednieces apguva 5 audzēknes no Aizputes un Kuldīgas novada.  Materiālu sagatavoja ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha. […]

Vairāk…

30.janvārī tehnikuma audzēkņi Megija Valkovska, Iveta Asne un Dravis Priedītis kopā ar skolotāju Elitu Asni piedalījās XII Starptautiskās bērnu un jauniešu mākslas izstādes ” Trejdegsnis /Triple Sun” (International Art contest “Trejdegsnis” – “Triple Sun”) laureātu apbalvošanas pasākumā.Konkursu-mākslas izstādi organizēja biedrība “Trejdegsnis” un Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas mākslas studijas “Raibulis”, sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju. Vairāk […]

Vairāk…

29.janvārī tehnikuma audzēkņi piedalījās Karoga dienā Skrundā, lai pieminētu 1919. gada 29. janvāra notikumus, kad pulkveža Oskara Kalpaka vadītais bataljons atbrīvoja Skrundu no lieliniekiem un izcīnīja ļoti svarīgu uzvaru, kas noteica Neatkarības kara turpmāko gaitu. Karoga dienā notika arī piedzīvojumu izaicinājumu spēle “Jaunie Skrundas sargi”, kurā piedalījās 2 tehnikuma audzēkņu komandas, kuru sastāvā bija Rimants Vairāk […]

Vairāk…

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 pusfinālā viesmīļa profesijā otro vietu izcīnīja tehnikuma audzēkne Ance Mediņa, savukārt starp jaunajiem pavāriem Ilzei Rudzikai- 8.vieta. Abas audzēknes konkursam sagatavoja skolotāja Dace Šēna! Lepojamies ar audzēkņu panākumiem! Konkursu no 25. līdz 26. janvārim organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Pirmo sešu vietu ieguvēji pusfināla konkursā katrā profesijā Vairāk […]

Vairāk…

18. janvārī Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma direktore Dacei Cinei un direktores vietniece Gunita Urbāne piedalījās svinīgā pasākumā, uz kuru bija uzaicināti uzņēmumu, pašvaldību un izglītības iestāžu pārstāvji, lai pateiktos par viņu atbalstu Zemessardzei. Svinīgā apbalvošanas ceremonijā aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis pasniedza Goda rakstu tehnikumam. “Vislielākais paldies visiem tiem uzņēmējiem un pašvaldībām, kas atbalsta Zemessardzi Vairāk […]

Vairāk…

25. janvārī tehnikuma audzēknes Kintija Liepiņa, Megija Valkovska, Juta Beitāne un Katrīna Spēkaine piedalījās Jauno mantotāju skolas trešajā nodarbībā par pilsētplānošanu, kuras laikā tās dalībniekiem bija iespēja iepazīt pilsētplānotāja darbu kā teorētiski, tā praktiski, modelējot pilsētas attīstības scenārijus. Lai gūtu plašāku ieskatu pilsētplānotāja darbā, dalībnieki tikās ar Rīgas vēsturiskā centra pilsētplānotāju Aigaru Kušķi, kurš vēstīja Vairāk […]

Vairāk…

23., 24. janvārī. Mūsu tehnikumu pārstāvēja  Laine Nansija Krēta, Rita Hamstere un skolotāja Zane Lase. 10 skolu konkurencē 2. vietu izcīnīja Laine Nansija Krēta. Sveicam viņu un esam lepni par savu tehnikumu! Paldies skolotājai! […]

Vairāk…

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijā 2019.gada 17.janvārī svinīgajā apbalvošanas ceremonijā aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš apbalvoja Profesionālās izglītības kompetences centru Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu kā labāko no visām profesionālās izglītības iestādēm nominācijā “Mācību iestāde-izglītotājs par Zemessardzi” ar goda rakstu un goda balvu. Fotomirklī balvas saņemšana (no kreisās puses) – Vairāk […]

Vairāk…

15. un 16.janvārī tehnikumā notika rakstnieka K.Skalbes 140. jubilejai veltīts radošo darbu konkurss, kura mērķis bija katram konkursa dalībniekam izveidot vienotu literāro un ilustratīvo kompozīciju. Konkursu organizēja skolotājas Inese Baumane un Elita Asne, un tajā piedalījās 8 audzēkņi no 2.a un 10.grupas. Konkursa žūrija – kokapstrādes nodaļas vadītājs Mārtiņš Mednieks un direktores vietniece audzināšanas darbā Vairāk […]

Vairāk…

Sveicam tehnikumiešus – Kuldīgas novada angļu valodas olimpiādes  vidusskolniekiem uzvarētājus un viņu skolotājus:Laura Kleinhofa – 2.vieta, skolotāja Aija Rutule Kristians Kairovs- 3.vieta,  skolotāja Zane Lase  […]

Vairāk…

11. decembrī tehnikuma skolotāja Ieva Misāne piedalījās seminārā “Cilvēktiesību un bioētikas aspekti izglītībā. Kā meklēt un atrast atbildes uz bioētikas jautājumiem skolā?” skolu direktoriem un skolotājiem. Semināru organizēja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru, lai aktualizētu bioētikas jautājumus mācību saturā un sniegtu pedagogiem atbalstu šo tēmu iekļaušanai dažādu mācību priekšmetu Vairāk […]

Vairāk…

10. decembrī tehnikuma audzēknis Rūdis Tukleris kopā ar skolotājiem Zandu Šlegelmilhu un Ivaru Asni piedalījās izglītojošās akcijas “Cilvēks vidē” noslēguma un laureātu apbalvošanas pasākumā, kurš notika Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā. Akcijas mērķis bija veicināt bērnu un jauniešu interesi par dabas bioloģisko daudzveidību. Audzēkņa R.Tuklera fotostāsts kopā ar tā vēstījumu grezno 2019. gada kalendāru “Cilvēks – Vairāk […]

Vairāk…

7.decembrī loģistikas darbinieku 21.un 17a grupas Projekta “Skolas soma ietvaros” apmeklēja Latvijas Leļļu teātri, lai noskatītos Raiņa izrādi “Zelta zirgs.” Papildus tam vēl pabijām Jysk noliktavās, lai iepazītos ar loģistikas procesu tur, kā arī pabijām “Ādažu čipsos” uz uztura meistarklasi. […]

Vairāk…

5.decembrī tehnikuma autotransporta nodaļas 7. un 15.b grupas audzēkņi kopā ar audzinātājām Zandu Šlegelmilhu un Inesi Kļaviņu devās mācību ekskursijā, kuras ietvaros apmeklēja uzņēmumu SIA “Ventamonjaks serviss”, kur tikās ar tehnikuma absolventu Ēriku Zaharēviču.Topošajiem automehāniķiem bija iespēja uzzināt vairāk par uzņēmuma darbību, kā arī darba iespējām uzņēmumā pēc tehnikuma absolvēšanas. Pēc tam jaunieši apmeklēja  uzņēmumu Vairāk […]

Vairāk…

5.decembrī Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā tika īstenota meistarklase „Kombinētais aparāta manikīrs.” Meistarklases īstenošanu nodrošināja SIA „Galerija Baltik,” un to vadīja nozares profesionāļi Tatjana Budkāne un Kristīne Vindela. Meistarklase tiek rīkota ESF darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma „Sākotnējās Vairāk […]

Vairāk…

23. novembrī Rīgā notika Jauno mantotāju skolas dalībnieku otrā tikšanās nodarbībā “Restauratora darbnīca – pilsētas atjaunošanas laboratorija”. Nodarbībā piedalījās tehnikuma audzēknes Juta Beitāne, Katrīna Spēkaine, Megija Valkovska un Kintija Liepiņa kopā ar skolotāju Lieni Peniķi. Nodarbības laikā dalībnieki viesojās Koka ēku renovācijas centrā “Koka Rīga”, iegūstot teorētisku un praktisku priekšstatu par koka detaļu restaurāciju, izzinot Vairāk […]

Vairāk…

23.novembrī tehnikuma skolotājas Guna Bergmane un Astrīda Zeile piedalījās starptautiskās izglītības akcijas “Pasaules lielākā stunda” noslēguma pasākumā, kas notika Globālās izglītības nedēļas ietvaros. Pasākumā abas skolotājas aktīvi piedalījās ideju tirdziņā. Globālās izglītības nedēļa ir starptautisks pasākums, ko vairāk nekā 15 gadus koordinē Eiropas Padomes Ziemeļu-Dienvidu centrs. Globālās izglītības nedēļā visā Eiropā tika pievērsta īpaša uzmanība Vairāk […]

Vairāk…

22.novembrī tehnikuma audzēkņu komanda (Juta Beitāne, Katrīna Spēkaine, Sandis Sproģis, Rūdis Tukleris, Kristiāns Kairovs, Mārtiņš Vilnītis) kopā ar skolotājiem Astrīdu Zeili un Ivaru Asni piedalījās konkursa “Profs’ 2018” Kurzemes pusfinālā profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem. Pusfinālā startēja sešas komandas divas komandas no Liepājas Tehnikuma, divas – no Ventspils Tehnikuma, kā arī Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma un Kuldīgas Vairāk […]

Vairāk…

22.novembrī tehnikuma audzēkņi un skolotāji projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros noskatījās Goda teātra izrādi jauniešiem “Čomiņi” Leona Leščinska režijā. “Čomiņi” – tā ir izrāde par labākajiem draugiem Oliveru un Pāvelu, starp kuriem nav nekādu noslēpumu. Abi apspriež visu un, protams, arī meitenes. Un tieši meitene (Pāvela māsa Terēze) ir tā, kas nostājas starp viņiem un Vairāk […]

Vairāk…

20.novembrī tehnikuma autotransporta nodaļas 19. un 20. grupas audzēkņi kopā ar audzinātāju Zandu Šlegelmilhu devās mācību ekskursijā, kuras ietvaros apmeklēja elektrokartingu halli “Blue Shock Race” (BSR) un tikās ar tās vadītāju Arti Dauginu. Topošajiem automehāniķiem autodiagnostiķiem bija iespēja uzzināt vairāk par elektrokartingu būvi, biznesa attīstības iespējām, kā arī jaunieši izspēlēja virtuālās relalitātes spēli, bet interesenti Vairāk […]

Vairāk…

16.novembrī tehnikuma saime noklausījās Latvijas valsts 99.dzimšanas dienai veltītu svētku koncertu, kurā visus sveica tehnikuma direktore Dace Cine un 4.grupas audzēkne Katrīna Spēkaine, skolēnu radošo darbu konkursa “Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas dzimšanas dienā” laureāte. Ar dziesmām priecēja tehnikuma jauktais koris “Liepzieds” L.A. Jāvaldes vadībā, ar dejām- tautas deju kolektīvs “Kastan’s” A.Sprudes vadībā, bet Vairāk […]

Vairāk…

No 13. līdz 18. novembrim Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma audzēkņi Ance Mediņa, Džeina Blumberga un Kristers Ābele un skolotājas Dace Šēna un Vita Strautiņa piedalās ikgadējā, nu jau 30. Eiropas viesmīlības un tūrisma skolu asociācijas (AEHT) konferencē Ostendē, Beļģijā. Konferences ietvaros notiek profesionālie konkursi, kuros piedalās visi trīs tehnikuma audzēkņi. Turam īkšķus! Materiālu sagatavoja Vairāk […]

Vairāk…

14. novembrī Katrīna Spēkaine ir uzaicināta uz svinīgu pieņemšanu pie Valsts prezidenta Rīgas pilī. 4. grupas audzēkne Katrīna Spēkaine skolotājas Gunitas Meieres vadībā piedalījās Valsts prezidenta kancelejas izsludinātajā Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienai veltītā skolēnu radošo darbu konkursā ”Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas dzimšanas dienā”. Katrīnas Spēkaines darbu ir izvērtējis Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Vairāk […]

Vairāk…

13.novembrī 1.kursa 5.grupas  profesijas “Mēbeļu dizaina speciālists” studenti iepazīstināja ar darbiem , kas veidoti praktiskās mācības “Maketēšana”stundu laikā . Maketi veidoti kā mācību materiāls brīvā stilā bērnu istabas, vientuļa vīrieša istabas, koridora, jaunas sievietes istabas, pirts priekštelpas un dzīvojamās mājas iekštelpu iekārtojumam.  […]

Vairāk…

11.novembrī Lāčplēša dienas svinībās piedalījās arī vairāk nekā100 tehnikuma audzēkņu, kļūstot par karognesējiem. Tādējādi jauniešiem bija iespēja paust savu patriotismu un mīlestību pret savu zemi un tautu. Materiālu sagatavoja bibliotekāre Edīte Gīme. Foto: Gunita Urbāne, Ieva Benefelde​. […]

Vairāk…

9. novembrī tehnikumā notika seminārs par atbildīgu pārtikas patēriņu un atkritumos nonākušās pārtikas daudzuma samazināšanu. Semināru organizēja biedrība “homo ecos:” Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētā projekta “Dalīsim brālīgi?” ietvaros. Par pārtikas ražošanas ietekmi uz vidi un iespējām samazināt atkritumos nonākošās pārtikas daudzumu stāstīja kafejnīcas “Austra” šefpavāre Rūta Rietuma. Kas mainītos ēšanas paradumos, ja skolu pavāri organizētu Vairāk […]

Vairāk…

31.grupas mācību komandējums uz Kandavu kafejnīcu ,,Ieviņa,, un Pūres šokolādes muzeju ar meistarklasi. un tas notika 9. novembrī  […]

Vairāk…

9.novembrī tehnikuma Vēstures studijas dalībnieki tuvojošās Lāčplēša dienas ieskaņās vadīja nodarbības tehnikuma 1. kursa audzēkņiem par tēmu ”Lāčplēša diena”. Nodarbību vadītājus sagatavoja skolotāja Gunita Meiere Nodarbības vadīja Kintija Liepiņa, Megija Valkovska – 10.grupā, Sindija Poga, Anete Baldiņa – 23.grupā, Inguss Grudulis, Samanta Caunīte – 16.grupā, Sindija Irbe, Beate Boguža – 21.grupā, Rita Hamstere, Rebeka Rozenberga, Vairāk […]

Vairāk…

8. novembrī tehnikuma 11.grupas audzēkne Simona Kopštāle un 27. grupas audzēknis Mārtiņš Lūciņš piedalījās jauno bārmeņu konkursā “Junior Monin Cup’ 2018”, kurš norisinājās Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā. Konkursantiem bija jāpagatavo bezalkoholiskais kokteilis 3 porcijās. 23 konkursantu vidū M.Lūciņš ieguva 5.vietu! Audzēkņus konkursam sagatavoja skolotāja Dace Šēna. Apsveicam un lepojamies! Materiālu sagatavoja skolotāja Zanda Vairāk […]

Vairāk…

8.novembrī autotransporta nodaļas audzēkņi tikās ar tehnikuma absolventiem Māri Rozentālu un Oskaru Martužānu, Latvijas spēkavīriem. Tikšanās laikā absolventi kavējās atmiņās gan par laiku, kad paši mācījās tehnikumā, gan rosināja audzēkņus mācīties svešvalodas un nodarboties ar sportu. Māris Rozentāls (iesaka SuperMario), diplomēts galdnieks, ir divkārtējs Pasaules Spēkavīru čempionāta 3. vietas ieguvējs svara kategorijā līdz 105 kg, Vairāk […]

Vairāk…

2019. gada 7. novembrī apritēs 140 gadu, kopš dzimis latviešu dzejnieks, prozaiķis un politiķis Kārlis Skalbe, kura vārdi „Tēvzemei un Brīvībai” rotā latviešu tautas brīvības simbolu – Brīvības pieminekli. Godinot Kārļa Skalbes devumu latviešu kultūrā, PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Kuldīgas novada Latviešu valodas un Vairāk […]

Vairāk…

5.-6. novembrī, 2018 sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru tika īstenots ( ESF projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” ietvaros ) profesionālās pilnveides seminārs prakšu vadītājiem un pedagogiem  tūrisma  nozarē “Aktīvais tūrisms uzņēmējdarbības attīstībā”. Fotomirkļi no semināra – Vidzemes augstskolas eksperta  I.Ābola lekcija; Lietuvas Etnokosmoloģijas centra Moletos eksperta Edgaras Zaronskis prezentācija; Vairāk […]

Vairāk…

4. novembrī skolotāja Zanda Šlegelmilha piedalījās Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas metodiskajā seminārā, kas notika O.Vācieša muzejā. Pirms semināra dalībnieki devās ekskursijā pa J. Akuratera renovēto muzeju. Seminārā tika pārrunātas mācību gada aktualitātes. Latviešu valodas standarta un programmu projekta izstrādes eksperte Ance Jaks iepazīstināja ar latviešu valodas mācību satura konceptuālajām izmaiņām standartā un programmās: Vairāk […]

Vairāk…

9.novembrī Liepājā jau 13.reizi notika tradicionālā “Lāčplēša balvas” izcīņa Liepājas pilsētas izglītības iestāžu un jaunsargu komandām. Sacensībās piedalījās arī Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma jaunsargu komanda – Elans Kairis (20.gr.), Rimants Augusts Gedgauds un Krišs Šmits (19.gr.), Amīna Sņegova (23.gr.), Liene Vīķe (10.gr.), Miks Orlovs (8.gr.) un Ričards Rudziks (11.gr.) – instruktora Henrija Liepājnieka vadībā. Vairāk […]

Vairāk…

3. novembrī Latvijas svētku mēneša- novembra- noskaņās un konstruktīvās pārdomās par jauno izglītības satura projektu un mācību jomu standartiem Rīgas Franču liceja rekonstruētajā ēkā Valdemāra ielā 48 notika latviešu valodas un literatūras skolotāju tikšanās, t.sk. tehnikuma latviešu valodas un literatūras skolotāja Zanda Šlegelmilha. Laipni iepazīstināti ar liceja telpām un moderno infrastuktūru, asociācijas biedri 4 stundas intensīvi Vairāk […]

Vairāk…

2.novembrī par godu Lāčplēša dienai norisinājās virves vilkšanas sacensības. Tajās notika sīva cīņa starp Kuldīgas jaunsargiem, Kuldīgas 2. vidusskolu un Kuldīgas Centra vidusskolu. Vietu kopsavilkums:1.vieta – Kuldīgas jaunsargi,2.vieta – Kuldīgas 2. vidusskola,3.vieta – Kuldīgas Centra vidusskola.Kuldīgas jaunsargu komandā startēja tehnikuma 1. kursa 20.grupas audzēknis Elans Kairis! Lepojamies! […]

Vairāk…

2.novembrī 3. un 6.grupas audzēkņi kopā ar skolotāju Lieni Peniķi un direktores vietnieci audzināšanas darbā aktīvi iesaistījās tehnikuma izrotāšanā un telpu sagatavošanā valsts svētkiem. Materiālu sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha […]

Vairāk…

1.novembrī 15 tehnikuma pedagogi piedalījās kursos “Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi”. Kursi notika Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) īstenotā projekta “Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumi” ietvaros, un tos profesionāli novadīja pasniedzēja Aija Virse. Materiālu sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha. […]

Vairāk…

Novembrī mācības uzsāka un janvārī pabeidza ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 3. kārtas izglītojamie neformālās izglītības programmā “Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā”. 44 stundu programmu pie skolotājām Anitas Bērziņas un Vitas Strautiņas apguva 7 audzēknes no Jaunpils un Saldus novada. Programmā iekļautas nodarbības sorbetu gatavošanā, Sous Vide un Termomix tehnikā Vairāk […]

Vairāk…

25.oktobrī tehnikuma ēdināšanas pakalpojumu nodaļas 14. grupas audzēkņi kopā ar skolotāju Daci Šēnu devās mācību ekskursijā, kuras ietvaros apmeklēja meistarklasi kafijas grauzdētavā “Andrito”. Kafijas meistarklasē Andris Petkēvičs dalījās ar savām zināšanām par kafijas audzēšanu, pārstrādi, grauzdēšanu un pagatavošanu, lai varētu iepazīt katra šī procesa ietekmi uz kafijas kvalitāti. Meistarklasē tika demonstrētas vairākas pagatavošanas metodes, un tehnikuma Vairāk […]

Vairāk…

Tehnikuma jaunieši aktīvi piedalījās kulinārijas mantojumam veltītā erudīcijas spēlē “Literatūras garša”, reģistrējoties kā Kuldīgas Galvenās bibliotēkas lasītāji. No 15. oktobra līdz 4. novembrim audzēkņi meklēja latviešu rakstnieku darbos minētus ēdienus un dzērienus. Visvairāk punktu spēlē ieguva tehnikuma audzēkņi Aigars Magass, Daniela Cēberga, Rita Hamstere, Kitija Jērāne, Deina Daniela Dzirko, Aiva Ozola, Daniela Freiberga, Rebeka Rozenberga, Vairāk […]

Vairāk…

3. novembrī skaistumkopšanas nodaļas 25., 26., 29.un 35.grupu studentes piedalījās mācību eksursijā uz “Hotel “Jūrmala SPA”” un uz starptautisko skaistumkopšanas izstādi “Baltic Beauty”  Ķīpsalas izstāžu zālē. Ekskursijas laikā studentes iepazinās ar reālu darba vidi , darba apstākļiem, darba organizāciju “Hotel “Jūrmala SPA” .Savukārt  izstādē “Baltic Beauty”  studentes  apskatīja jaunākās  aparāttehnoloģijas skaistumkopšanas nozarē,  dažādu firmu ražotos ķermeņa Vairāk […]

Vairāk…

VISC projekta Nr.8.5.3.”Pārtikas produktu ražotāju un ēdināšanas nozares pedagogu un prakšu vadītāju  seminārs” 2.- 3. novembrī, 2017′ tehnikumā  Nykobingas(Falsten) profesionālās izglītības centra projektu departamenta direktors Svend Eric Jessen un Claus Brandt Kristensen no Dānijas pirmajā pieredzes apmaiņas vizītē mūsu tehnikumā, piedaloties Pārtikas produktu ražotāju seminārā. Zinātņu profesors J. Zutis vada lekciju “Jaunākais gaļas ieguves un Vairāk […]

Vairāk…

2.novembrī Kuldīgas Mākslas namā 4. un 15.a grupas audzēkņi kopā ar skolotāju Zandu Šlegelmilhu piedalījās sarunās ar Latvijas apceļotāju, rakstnieku un dzejnieku Rimantu Ziedoni. R.Ziedonis pastastīja gan par savām žurnālista gaitām, gan Austrālijas un Latgales apceļošanu, gan sniedza ieskatu dokumentālajā prozā.Materiālu sagatavoja skolotaja Zanda Šlegelmilha. […]

Vairāk…

Paneļdiskusijā kopā ar ministriem un uzņēmējiem , 2.persona no labās puses – tehnikuma studente Katrīna […]

Vairāk…

31.oktobrī agri no rīta tūrisma konsultantu grupu audzēkņi no 13.,16. un 22.grupas devās mācību ekskursijā uz Vidzemi. Pirmais pietur punkts bija Cēsu novada „Rakšos”, kur lauku zoo var redzēt kamieļus, lamas, kaziņas un trušus. Ne tikai paskatīties, bet arī uzzināt par šī tūrisma objekta darbību izdevās atraktīvā gida (oranžā vējjakā, kurš arī automehāniķis) vadībā. Pēc Vairāk […]

Vairāk…

2017. gada 28 oktobrī “Leģendu nakts’’ ietvaros Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma topošie Tūrisma informācijas konsultanti apmeklēja divas muižas. Dzērves muižu, kurā jau 96. gadus saimnieko Dzērves pamatskolas audzēkņi un pedagogi. Mums bija iespēja piedalīties orientēšanās spēlē sveču gaismā, klausīties leģendas un spoku stāstus, dziedāt, rakstīt at tinti un nobaudīt īpašo barona tēju. Pēc tam Vairāk […]

Vairāk…

27. oktobrī tehnikumā notika Kurzemes plānošanas reģiona seminārs „Kā paaugstināt projekta „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” izmantošanas iespējas?” pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoriem. Seminārā Dr.paed. Ingrīda Muraškovska, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas izglītības eksperte, iepazīstināja ar projekta „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” sniegtajām iespējām strādājošajiem. Savukārt tehnikuma direktore Dace Cine stāstīja par tehnikumu. Koordinatore Zanda Šlegelmilha iepazīstināja semināra dalībniekus ar mācību Vairāk […]

Vairāk…

27. oktobrī Kuldīgas Jauniešu mājā norisinājās pasākums “Labāko skolēnu un interešu izglītības skolotāju pieņemšana pie Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra direktores”, kurā tika teikts paldies skolēniem un viņu skolotājiem par sasniegumiem 2016./2017. mācību gadā. Pasākumā 6 jauniešiem tika pasniegti apliecinājumi par brīvprātīgā darba veikšanu Kuldīgas novadā. Apliecinājumu saņēma arī tehnikuma 16.grupasaudzēkne Dana Korņejeva, kura nostrādājusi vairāk nekā 60 darba stundas. Lepojamies! […]

Vairāk…

18.oktobrī tehnikuma ēdināšanas pakalpojumu nodaļas 12. grupas audzēkņi kopā ar skolotājām Ievu Misāni un Agru Kalniņu devās mācību ekskursijā, kuras ietvaros apmeklēja SIA “Augļu serviss”, kafijas grauzdētavu “Andrito”, SIA “Gemoss”, “Radisson Blu Elizabete Hotel”, kur iepazinās ar uzņēmumu darbības virzieniem, darba iespējām nākotnē, uzdodot sev interesējošos jautājumus.Ekskursijas noslēgumā tehnikuma jaunieši programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros Vairāk […]

Vairāk…

18.oktobrī tehnikumā notika Arodiņa svētki’ 2018. Uz svētkiem bija aicināti visi pirmkursnieki, viņus sveica gan tehnikuma direktores vietniece audzināšanas darbā Gunita Urbāne, gan Arodiņa kungs. Arodiņš bija sagatavojis pirmkursniekiem arī vairākus āķīgus jautājumus par tehnikumu, uz kuriem, pareizi atbildot, varēja iegūt pārsteiguma balvas. Arodiņš bija sagatavojis informāciju par jaunajiem studentiem- kādi ir populārākie vārdi pirmkursniekiem, Vairāk […]

Vairāk…

17. oktobrī tehnikuma direktore Dace Cine kopā ar tehnikuma sadarbības partneri, Rīgas Tehniskās universitātes profesori Alīdu Zigmundi piedalījās seminārā “Sadarbība inovācijām un ilgtspējīgai attīstībai: profesionālās izglītības loma modernā izglītības vidē” PIKC Jelgavas Tehnikumā, kurā profesionālo izglītības iestāžu un koledžu vadītāji, uzņēmēji, augstskolu pārstāvji, valsts un pašvaldības iestāžu darbinieki un citi eksperti diskutēja par sadarbību un Vairāk […]

Vairāk…

17.oktobrī tehnikuma autotransporta nodaļas 7. un 15.b grupas audzēkņi kopā ar audzinātājām Zandu Šlegelmilhu un Inesi Kļaviņu devās mācību ekskursijā, kuras ietvaros apmeklēja Ādažu militāro bāzi. Topošajiem automehāniķiem bija iespēja uzzināt vairāk par militārās karjeras iespējām pēc tehnikuma absolvēšanas, par bāzē izvietotajām vienībām, tostarp NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupu, un to uzdevumiem.Jauniešiem bija iespējams tikties Vairāk […]

Vairāk…

10. oktobrī tehnikumā risinājās Pasaules lielākā stunda 6.grupas audzēkņiem. Pasaules lielākajā stundā, kuru vadīja skolotāja Guna Bergmane un kuras tēma bija “Mazo ķermeņu izmēru noteikšana” jaunieši mērīja pupiņas, zirņus u.c., izmantojot bīdmēru un pēc formulas aprēķinot to skaitu 0,5 l burkā, pēc darba pārliecinoties par mērījumu precizitāti, pārskaitot zirņus. Materiālu sagatavoja UNESCO ASP koordinatore tehnikumā Zanda Vairāk […]

Vairāk…

10. oktobrī tehnikumā UNESCO nedēļas un Karjeras nedēļas ietvaros notika karjeras izglītības pasākums „Izstāsti mantojumu!” Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 1.klases skolēniem (audzinātājaAina Tovstuļaka). UNESCO nedēļā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicināja ikvienu atrast mantojuma stāstu savā ģimenē vai apkaimē, lai iemūžinātu to klausāmā, skatāmā vai lasāmā veidā un dalītos stāstā ar citiem. Tādēļ vispirms Vairāk […]

Vairāk…

8.oktobrī tehnikuma skolotājas Zanda Šlegelmilha, Agra Kalniņa un Inese Baumane piedalījās konferencē “Kurzemes izlokšņu daudzveidība” Alsungā, kuru organizēja biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” 8.oktobrī tehnikuma skolotājas Zanda Šlegelmilha, Agra Kalniņa un Inese Baumane piedalījās konferencē “Kurzemes izlokšņu daudzveidība” Alsungā, kuru organizēja biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti””. Biedrības vadītāja Dace Martinova uzsvēra: “Vietējās kopienas valoda (izloksne) Vairāk […]

Vairāk…

5. oktobrī tehnikuma audzēknes Kintija Liepiņa, Megija Valkovska un Juta Beitāne kopā ar skolotāju Lieni Peniķi piedalījās UNESCO LNK organizētā mantojuma izglītības pilotprojekta “Jauno mantotāju skola” pirmajā nodarbībā. Nodarbībā notika ievadlekcija “Rīgas vēsturiskais centrs un tā vērtības kā UNESCO Pasaules mantojuma vieta”, ko vadīja arhitekte Ilze Mekša. Pēc lekcijas nodarbības dalībnieki devās arhitekta Arta Zvirgzdiņa Vairāk […]

Vairāk…

3. oktobrī tehnikumā risinājās Pasaules lielākā stunda 12.grupas audzēkņiem. Pasaules lielākajā stundā, kuru vadīja skolotāja Anita Bērziņa un kuras tēma bija “Atbildīga izvēle: atkritumu samazināšana ēdienu gatavošanā” jaunieši analizēja ēdienu gatavošanas paradumus un pārmērīgu pārtikas atkritumu rašanās iemeslus gan tehnikuma mācību ēdnīcā “Eža kažociņš”, gan ģimenes, gan kopienas, valsts un globālajā līmenī. Īpaša uzmanība stundā tika Vairāk […]

Vairāk…

2. oktobrī tehnikuma skaistumkopšanas pakalpojumu nodaļas audzēknes piedalījās Kuldīgas pašvaldības organizētajā Senioru veselības dienā’ 2018, veica muguras un roku masāžas, lakoja nagus un veica parafīna vanniņas rokām. Paldies 25. un 26. grupas audzēknēm un skolotājai Katrīnai Spuleniecei-Aišpurei! Foto: Antra Grīnberga un Katrīna Spuleniece-Aišpure. […]

Vairāk…

Septembrī tehnikumā atsācis darboties pulciņš “Mazo zellīšu kokapstrādes skola”, kuru finansē Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs, un šogad to vadīs skolotājs Pēteris Zāģeris. Kā norāda skolotājs, nodarbībās vēl tiek gaidīti pamatskolēni (7-15 gadus veci), kuri vēlas apgūt pirmās iemaņas kokapstrādē. Pulciņa nodabības notiek katru trešdienu no plkst. 16.00 līd 18.00. Veiksmīgu jaunajiem zellīšiem šo Vairāk […]

Vairāk…

28.septembrī notika lauku mācības Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma 1. kursa studentiem, tās tika organizētas sadarbībā ar Zemessardzes 45. nodrošinājuma bataljonu. Mācībās piedalījās arī grupu audzinātājas Liene Peniķe, Sanita Saveļjeva, Zanda Šlegelmilha, Astrīda Zeile, Līga Muceniece, direktores vietniece audzināšanas darbā Gunita Urbāne un politikas un tiesību skolotājs Ojārs Pečulis. Mācību laikā jaunieši iepazinās ar Zemessardzes Vairāk […]

Vairāk…

28. septembrī 3. un 9. grupas audzēkņi kopā ar audzinātājiem Birutu Aišpuri un Andri Ābolu piedalījās UNESCO LNK un RTU organizētajos Zinātnieku nakts pasākumos. Audzēkņi apmeklēja Elektrum Energoefektivitātes centru Jūrmalā, kur piedalījās radošajās darbnīcās, uzzināja informāciju par inovatīvajiem risinājumiem energoefektivitātē, īstenojot interesantus fizikas eksperimentus kopā ar FIZMIX, pārbaudīja savas zināšanas energoefektivitātē un elektrodrošībā.Tālāk ceļš veda Vairāk […]

Vairāk…

23. septembrī tehnikumā notika 1.nodarbība pulciņam “Zellītis virtuvē”, kuru finansē Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs, un šogad to vadīs skolotāja Ieva Misāne. Kā norāda skolotāja, interesentu skaits bijis tik liels, ka nemaz visus nemaz nevarēja uzņemt pulciņā. […]

Vairāk…

Šīs vasaras pašā izskaņā, 29.augustā, tehnikuma skolotājas I.Baumane, Z.Šlegelmilha un E.Gīme piedalījās izbraukuma metodiskajā seminārā Piebalgā profesionālās izglītības iestāžu latviešu valodas un literatūras skolotājiem. […]

Vairāk…