Didactics in VET in the Digital Era (DiVitDE) projekta rezultātu prezentācija – KTTT

Didactics in VET in the Digital Era (DiVitDE) projekta rezultātu prezentācija

15. decembrī tiešsaistes platformā BigBlueButton notika projekta Didactics in VET in the Digital Era (DiVitDE) projekta rezultātu prezentācijas pasākums. Sanāksmē piedalījās dalībnieki no Latvijas un Lietuvas, un projekta vadītājs no Dānijas.

Projekta noslēguma sanāksmē uzstājās tehnikuma direktore Dace Cine un projekta DiVitDE vadītājs Klauss Brand Kristensens. Ar projektā gūto pieredzi dalījās KTTT pedagogi – Zane Lase, Katrīna Spuleniece-Aišpure, Andris Ābols un Ēvalds Johansons. Noslēgumā tika aizpildītas anketas, lai uzzinātu dalībnieku pieredzi attālināto mācību organizēšanā.