Kursi studentu līderības prasmju veicināšanā – KTTT

Kursi studentu līderības prasmju veicināšanā

18.04. tehnikuma tūrisma nodaļas skolotāja Zane Lase, projekta Personības attīstība skolas izaugsmei (2020-1-LV01-KA101-077175) ietvaros, devās uz Barselonu, Spānijā, lai apgūtu kursus – studentu līderības prasmju veicināšana.