Pasaules lielākā mācību stunda tehnikumā – KTTT

Pasaules lielākā mācību stunda tehnikumā

24. oktobrī tehnikumā risinājās Pasaules lielākā macību stunda- fizikas, matemātikas, dabaszinību un audzināšanas sintēzes stunda par tēmu “…Dažādu materiālu ietekme uz ūdenstilpņu vidi”- 1.grupas audzēkņiem. Pasaules lielākajā mācību stundā, kuru vadīja skolotājas Gita Arājuma un Guna Bergmane, īpaša uzmanība stundā tika pievērsta 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM), kurus 2015. gadā ANO Ģenerālā asambleja ietvēra rezolūcijā “Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam” (neoficiāls biedrības LAPAS tulk.). Nodarbības mērķis: dažādot mācību metodes vielas blīvumu aprēķināšanā un analizēt problēmsituāciju, izmantojot matemātikas un fizikas zināšanas.

Stundas laikā audzēkņi noteica 5 prizmu izmērus, izmantojot digitālo bīdmēru, aprēķināja prizmu tilpumus, izmantojot matemātikas formulas, aprēķināja doto vielu blīvumus un novērtēt peldēšanas vai grimšanas iespējas, kā arī analizēja problēmsituāciju un novērtēja dažādu materiālu ietekmi uz ūdenskrātuvju vidi. Stundas nobeigumā diskutēja par vides piesārņojamu, globālo sasilšanu, bioloģisko daudzveidību u.c. jautājumiem, kuri radās, analizējot problēmsituāciju, viedokļu izteikšanas gaitā. Skolotājas un audzēkņi jauniegūtās zināšanas par Ilgtspējīgas attīstības mērķiem nostiprināja, aizpildot savu globālo mērķu pasi.

Akciju Latvijā organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, to atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, kā arī nevalstiskās organizācijas, tostarp Latvijas platforma attīstības sadarbībai, Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija, Vides izglītības fonda Ekoskolu programma u.c.

Stunda atzīmēta arī arī globālajā kartē, skatīt šeit:
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html

Ar akcijas materiāliem angļu valodā iespējams iepazīties mājas lapā World’s Largest Lesson.

Materiālu sagatavoja UNESCO ASP koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha.
#PasaulesStunda
#TheWorldsLargestLesson