Noslēdzas projekts “Prakse pieredzei un iedvesmai”, Nr. 2019-1-LV01-KA116- 060319 – KTTT

Noslēdzas projekts “Prakse pieredzei un iedvesmai”, Nr. 2019-1-LV01-KA116- 060319

2021. gada novembrī noslēdzās Erasmus + mobilitāšu projekts “Prakse pieredzei un iedvesmai”, Nr. 2019-1-LV01-KA116- 060319. Projekts tika uzsākts 2019./2020. mācību gada sākumā un ilga divus gadus. Projekta “Prakse pieredzei un iedvesmai”, 2019-1-LV01-KA116-060319, pieteikums tika rakstīts un projekts īstenots ar mērķi palīdzēt Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma audzēkņiem pilnīgāk apgūt izvēlēto profesiju, motivēt jauniešus mācīties, tādejādi novēršot priekšlaicīgu skolas pamešanu, kā arī celtu jauniešu profesionālās zināšanas, iepazīstot darbu citās Eiropas valstīs.

Projektā paredzējām, ka audzēkņi mobilitātēs iepazīs dažādu valstu darba kultūru, paplašinās redzesloku, iepazīs dažādas nacionālo kultūru atšķirības, praksē apgūst daudz jaunas un inovatīvas vērtības, kuras nevienmēr ir iespējams apgūt skolā. Projekta dalībnieki iegūs daudz profesionāli, stiprinās valodu zināšanas, komunikācijas prasmes, kas savukārt ļoti palīdz sākt darba attiecības Latvijā, pēc skolas beigšanas un ilgtermiņā attīstīt reģionus.

Projektā “Prakse pieredzei un iedvesmai”, 2019-1-LV01-KA116-060319 īstojām plānotās aktivitātes – īstermiņa mobilitātes (4-5 nedēļas), ilgtermiņa mobilitātes, jeb Erasmus Pro (plānotajs periods bija 100 dienas, realitātē viena mobilitāte tika īstenota pilnā apmērā, bet trīs tika pārtrauktas Covid-19 izplatības ietekmē, jo tika slēgtas Latvijas valsts robežas), pedagogu mobilitātes, kas ļoti veiksmīgi norisinājās Dānijā un Igaunijā, kā arī īstenojām virtuālās mobilitātes, kas sākotnēji nebija plānotas, bet jau iepriekš minētās Covid-19 izplatības dēļ, nācās būt kreatīviem un iesaistīt šādu mobilitāšu tipu mācību procesā. Realitātē šīs virtuālās mobilitātes izpaudās kā tiešsaistes lekcijas, sadarbībā ar somu un igauņu partnerskolu un prakstiskais, darbs mūsu pedagogu uzraudzībā, tehnikuma darbnīcās. Virtuālās mobilitātes rezultātā jaunieši no galdniecības nodaļas apguva zināšanas un praksmes kā veidot suņu mājas, divas suņu mājas izgatavoja un ziedoja patversmei, kā arī pēc mobilitātes izveidoja skolēnu mācību uzņēmumu.

Projektā izvirzītos mērķus veiksmīgi sasniedzām. Novērojam, pēc praksēm jaunieši atgriežas daudz pārliecinātāki par savāk spējām dažādās jomās – palielinājās kritiskā domāšana, problēmu risināšanas un sadarbības spējas, nostiprinājās emocionālā inteliģence, jaunieši pieņema saprātīgākus spriedumus un lēmumus, kā arī spēj komunicēt daudz veiksmīgāk. Jaunieši pēc mobilitātēm, spēja labāk mācīties, pielāgoties, attīstījās radošums, kas, piemēram nepieciešams pie dažādām valodu barjerām. Arī pedagogi, kas devās pieredzes apmaiņas mobilitātēs, mājās atbrauca ar jaunu skatījumu uz savu profesionālo darbu, un ar pozitīvo pieredzi dalījās pedagoģiskajās sēdēs, kas pozitīvi ietekmēja visa kolektīva darbu un vēlmi vairāk iesaistītes starptautiskajā sadarbībā.