Akcijas “Pasaules lielākā mācību stunda” noslēgums – KTTT

Akcijas “Pasaules lielākā mācību stunda” noslēgums

22. novembrī skolotājas Gita Arājuma un Guna Bergmane piedalījās starptautiskās izglītības akcijas “Pasaules lielākā mācību stunda 2019” nos…lēguma pasākumā.Tas notika Globālās izglītības dienā Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, kur norisinājās daudzveidīgas aktivitātes – paneļdiskusija, pieredzes apmaiņas nodarbība un radošās darbnīcas.

Atziņas par izglītību ilgtspējīgai attīstībai
Šī gada Globālās izglītības diena Latvijas Universitātē sasaucās ar Pasaules lielākās mācību stundas gada tēmu un aicināja domāt, kādu pasauli vēlamies 2030. gadā, tādēļ ievada uzrunās Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne profesore Malgožata Raščevska atbildēja uz jautājumu, kādu skolotāju vēlamies 2030. gadā, savukārt Izglītības un zinātnes ministra biroja vadītāja Ineta Kristovska runāja par izglītības vīziju 2030. gadam, turpretī Izglītības iniciatīvu centra direktore Daiga Zaķe iezīmēja nākotnes sabiedrības izaicinājumus. Uzrunās tika uzsvērta nepieciešamība sadarboties, mācīties visu mūžu un spēt pielāgoties mainīgajam laikam.

Paneļdiskusija, kurā piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas, Izglītības kvalitātes valsts dienesta, Pārresoru koordinācijas centra, Vides izglītības fonda Ekoskolu programmas un Izglītības iniciatīvu centra pārstāvji, notika diskusijas par to, vai Latvijas izglītības mērķi sasaucas ar Ilgtspējīgas attīstības mērķos ietvertajām tēmām, ko saprotam ar terminu “kvalitatīva izglītība” un kas nepieciešams skolotājam, lai sagatavotos projekta “Skola 2030” – satura reformas īstenošanai. Diskusijas dalībnieki uzsvēra, ka pilnīgu kompetenci kādā jomā sasniegt ir grūti un vienmēr būs vieta pilnveidei, bet jārunā par skolotājiem kā profesionāļiem, kas ir gatavi prasmes pilnveidot un nebaidīties no pārmaiņām. Izglītības ilgtspējīgai attīstībai kontekstā tika uzsvērta rīcības nozīme: jau šobrīd mums ir pieejama informācija par nozīmīgiem pasaules izaicinājumiem videi, sabiedrībai, ekonomikai, aizvien biežāk jūtam, kā mūsu izvēles ietekmē norises pasaulē un ir izveidojusies arī emocionāla saikne, taču ir jāsper nākamais solis – aktīvi jārīkojas, lai veidotu pasauli, kādu vēlamies 2030. gadā.

Šogad Pasaules lielākā mācību stunda aicināja domāt par planētas un cilvēces ilgtspējīgu attīstību un vīziju nākotnei, uzsvaru liekot uz Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, taisnīgas sabiedrības veidošanu un bioloģisko daudzveidību kā dabas ilgtspējas pamatu. Atzīmējot Bērnu tiesību konvencijas 30. gadadienu, viena no nodarbībām mudināja domāt par bērnu tiesībām uz pilnvērtīgu bērnības laiku.

Dalīšanās pieredzē “ātrajos randiņos”
Pasaules lielākās mācību stundas pieredze šoreiz tika nodota “ātrajos randiņos”, kuros Latvijas Universitātes studentiem bija iespēja satikt akcijas dalībniekus, iepazīties ar Pasaules lielākajā mācību stundā izmantotajiem mācību materiāliem, stundas rezultātiem un citu vērtīgu pieredzi. “Kārtējo reizi pārliecinājos, cik talantīgi ir skolotāji un ka ir iespēja vienā stundā apgūt vairāku priekšmetu vielu,” tā komentēja kāds students. “Mums ir tik daudz radošu un ilgtspējīgi domājošu skolotāju. Forši! Ļoti ceru, ka ieguldītais laiks, enerģija un iedvesma ilgtermiņā atmaksāsies gan skolēnu dzīvesveidā, gan pedagogu algu paaugstinājumā,” minēja nodarbības dalībnieks. “Kompetenču izglītība jau darbojas! Mēs visi esam zinoši, kompetenti, vislabākie! Guvu daudz ideju darbam!” izteicās kāds cits klātesošais.

Pasaules lielākās mācību stundas nodarbības noslēgumā visi kopā vizualizējām pasauli, kādā vēlētos dzīvot 2030. gadā. Drosmīgākie semināra dalībnieki apņēmās rīkoties, lai šo pasauli sasniegtu, tostarp saudzēt dabu, radīt mazāk atkritumu, sakopt pēc sevis uzreiz un mazlietiņ vēl, iestādīt daudz koku, dzīvot veselīgi, cienīt sevi un ikvienu, pieņemt dažādo, smaidīt un sadarboties, godprātīgi strādāt un visu darīt no sirds, domāt, lai darbi būtu ar lielāku jēgu, iedvesmot citus un iedvesmoties no citiem, pozitīvi stāstīt par izglītību, kopumā dzīvot pozitīvi un priecāties par jebkuru mirkli.

Globālās izglītības dienas noslēgumā skolotājiem, studentiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem bija iespēja piedalīties divās darbnīcās, kuras vadīja Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes mācībspēki un LAPSA biedri – “Mācīsimies kopā pilsoniskās atbildības veicināšanai”un “Atpazīsti izglītības sistēmu!”.

Pasākuma programmu nodrošināja Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes mācībspēki. To organizēja LU PPMF, UNESCO LNK, LAPSA, Izglītības iniciatīvu centrs, projekts Bridge47. Pasākumu atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrija.

Plašāk par akcijas norisi Latvijā var uzzināt: https://www.facebook.com/PasaulesStunda.

Informāciju sagatavoja
Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante un KTTT skolotāja Zanda Šlegelmilha.