Pasaules lielākā mācību stunda tehnikumā – KTTT

Pasaules lielākā mācību stunda tehnikumā

28. oktobrī tehnikumā risinājās Pasaules lielākā macību stunda. Nodarbību “Dodiet vietu dabai: kādēļ bioloģiskā daudzveidība ir nepieciešama… globālo mērķu sasniegšanai” 10.grupas audzēkņiem novadīja skolotāja Aija Rutule. Īpaša uzmanība stundā tika pievērsta 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM), kurus 2015. gadā ANO Ģenerālā asambleja ietvēra rezolūcijā “Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam” (neoficiāls biedrības LAPAS tulk.).

Nodarbības laikā audzēkņi centās izprast, kādēļ bioloģiskā daudzveidība ir svarīga globālo mērķu sasniegšanai, diskutējot par apdraudējumu, ko cilvēkiem un planētai rada bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, sniedzot padomus viens otram, kā katram rīkoties, lai apturētu bioloģiskās daudzveidības samazināšanos.

Stunda atzīmēta arī arī globālajā kartē, skatīt šeit:
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html

Akciju Latvijā organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, to atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, kā arī nevalstiskās organizācijas, tostarp Latvijas platforma attīstības sadarbībai, Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija, Vides izglītības fonda Ekoskolu programma u.c.

Ar akcijas materiāliem angļu valodā iespējams iepazīties mājas lapā World’s Largest Lesson.

Materiālu sagatavoja UNESCO ASP koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha.
#PasaulesStunda
#TheWorldsLargestLesson