Meistarklases Rojas iedzīvotājiem – KTTT

Meistarklases Rojas iedzīvotājiem

21. februārī tehnikuma skolotāji Anita Bērziņa, Ieva Misāne, Mārtiņš Mednieks un Edgars Berkins vadīja meistarklases Rojas novada strādājoša…jiem iedzīvotājiem, kuriem tika piedāvātas 4 meistarklases:
1. Latviešu kulinārais mantojums,
2. Tendences ēdienu noformēšanā,
3. Koka izstrādājumu dizains,
4. Automobiļu elektroiekārtu diagnostika.
Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu, Rojas novada Tūrisma informācijas centra vadītājai Kristīnei Voldemārei un Rojas vidusskolas direktorei Santai Veidei par sadarbību!
Meistarklases tika organizētas ar mērķi iepazīstināt ar PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” aktuālajām mācību programmām, kas tiks piedāvātas Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotā pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5.kārtā.
Atgādinām, ka projekta mērķis ir paaugstināt strādājošo profesionālo kompetenci un konkurētspēju darba tirgū. 90% no mācību izmaksām sedz ES struktūrfondi, 10% pašu līdzfinansējums (trūcīgām un maznodrošinātām personām mācības ir bezmaksas).
Aktuālā informācija par VIAA īstenoto projektu www.macibaspieaugusajiem.lv.

Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha.