Erasmus+ valorizācijas seminārs – KTTT

Erasmus+ valorizācijas seminārs

30.janvārī notika Erasmus+ projektu seminārs, kur mūsu audzēkņi, kuri 1.semestrī pabija praksēs Austrijā, Vācijā, Spānijā un Īrijā projektos Nr.2023-1-LV01-KA121-VET-000116802 un Nr.2022-1-LV01-KA121-VET-000063862, dalījās ar savu pieredzi.
Paldies viņiem!
Noslēgumā ar savu pieredzi ārvalstu projektos dalījās Niks D. Andžāns, starpniekorganizācijas pārstāvis no Portsmutas, UK.