Mācības pieaugušajiem tūrisma nozarē projekta 5.kārtā – KTTT

Mācības pieaugušajiem tūrisma nozarē projekta 5.kārtā

2021.gada 9. jūnijā tehnikumā ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. kārtas ietvaros 4 izglītojamie atsāka profesionālās pilnveides programmas “Latviska arhitektūra, interjers un ainava lauku tūrisma uzņēmējiem” (160 stundas, bez priekšzināšanām) praktiskās daļas apguvi klātienē. Nodarbības šajā programmā vada skolotāji Evita Pētersone, Inga Pūce, Elita Asne, Ineta Butāne un Solveiga Zīle, kuru vadībā izglītojamie no Aizputes un Kuldīgas novada apgūst latviskās krāsas, interjera un arhitektūras pamatus, dārzu ierīkošanu u.c. Vairāk par mūžizglītības iespējām uzzini šeit – http://www.kuldigastehnikums.lv/muzizglitiba/