ANO Modelēšanas spēle Igaunijā – KTTT

ANO Modelēšanas spēle Igaunijā

Laikā no 28. aprīļa līdz 1. maijam Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma 24. grupas audzēkņi Evelīna Jankevica un Artūrs Pelčers piedalījās ANO Modelēšanas spēlē Igaunijā, kur kopā ar lietuviešu un igauņu jauniešiem tika meklēti risinājumi nozīmīgiem sabiedrības izaicinājumiem, modelējot dažādas problēmsituācijas starptautisko un diplomātisko attiecību kontekstā.
Evelīna Jankevica darbojas mediju komisijā un viņas problēmraksts par vardarbību ģimenēs pret sievietēm COVID 19 pandēmijas laikā, tika publicēts un izpelnījās atzinību.
Artūrs Pelčers darbojās starptautiskajā tiesā, kas izskatīja Polijas un Baltkrievijas robežjautājumus un bēgļu problēmu.
Darba valoda visas dienas bija angļu valoda.
Audzēkņus pavadīja skolotāja Gunita Meiere.