Mācības pieaugušajiem tūrisma nozarē projekta 5.kārtā – KTTT

Mācības pieaugušajiem tūrisma nozarē projekta 5.kārtā

2021.gada 5. jūnijā tehnikumā ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. kārtas ietvaros izglītojamie atsāka profesionālās pilnveides programmas “Tūrisma produktu izstrāde” (160 stundas, bez priekšzināšanām) praktiskās daļas apguvi klātienē. Programmu pie skolotājiem Vijas Zariņas, Ivetas Rogas, Daces Cines, Aivara Varņecka, Ēvalda Johansona, Anetes Puriņas, Zanes Lases, Elīnas Gailes sadarbībā ar Rojas novada pašvaldību un Rojas vidusskolu apgūst audzēknes no Rojas novada. Programmā iekļautas nodarbības aktīvajā tūrismā, veselības tūrismā, viesmīlībā, profesionālajā svešvalodā u.c.

Materiālu sagatavoja ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha.