Kultūrizglītības koncertprogramma 5.- 10. jūnijā, 2019′ Augstajos Tatros, Slovākijā. – KTTT

Kultūrizglītības koncertprogramma 5.- 10. jūnijā, 2019′ Augstajos Tatros, Slovākijā.

Tehnikuma jauktais koris “Liepzieds”, tautisko deju kolektīvs “Kastan’s ” un mūsdienu deju grupas dejotāja S.Poga pēc kultūras atašeja Miroslava Repkas ielūguma kultūrizglītības koncertprogrammā 5.- 10. jūnijā, 2019′   Augstajos Tatros, Slovākijā.