Literāro darbu un pārspriedumu konkursa 1.kārtas noslēguma pasākums – KTTT

Literāro darbu un pārspriedumu konkursa 1.kārtas noslēguma pasākums

2022. gada 14.martā tehnikuma zālē notika jaunlatviešu Jura Alunāna 190. jubilejai un Ata Kronvalda 185. jubilejai veltītā literāro darbu un pārspriedumu konkursa 1.kārtas noslēguma pasākums tehnikuma audzēkņiem, kurā tika apbalvoti 1. kārtas laureāti. Konkursam tika iesniegti 33 darbi- 18 pārspriedumi un 15 literārie darbi.
Pārspriedumu nominācijā:

1.vieta- M.Kanneniecei
2.vieta- M.Klūģei
3.vieta J.R.Verģim un K.Heidingeram
Atzinības- P.Ostvaldei, U.Knopam, S.Ķiģelim, L.Vorobjovai, R.E.Ventniecei

Literāro darbu nominācijā:
1. vieta- K.Rožkalnam
2. vieta- B.Vaivadei
3.vieta- E.Tonei un K.Bergam
Atzinības- L.Z.Filipsonei, L.Luņevai, A.Riderei, A.Mangužai, J.A.Simsonaam
Apsveicam un lepojamies!

Konkursa darbus izvērtēja žūrija skolotājas, filoloģes Agra Kalniņa un Edīte Gīme.
Paldies visiem dalībniekiem, žūrija un skolotājām Inesei Baumanei un Zandai Šlegelmilhai!