Profesionālās pilnveides seminārs “Dabaszinības, ģeogrāfijas un tūrisma pakalpojumu izglītības programmu sinerģija” – KTTT

Profesionālās pilnveides seminārs “Dabaszinības, ģeogrāfijas un tūrisma pakalpojumu izglītības programmu sinerģija”

Tehnikumā organizēts sadarbībā ar IZM, Daugavpils Universitāti un Latvijas universitāti 2021.g. 11.maijā ( tikai attālināti) un 13.maijā (tikai āra apstākļos) īstenots profesionālās pilnveides seminārs “Dabaszinības, ģeogrāfijas un tūrisma pakalpojumu izglītības programmu sinerģija” Latvijas profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem.

LU profesors Normunds Stivriņš vada pedagogiem praktikumu purvā – purva slāņu izpēti kopsakarībās ar vēstures pārspriedumu 1000 gadu ietvaros