Praktikums Maņģenes dabas lieguma purvā – KTTT

Praktikums Maņģenes dabas lieguma purvā

13.05.2021. praktikums Maņģenes dabas lieguma purvā “Dabaszinības , ģeogrāfijas un tūrisma pakalpojumu izglītības programmu sinerģija” Latvijas profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem.