Seminārs pieaugušo izglītotājiem – KTTT

Seminārs pieaugušo izglītotājiem

6. februārī tehnikuma metodiķe Katrīna Spuleniece-Aišpure un nodarbināto personu mūžizglītības jomas vadītāja Zanda Šlegelmilha piedalījās K…urzemes reģiona pieaugušo izglītotāju seminārā “Attīstām sadarbību, piedāvājumu, iesaisti”, kas risinājās Saldus tehnikumā. Semināra mērķis bija rast idejas pieaugušo izglītības attīstībai Kurzemes reģionā, veicinot iesaistīto pušu aktivitāti un sadarbību. Seminārā bija iespēja iepazīties ar iesaistīto pušu viedokļiem, grupu darbā veidot priekšlikumus sadarbības attīstībai ar LM un NVA un darbnīcā gūt praktiskus padomus pieaugušo motivēšanai.

Seminārs tika organizēts IZM īstenotā projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” ietvaros.

Informāciju sagatavoja nodarbināto personu mūžizglītības jomas vadītāja Zanda Šlegelmilha.