Projekta tikšanās Grieķijā – KTTT

Projekta tikšanās Grieķijā

18.janvārī Kuldīgas tehnikuma metodiķe Katrīna Spuleniece-Aišpure un skolotāja Gita Arājuma Grieķijā Atēnās piedalījās Erasmus+ projekta ALLinErasmus Nr.2022-2ES01-KA210-VET-000093670 sanāksmē, kur kopā ar projekta partneriem no Spānijas un Grieķijas pārrunāja paveikto un plānoja turpmāk veicamos darbus. Kopīgās diskusijās pilnveidoja projekta dokumentus.
Projektā pedagogi ir izstrādājuši rokasgrāmatu ar labās prakses piemēriem par sociālā riska grupu jauniešu iesaistīšanu Erasmus mobilitātēs. Turpmāk plānots ar rokasgrāmatu iepazīstināt citus pedagogus, arī no citām profesionālajām skolām.
Pēc sanāksmes tika apskatīti Atēnu ievērojamākie tūrisma objekti.