Vēsture – KTTT

Vēsture

 Izglītības un zinātnes ministrijas

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

bijušā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā

vidusskola (no 2008. gada),  

Kuldīgas 78. arodvidusskola (no 1989. gada).

Dibināta 1989. gadā
Atrodas pilsētas centrā, bijušajā Baltijas skolotāju semināra ēku
kompleksā.

Ēka celta 1879. gadā. Ir valsts kultūras nozīmes piemineklis. No 1886. gada uz Kuldīgu pārceļ Baltijas skolotāju semināru. Seminārā gatavoja skolotājus Baltijas guberņu tautskolām.

Kopš 1989. gada šajā ēkā atrodas arodskola.

1924. gada 30. martā bijušā skolotāju semināra ēku iesvēta par Kuldīgas Valsts vidusskolas otro skolas namu. Otrajā skolas namā pāriet sieviešu ģimnāzijas klases. Ar 1928./1929. gadu skola tiek pārdēvēta par Kuldīgas Valsts ģimnāziju. 1931. gada 14. janvārī Izglītības ministrija nodod
nekustamo īpašumu – Baltijas skolotāju semināra ēku Liepājas ielā 31/33 Kuldīgas ģimnāzijai. Te Kuldīgas ģimnāzija, vēlāk Kuldīgas vidusskola, atrodas līdz 1964. gadam.

Baltijas skolotāju semināru beiguši rakstnieki un dzejnieki:

Valdis – Voldemārs Zālītis
Sudrabu Edžus
Otto Grundulis
Vilis Plūdonis

Viļa Plūdoņa dzejolis par Baltijas skolotāju semināru:

Bij’ tālu Ventas krastos putnu ligzda;
Un ligzdā bija pulka jaunu putnu;
Tie visi jutās tā kā viena saime,
Kaut cēlušies no dažādām bij’ malām.