Iespēja doties Erasmus+ praksē 2021./2022. mācību gadā – KTTT

Iespēja doties Erasmus+ praksē 2021./2022. mācību gadā

Vai zināji, ka Erasmus+ prakse ir lieliska iespēja gūt praktisku pieredzi, strādāt starptautiskā vidē, uzlabot komunikācijas spējas un svešvalodu zināšanas, iepazīt kultūras, gūt motivāciju un pārliecību par savām spējām?

 
PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums piedāvā iespēju visu tehnikumā apgūstamo profesiju audzēkņiem un nesenajiem absolventiem* praktizēties, Eiropas Savienības ERASMUS+ projekta ietvaros, Igaunijas, Lietuvas, Īrijas, Itālijas, Portugāles, Slovākijas, Somijas, Vācijas, Zviedrijas un Dānijas uzņēmumos 2021./2022. mācību gadā.
 
Projekts apmaksā ceļa izdevumus, apdrošināšanu, uzturēšanās un naktsmītņu izdevumus.
 
Pieteikums jāiesniedz projektu vadītājai (klātienē vai e-pastā) līdz šī gada 1. oktobrim pulksten 16:oo, pievienojot šādus dokumentus:
  • Iesniegumu (formu var lejuplādēt mykoob, sadaļā “faili”),
  • Vecāku/aizbildņu (neatkarīgi no kandidāta vecuma) iesniegumu par audzēkņa vēlēšanos piedalīties starptautiskā projektā (formu var lejuplādēt mykoob, sadaļā “faili”),
  • CV,
  • Motivācijas vēstuli (angļu valodā) adresētu tehnikuma direktorei,
  • Kandidāta pases (vai ID apliecības) kopiju.
Vairāk informācijas meklē tehnikumā pie projektu ziņojumu dēļa, grupas audzinātāja vai projektu vadītājas.
*Absolventi praksē var doties gadu pēc tehnikuma absolvēšanas.