Stažēšanās programma izglītības iestāžu grāmatvežiem – KTTT

Stažēšanās programma izglītības iestāžu grāmatvežiem

2022. gada 28. un 29. aprīlī Kuldīgas Tūrisma un tūrisma tehnoloģiju tehnikumā tika īstenots Valsts izglītības satura centra ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) “Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā izglītības nozarē, grāmatvedības jomā”. Projektu īsteno biedrība “Radošuma pils”, vadītāja Inese Zlaugotne.
Šajās nodarbībās piedalījās grāmatvedības speciālisti no Valmieras, Smiltenes, Jelgavas tehnikumiem, Liepājas Valsts tehnikuma, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas, Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma.
Tehnikuma direktores vietniece Astrīda Zeile iepazīstināja dalībniekus ar Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma programmām, esošajiem un plānotajiem projektiem, iecerēm
un to īstenošanu. Dalībniekiem bija iespēja redzēt, kā top jaunā tehnikuma ēka, kuru visā krāšņumā varēs redzēt, kad tehnikumu apmeklēs nākamajā reizē. Šajās ēkās daudz plašākas
telpas un modernāks aprīkojums būs vairākām tehnikumā īsenotajām programmām.
Ar grāmatvedības uzskaites īpatnībām Tehnikumā iepazīstināja galvenā grāmatvede Anitra Rudovska.
Kvalifikācijas paaugstināšanas kursus IZM padotības iestāžu grāmatvežiem vadīja Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma pedagogs Daiga Laterere. Nodarbību laikā, grāmatvedības speciālisti dalījās pieredzē ar grāmatvedības uzskaites īpatnības savā tehnikumā, izvērtēja uzskaites atbilstību normatīvajiem aktiem, pārrunāja Grāmatvedības likuma normas un ar to saistītos Ministru kabineta noteikumus, kuri stājušies spēkā šajā, 2022.gadā.
Projekta dalībniekiem bija iespēja ne tikai ražīgi strādāt, bet arī atpūsties, iepazīties ar Kuldīgu, izbaudīt visu, ko sniedz šī brīnišķīgā pilsēta ar dvēseli. Apciemoja arī Jūrkalni, iepazinās ar suitu tradīcījām, klausījās etnogrāfiskā ansambļa ” Maģie suiti” dziedāšanu un locīja arī savas balsis burdonā, kas ir folklorā sens daudzbalsīgās dziedāšanas veids, kas sastopams gadskārtu un ģimenes ieražu dziesmās. Pārliecinājāmies, ka grāmatveži nav nekādi “sausiņi”, prot gan budžetu plānot, strādāt
un arī atraktīvi atpūsties.
Projekta dalībnieki izteica atzinīgus vārdus par šo iespēju organiztaoriem – Valsts izglītības satura centram un Inesei Zlaugotnei, kā arī Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma direktorei un pedagogiem, vēlēja attīstību un ražīgu darbu Kuldīgas Tūrisma un tūrisma tehnoloģiju tehnikumā.
Zenta Mauriņa ir teikusi: “Prieks ir izstarot un izdalīt. Izdalīt to, kas mums pieder, vienalga, vai tā būtu maize vai māja, doma vai sapnis, un zināt, ka ir kāds, kas to saņem.”