Tehnikuma audzēkņu vecāku konference – KTTT

Tehnikuma audzēkņu vecāku konference

29. februārī tehnikumā notika vecāku konference. Vecāki varēja iepazīties ar lekciju “21. gadsimta komunikācijas riski”, ko vadīja Latvijas …drošāka interneta centra Vēstnešu programmas koordinatore Sandra Magrina. Skolas administrācija iepazīstināja ar darbu tehnikumā, iespējām, plānotajiem darbiem, audzēkņu sasniegumiem un tehnikuma starptautisko sadarbību. Audzēkņu vecākiem bija iespēja tikties ar skolas pedagogiem un grupu audzinātājiem un uzdot sev interesējošus jautājumus. Ar lepnumu varam teikt, ka mūsu tehnikuma viena no vislielākajām vērtībām ir mūsu audzēkņi. Liels paldies Sindijai Sabīnei Pogai, korim un deju kolektīvam par vecāku konferences atklāšanu!