UNESCO nedēļas” 2019 pasākums skolēniem – KTTT

UNESCO nedēļas” 2019 pasākums skolēniem

16. oktobrī tehnikumā UNESCO nedēļas un Karjeras nedēļas ietvaros notika karjeras izglītības pasākums „Ielogojies nākotnē!” Kuldīgas Mākslas… un humanitāro zinību vidusskolas 2.klases skolēniem (audzinātāja Aina Tovstuļaka). Karjeras konsultante Aija Rutule īsumā pastāstīja par tehnikuma darbību un tehnikumā apgūstamajām profesijām, informātikas skolotājs demonstrēja 3D printerus darbībā, izprintējot pankūkas un plastmasas vāzes un medaļas, savukārt UNESCO ASP koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha uzmanību pievērsa kultūras mantojuma saglabāšanai.
Skolēni kopā ar tehnikuma audzēkņiem un skolotājiem aktīvi darbojās 3 meistardarbnīcās:
 kārtainās mīklas cepumu darbnīcā skolotājas Daces Šimkevicas vadībā;
 kokdarbu darbnīcā skolotāja Pētera Zāģera vadībā;
 veselīgo un vitaminizēto kokteiļu darbnīcā skolotāja Aivara Varņecka vadībā.

“Teju pirms trīsdesmit gadiem, lai stiprinātu savu atgūto neatkarību, Latvija pievienojās Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijai. Latvijas pievienošanās UNESCO 1991. gada 14. oktobrī visai pasaulei apliecināja stingru apņemšanos turpmāk darboties miera kultūras un starpkultūru dialoga sekmēšanā, nabadzības mazināšanā un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā ar izglītības, zinātnes, kultūras un komunikācijas un informācijas palīdzību. Šis datums bija kā ierosme iedibināt ikgadēju tradīciju – UNESCO nedēļu, kuras laikā aicinām sabiedrību līdzdarboties un kopīgi izcelt UNESCO idejas un vērtības,” uzsver UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika.

Vislielāko gandarījumu gan mazajiem, gan lielajiem sniedza apziņa, ka, kopīgi darbojoties, ar savām rokām var pagatavot gan garšīgus cepumus un kokteiļus, gan ar smilšpapīru nopulēt kokā veidotu Latvijas karti, gan nodegustēt printētu pankūciņu.
Paldies skolotājiem Dacei Šimkevicai, Pēterim Zāģerim, Ēvaldam Johansonam, Aivaram Varņeckim un Aijai Rutulei par ieguldīto darbu, kā arī tehnikuma audzēkņiem, kuri darbojās radošajās darbnīcās!

Materiālu sagatavoja UNESCO ASP koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha.