Top zelta ābele K.Skalbes muzejam – KTTT

Top zelta ābele K.Skalbes muzejam

4.grupas audzēkņi ir sākuši darbu pie koka skulpūras “Zelta ābele”, kura veltīta dzejniekam K.Skalbem un tiks dāvināta K.Skalbes memoriālaj…am muzejam ” Saulrieti”. Sirsnīgs paldies Līvai Grudulei, Ilonai Muižniecei un Ingunai Bauerei par sadarbību K.Skalbes 140.jubilejai veltītā pārspriedumu un literāro darbu norisē!

Fragments no K.Skalbes pasakas par zelta ābeli:
“Kad viņa bija nokāpusi, garā pupa saņēma savus zarus un pacēlās gaisā. Tai vietā pameita iemeta Aizsaules sēkliņu, un pa nakti tur izauga zelta ābele. Zari bij nolīkuši un turēja mirdzošu ābolu virknes. Sas krēja ļaudis: tavu brīnumu! Aiz kupenām zaļo zeme, un noplīsis bāra bērns sēd zem zelta ābeles. Nu, zi­nāms, visi gribēja viņu pašu un viņas nevīstošo dārzu. Pats ķēniņš zelta karietē atbrauca viņai pakaļ un aizveda to uz savu pili. Un ābele nāca viņai līdz, starodama pār tukšiem sniega laukiem.”

Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha.