Metodiskā darba sanāksme konditorejas jomas pedagogiem – KTTT

Metodiskā darba sanāksme konditorejas jomas pedagogiem

30.novembrī tiešsaistes platformā BigBlueButton notika Kuldīgas tehnikuma organizēta metodiskā darba sanāksme konditorejas jomas pedagogiem. Sanāksmē piedalījās 24 pārstāvji no PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma, PIKC Smiltenes tehnikuma, PIKC Rēzeknes tehnikuma, PIKC Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikuma, Latvijas Maiznieku biedrības, VISC projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide”.

Dalībnieki analizēja īstenoto moduļu saturu, izzināja informāciju par skolotājiem nepieciešamajām profesionālās pilnveides semināru tēmām un iespējamajiem KTTT metodisko semināru īstenošanas veidiem 2022.gadā, kā arī dalījās pieredzē un labās prakses piemēros.

PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma viena no metodiskajām virsvadības jomām ir konditoreja, tādēļ metodiskās sanāksmes un profesionālās pilnveides semināri konditorejas jomā arī turpmāk Kuldīgā notiks regulāri.