Neformālās izglītības nometne tehnikuma jauniešiem – KTTT

Neformālās izglītības nometne tehnikuma jauniešiem

30. jūnijā noslēdzās tehnikuma jauniešu biedrības BUMS organizētā 3 dienu neformālās izglītības nometne. Nometne ar nosaukumu “IESAISTIES” īstenota kā bezmaksas neformālās jauniešu apmācības ar mērķi pilnveidot jauniešu kompetences personīgo mērķu apzināšanā, sasniegšanā un pašmotivācijas īstenošanā, veidojot vēlmi turpināt mācības izglītības iestādēs.
 
Nometnes programma tika balstīta uz neformālās izglītības principiem – iesim un visu darīsim paši, un mācīsimies darot. Strādāsim komandā un analizēsim mūsu kopdarbu, kā arī iepazīsim viens otru ar dažādām ledus laušanas un komandas saliedēšanas aktivitātēm.
 
Nometnes laikā jauniešiem tika doti uzdevumi, kas ir tieši saistīti ar sadarbības veidošanu un mērķu nospraušanu gan kopēja, gan personiska mērķa sasniegšanai. Nometnē iesaistījās PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma audzēkņi, kas apgūst dažādas profesijas. Jaunieši strādāja tehnikuma kokapstrādes darbnīcās, dizainējot un veidojot savu produktu – servējamo dēlīti. Katrs rezultāts bija unikāls. Nometnes aktivitātes iekļāva arī neformālas lekcijas, orientēšanos Kuldīgas pilsētā, maltīšu gatavošanu, dažādas spēles, kā arī kopīgu nometnes iekārtošanu un atpūtu pie jūras.
 
Projekts “IESAISTIES” veiksmīgi īstenots pateicoties Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajam ESF projektam Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Vairāk info: www.pumpurs.lv
 
#neformālāizglītība #PuMPuRS #ESF #kuldīgastehnikums