Noslēdzas mācības pieaugušajiem kokrūpniecības nozarē projekta 5.kārtā – KTTT

Noslēdzas mācības pieaugušajiem kokrūpniecības nozarē projekta 5.kārtā

No 2021. gada 13. aprīļa līdz 28. oktobrim tehnikumā ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. kārtas ietvaros 9 izglītojamie apguva profesionālās pilnveides izglītības programmu “Programmvadības (CNC) kokapstrādes darbmašīnu operācijas” (165 stundas, bez priekšzināšanām).

Nodarbības šajā programmā vadīja skolotāji Mārtiņš Mednieks, Pēteris Zāģeris, Jānis Feldbergs un Ēvalds Johansons, kuru vadībā izglītojamie klātienē apguva gan automatizēto projektēšanu, gan datorizētās projektēšanas programmu, gan jaunākās tehnoloģijas u.c., gan praktiski darbojās ar rokas un elektriskajiem instrumentiem. Projekta dalībnieki mācību procesā
programmās “SketchUp” un “Fusion 360” uzrasētos kokizstrādājumus izgatavoja uz CNC. 20.oktobrī izglītojamie veiksmīgi nokārtoja noslēguma pārbaudījumu-eksāmenu un prezentēja pašu rasētos, modelētos un izgatavotos darbus.

Informāciju sagatavoja ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha.