Noslēdzas mācības pieaugušajiem tūrisma nozarē projekta 5.kārtā – KTTT

Noslēdzas mācības pieaugušajiem tūrisma nozarē projekta 5.kārtā

No 2021. gada 14. aprīļa līdz 28.oktobrim tehnikumā ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. kārtas ietvaros 4 izglītojamie apguva profesionālās pilnveides izglītības programmu “Latviska arhitektūra, interjers un ainava lauku tūrisma uzņēmējiem”. 160 stundu programmu pie skolotājiem Elitas Asnes, Zanes Lases, Evitas Pētersones, Solveigas Zīles, Ingas Pūces un Jura Lipšņa apguva audzēkņi no Kuldīgas novada un Dienvidkurzemes novada. Praktiskos darbus apstādījumu veidošanā izglītojamie apguva saimniecībā “Lazdkalni”.
Mācību procesa ietvaros projekta dalībnieki veidoja interjera priekšmetus, izstrādāja teritorijas ainavas labiekārtošanas plānu un analizēja sava uzņēmuma izveidošanas un attīstības iespējas. Izglītojamie devās arī izbraukuma nodarbībās uz vairākiem Kurzemes dārziem un tūrisma objektiem (piemēram, peoniju dārzu “Ziedoņi”, Cīravas Rododendru dārzu, Ģirta Brumsona mākslas parku Aizputē u.c.), lai gūtu jaunus iespaidus dārzu ierīkošanā, pilnveidotu zināšanas un apmainītos ar biznesa idejām. Nodarbībās izglītojamie varēja noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus gan par kolekciju veidošanu, gan dārzu ierīkošanu, gan atbilstošo augu izvēli u.tml.

Materiālu sagatavoja ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha.