Grāmatas “Pro Patria- V” atvēršanas svētki – KTTT

Grāmatas “Pro Patria- V” atvēršanas svētki

  1. maijā jaunatnes radošā vārda un koka mākslas simpozija „Sirdsvārdi Latvijai” ietvaros notika grāmatas “Pro Patria- V” (Par Tēvzemi) atvēršanas svētki. Šajā grāmatā apkopoti iepriekšējā konkursa, kas bija veltīts rakstnieka E. Virzas 135. jubilejai, dalībnieku darbi. Grāmatas atvēršanas svētkos piedalījās rakstnieka E.Virzas mazmeita Anna Žīgure un mazmazmeita Diāna Jance, kuras sveica jaunos literātus, uzaicināja konkursa laureātus uz Muzeja nakts pasākumu “Billītēs” un vēlēja jauniešiem, lai radošās ieceres nebeidzas.

Ierosme izdot konkursa darbus grāmatā pieder Rīgas Tehniskās universitātes profesorei Alīdai Zigmundei, kas grāmatas atvēršanas svētkos uzrunāja jaunos autorus un vēlēja viņiem saglabāt dzimtenes mīlestību un radošo dzirksti. Grāmatu, skanot dziesmai “Karogs”, atvēra mecenāte A.Zigmunde, Anna Žīgure un skolotāja Zanda Šlegelmilha. Visus pasākuma dalībniekus sveica arī tehnikuma direktore Dace Cine, īpašu paldies sakot un dāvinot zelta zīmogpildspalvas skolotājiem, kuru audzēkņu darbi ir visās piecās grāmatās “Pro Patria”- Rutai Balodei, Inesei Kaupužai no Ogres tehnikuma, Nellijai Liepiņai no Rīgas Mākslas un modes tehnikuma, Ilzei Robertai no Kuldīgas Centra vidusskolas, Inesei Baumanei un Zandai Šlegelmilhai no Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma.

Grāmatas izdotas sadarbībā ar Liepājas Universitātes izdevniecības “LiepA” vadītāju Ingu Ronči un tiks dāvinātas visiem konkursa dalībniekiem un viņu skolotājiem. Grāmata veidota kā mācību līdzeklis un izdota 280 eksemplāros par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma līdzekļiem.

Materiālu sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha.