Noslēgusies datpratībai veltītā Pasaules lielākā mācību stunda – KTTT

Noslēgusies datpratībai veltītā Pasaules lielākā mācību stunda

7.decembrī Latvijā noslēdzās starptautiskā izglītības akcija “Pasaules lielākā mācību stunda 2023”. Akcija kopumā tika aizvadīta vairāk nekā simts pasaules valstīs. Šogad izglītības iestāžu audzēkņi bija aicināti pievērsties ilgtspējīgas attīstības mērķu izzināšanai un kļūt par faktu meistariem. Šogad sešpadsmit skolās dažādās Latvijas vietās – Kuldīgā, Priekulē, Jūrmalā, Rīgā, Brocēnos, Saldū, Vecumniekos, Limbažos, Cēsīs, Jēkabpilī, Riebiņos, Rēzeknē, Daugavpilī – Pasaules lielākajā mācību stundā ilgtspējīgas attīstības mērķu izzināšanai un kļūšanai par faktu meistariem pievērsās kopumā 32 klases, tostarp UNESCO Asociēto skolu tīkla dalībskolu pārstāvji. Akcijā piedalījās arī Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma skolotāja Gunita Meiere, kura kopā ar 15.a grupas audzēkņiem ģeogrāfijas stundās pētīja 17 ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus Pasaules lielākās mācību stundas plāni ir atrodami un lejuplādējami šeit: https://www.unesco.lv/lv/pasaules-lielaka-macibu-stunda. Pasaules lielākā mācību stunda katru gadu simboliski iezīmē dienu – 25. septembri, kad ANO valstis kopīgi apņēmās sasniegt 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķus. Stundas mērķis ir iepazīstināt gan bērnus un jauniešus, gan pieaugušos ar globālajiem mērķiem un iesaistīt ikvienu to sasniegšanā un īstenošanā. Pasaules lielākajā mācību stundā ik gadu tiek padziļināti aplūkota kāda no ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķos izceltajām pasaules problēmām, kurām kopīgi tiek meklēti risinājumi.
Informāciju sagatavoja skolotāja Z.Šlegelmilha.