Audzēkņi piedalās detektīvspēlē – KTTT

Audzēkņi piedalās detektīvspēlē

9. aprīlī Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā viesojās Imanta Ziedoņa fonds “Viegli” ar izglītības iniciatīvu “Ziedoņa klase”, novadot tehnikuma audzēkņiem kultūrizglītības spēli “Imanta Ziedoņa detektīvs”. Spēli izspēlēja 8., 22., 18., 24., 15.a, 15.b, 4., 10.a un 10.b grupa. Detektīvspēles laikā audzēkņi iepazinās ar I.Ziedoņa biogrāfiju un izzināja sevi, darbojoties individuāli un komandā. Kultūrizglītības nodarbībā akcentēts, cik daudzpusīga var būt cilvēka personība, īpaši I.Ziedoņa personība. Nodarbība klases telpā noritēja četrās stacijās, kuras katra veltīta kādai no I.Ziedonim nozīmīgām dzīves jomām – darbs, daba, ceļš un paradokss. Stacijās audzēkņi iepazinās gan ar I.Ziedoņa epifānijām, gan ar rakstu par filmu “Pūt, vējiņi”, gan ielūkojās Murjāņu mājā, gan mēģināja saprast, kas pasaku lācītim galvā un vēderā, gan centās izprast paradoksus. Kāda ir I.Ziedoņa personība audzēkņu skatījumā? Vienādu atbilžu audzēkņu izveidotajā detektīvkartē nebija, un detektīvspēle labi pieradīja, ka katrs skolēns ir personība ar savu redzējumu un uzskatiem par dzejnieku I.Ziedoni un viņa daiļradi. I.Ziedoņa fonda pārstāvji stāsta: ”Šajā dinamiskajā laikmetā ir drosmīgi būt savpatīgam, dedzīgam, ar savu stilu un stāju. Tieši uz šādām vērtībām vedina Imants Ziedonis. Drosme būt un nerimstoši aicināt ieraudzīt viņa teikto: “Latvija ir brīnumskaista zeme, bet skaistajam ir jāpalīdz parādīties. Jāpalīdz, jo skaistais pats no sevis nerodas. Mums visiem kopā jāmeklē un jārada skaistais ikdienā”.
Detektīvs par I.Ziedoni iekļauts programmā “Latvijas skola soma”.