Tehnikums saņem kvalitātes zīmi – KTTT

Tehnikums saņem kvalitātes zīmi

PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums saņem Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” kvalitātes zīmi brīvprātīgā darba projektu īstenošanai – brīvprātīgo uzņemšanai – līdz 2027. gada 31.decembrim, atļaujot vienlaicīgi ilgtermiņā (2 līdz 12 mēneši) kopā uzņemt 1 brīvprātīgo! 
Eiropas Solidaritātes korpuss ir Eiropas Savienības finansēšanas programma, kas jauniešiem piedāvā iespēju veikt brīvprātīgo darbu un īstenot pašiem savus solidaritātes projektus, kas sniedz labumu kopienām visā Eiropā.
Tehnikumam ir lieliska pieredze iepriekšējos gados, uzņemot jauniešus no Itālijas, Ukrainas un Slovēnijas! Brīvprātīgie jaunieši no citām valstīm parasti tehnikumā darbojas kā atbalsta personāls skolotājiem, palīdz jauniešiem atrast interesantas brīvā laika pavadīšanas iespējas, organizē diskusiju klubus, filmu un spēļu vakarus, sniedz atbalstu svešvalodu skolotājiem un studentu pašpārvaldei dažādu pasākumu organizēšanā.