Projekta PUMPURS kursi skolotājiem – KTTT

Projekta PUMPURS kursi skolotājiem

24.janvārī un 7.februārī projekta “Pumpurs” ietvaros tehnikuma skolotāji piedalījās profesionālās kompetences pilnveides darbnīcās par priek…šlaicīgas mācību pārtraukšanas tematiku. Darbnīcu norise tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” līdzekļiem.

Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha. Foto: L.Zeidaka.